PROZAP Puławy – lider w branży projektów dla przemysłu chemicznego

PROZAP Puławy – lider w branży projektów dla przemysłu chemicznego

19/03/2014
|
www.prozap.com.pl

PROZAP to wielobranżowe biuro projektowe, działające jednak głównie w branży chemicznej. Swoją siedzibę ma w Puławach, na Lubelszczyźnie. Oprócz projektowania, które stanowi trzon działalności, PROZAP zajmuje się również organizacją dostaw oraz wykonuje realizacje pod klucz. Już od ponad 40 lat świadczy kompleksowe usługi projektowe dla przemysłu w kraju i za granicą. Dysponując wysokiej klasy specjalistami wszystkich branż projektowych oraz wykorzystując najnowsze techniki projektowania, jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

Narodziny firmy przypadły na rok 1970, kiedy to w Puławach powstało Biuro Projektów Zakładów Azotowych. Był to okres rozbudowy polskiej chemii i powstania nowych instalacji. Przez pierwszych 18 lat biuro działało w strukturach Zakładów Azotowych Puławy. Po tym czasie podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności i biuro przekształcono w spółkę prawa handlowego – jedną z pierwszych w województwie lubelskim.

Od momentu sformowania spółki PROZAP działa na rynku bardzo odważnie. „Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy jedną z nielicznych firm naszego pokroju, prowadzącą tak aktywną działalność na zewnątrz: dla klientów krajowych i zagranicznych, praktycznie na całym świecie. Osiągnięcie dzisiejszego poziomu wymagało oczywiście odwagi w przekraczaniu kolejnych granic wytyczonych przez własny zakład, miasto i kraj. Przede wszystkim musieliśmy wykazać się dużymi kompetencjami, być nastawieni na ciągły rozwój i rozszerzanie zakresu naszej działalności.

PROZAP wywodzi się z branży nawozowej, ale w tej chwili działa w wielu innych, wcześniej nieznanych sobie sektorach rynku. Rozwijamy się intensywnie na przykład w branży ochrony środowiska. Mamy w ofercie różne rozwiązania mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, przeznaczone dla instalacji przemysłowych oraz energetycznych. Na swej liście referencyjnej – oprócz projektów z branży chemicznej i nawozowej – mamy również wiele innych, związanych z doraźnymi potrzebami naszych klientów spoza branży chemicznej, na przykład spalarnie śmieci czy stacje uzdatniania wody. Generalnie jesteśmy elastyczni i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klienta” – mówi Marek Zatorski, prezes PROZAP.

PROZAP jest firmą, która w roku 1993 – jako pierwsza w Polsce – wprowadziła system PDS do komputerowego wspomagania projektowania. „Pozwoliło to na efektywniejszą działalność firmy, a tradycyjne stoły kreślarskie odeszły do lamusa. Obecnie do realizacji różnych projektów wprowadzamy coraz to nowsze programy znacznie ułatwiające pracę. Wymusza to na nas rynek, który jest coraz bardziej wymagający” – mówi prezes Zatorski.
prozap_pulawy
Od projektu do przecięcia wstęgi
PROZAP jest w stanie zaoferować usługi na każdym etapie projektu – od stadium poprzedzającego inwestycję, kiedy to powstają na przykład studia wykonalności techniczno-ekonomicznej, lokalizacyjne, następuje planowanie realizacji inwestycji, transfer technologii, oceny stanu technicznego, dochodzi do uzgodnień z władzami lokalnymi, sporządza się wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz specyfikacje techniczne do kontraktów.

Na etapie projektowania najwyraźniej uwidoczniają się zalety dużego biura wielobranżowego. PROZAP jest w stanie własnymi siłami wykonać dokumentację projektową we wszystkich branżach: technologicznej, budowlanej, konstrukcyjnej, montażowej, aparaturowej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej i instalacyjno-sanitarnej. Dzięki bezpośredniej komunikacji pomiędzy projektantami wszystkich specjalności można łatwo zidentyfikować i wyeliminować ewentualne problemy.

Obsługa projektu inwestycyjnego przez PROZAP nie kończy się w momencie finalizowania projektowania. W czasie budowy projektanci sprawują nadzory autorskie, aby zapewnić zgodność z dokumentacją i wspierać w tym zakresie firmę wykonawczą.

Po zakończeniu budowy PROZAP oferuje usługi przeprowadzania odbiorów poszczególnych elementów instalacji i całości inwestycji oraz rozruch mechaniczny i technologiczny. Biuro może nadal towarzyszyć inwestorowi, przygotowując instrukcje obsługi, szkoląc personel oraz wykonując dokumentację powykonawczą.

„W ostatnim czasie firma zrealizowała szereg ciekawych kontraktów dla dużych klientów krajowych i zagranicznych, na przykład instalację odsiarczania spalin metodą mokrą, amoniakalną oraz część magazynową nowego kompleksu nawozowego na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe «Puławy» SA. Oprócz prac, które przebiegały w Polsce, realizowano zlecenia projektowe poza granicami kraju, a nawet kontynentu. Chodzi o światowego potentata z branży chemicznej i nawozowej, firmę SABIC z Arabii Saudyjskiej. Należy podkreślić, że jest to już drugie zamówienie od tej firmy w ciągu ostatnich kilku lat, co wobec faktu, że konkurujemy tam z najsilniejszymi światowymi firmami projektowymi, świadczy o wysokiej ocenie jakości naszych usług przez tego strategicznego dla nas klienta” – dodaje prezes Zatorski.

Realizacje jeszcze bardziej kompleksowe
Niedawno PROZAP sp. z o.o.Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy. Jeszcze bliższe współdziałanie dwóch znaczących podmiotów inżynierskich z Grupy Azoty umożliwi bardziej kompleksową realizację inwestycji w ramach grupy kapitałowej oraz poza nią, w kraju i za granicą. „Dzięki zawarciu porozumienia będziemy mogli pełniej wykorzystać możliwości projektowe PROZAP-u i kompetencje projektantów z PKCh.

Potencjał obu organizacji – a mam tu na myśli dwustu projektantów posiadających wieloletnie doświadczenie w projektowaniu dla inwestycji w przemyśle chemicznym (ale nie tylko), pracujących na najwyższej klasy oprogramowaniu projektowym – stawia nasze firmy w pozycji jednego z największych i najlepszych biur projektowych w Polsce. Cennym wsparciem jest dla nas również firma projektowa Koncept sp. z o.o. z Polic, która będzie mogła dodatkowo wzmocnić nasz zespół przy realizacji większych projektów” – mówi Marek Zatorski.

PROZAP specjalizuje się też w projektach ochrony środowiskaredukcji emisji spalin. Do takich sztandarowych projektów należy zaliczyć wspomnianą już Instalację Odsiarczania Spalin w Puławach. W ramach tej realizacji PROZAP pełnił funkcje kierującego biura projektów. Zadaniem biura było dostarczenie wszelkiej koniecznej dokumentacji dla realizacji inwestycji i uzyskanie zgód przewidzianych prawem, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń, koordynacja i niezbędne uzgodnienia projektowe oraz sprawowanie kontroli nad kompletnością dokumentacji. Ponadto PROZAP wykonał koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również dokumentację eksploatacyjną i powykonawczą – wylicza prezes Marek Zatorski.

Kolejną ciekawą technologią jest oczyszczanie powietrza z wież granulacyjnych i granulatorów. PROZAP oferuje instalacje wykorzystujące mokry proces usuwania pyłu i amoniaku z gazów odlotowych z wież granulacyjnych i instalacji granulacji. Posiadają one wysoką sprawność oczyszczania (ponad 90%), cechują się niezawodną pracą, są przyjazne dla środowiska, a rezultat procesu oczyszczania można uzyskać w formie ciekłej, stałej i krystalicznej jako produkt handlowy. To właśnie tego typu instalację zaprojektowaliśmy dla wspomnianej już firmy SABIC.

Firma wykonuje również projekty instalacji i systemów magazynowania i konfekcjonowania, budownictwa ogólnego oraz instalacji dla przemysłów spożywczego i farmaceutycznego.

Wciąż rozwijamy nasz zakres usług. Poszukujemy nowych obszarów działalności oraz technologii, które możemy oferować naszym klientom. Podpisaliśmy porozumienia m.in. z firmą Weyer Polska sp. z o.o., która umożliwi wymianę wieloletnich doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektów nie tylko dla klientów z branży nawozowej i chemicznej, lecz także rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej w Polsce i Europie oraz renomowanym Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej z Kędzierzyna-Koźla dotyczące współpracy przy komercjalizacji technologii opracowanych przez tę placówkę naukową.

Marka PROZAP jest doskonale rozpoznawalna dla większości klientów. Na jej silną pozycję zapracowaliśmy zarówno wysoką jakością sporządzanej dokumentacji, jak i elastycznym podejściem do potrzeb klienta. Wierzymy, że PROZAP wciąż będzie synonimem wysokiej jakości usług.

Nagrody też ważne
Bardzo istotne dla nas jest posiadanie referencji wiarygodności technicznej, nadawanych przez renomowaną instytucję, jaką jest Izba Projektowania Budowlanego. Dokument ten pozwala na uwiarygodnienie naszego poziomu usług przy wykonywaniu projektów w kraju i za granicą – honorowany jest nawet w krajach Zatoki Perskiej. Nasza praca doceniona została także przez jury różnych konkursów branżowych. Ponownie zajęliśmy pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2011”. Tym razem w kategorii Obiekty Przemysłowo-Inżynieryjne za Inwestycję Modernizacji Instalacji Mocznika w Zakładach Azotowych „Puławy” SA, w której PROZAP pełnił funkcję prowadzącej jednostki projektowej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 29 sierpnia 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zespół projektantów PROZAP-u musiał wykazać się nie lada kunsztem technicznym i organizacyjnym, gdyż prowadzenie prac modernizacyjnych nie mogło zakłócić działania istniejących instalacji. „Sukces całego przedsięwzięcia, obejmującego także modernizację instalacji amoniakalnych, osiągnęliśmy dzięki bliskiemu współdziałaniu z inwestorem i dostawcami technologii, takimi jak puławski Instytut Nawozów Sztucznych czy szwajcarską firmą Urea Casale oraz z wykonawcami. PROZAP kontynuuje dobrą passę – w zeszłym roku znów otrzymaliśmy nagrodę w konkursie «Modernizacja Roku 2012», tym razem za instalację odsiarczania spalin w Puławach. W 2013 r. świętowaliśmy 25-lecie działalności spółki PROZAP. Za rok przypada 45. rocznica istnienia biura projektów. Te «Oscary budownictwa» trafiają więc do firmy z długą tradycją, będącej miejscem pracy ludzi, dla których projektowanie jest życiową pasją” – kończy prezes Zatorski.