Farmy wertykalne: zielona chemia w sojuszu z nowoczesnym rolnictwem

|

W nowoczesnej nauce nie ma już miejsca na antagonizm chemii i biologii, jako rywalizujących dyscyplin naukowych. Wyzwania społeczne i gospodarcze stojące przed przedstawicielami obu tych światów co raz częściej przyczyniają się do powstawania interdyscyplinarnych zespołów naukowych, zdolnych do rozwiązywania najbardziej złożonych problemów.

Jednym z nich zajmie się konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego weszły Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, które wespół z Vertigo Farms, właścicielem jednej z pierwszych farm wertykalnych w Polsce, wspólnie pracować będą nad rozwojem technik produkcji ekstraktów z roślin uprawianych metodami indoor farming i przy pomocy ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym.

Rezultaty wspólnych prac poprawią dostępność wysokojakościowych ekstraktów roślinnych, stanowiących bazę dla dynamicznie rosnących segmentów naturalnych leków, kosmetyków czy żywności funkcjonalnej. Właściwy dla nich rynek ekstraktów ziołowych wart jest ponad 12 mld USD przy 7,5% dynamice jego wzrostu. Spośród wszystkich segmentów rynku wykorzystujących ekstrakty ziołowe za najszybciej rosnące uznaje się segmenty farmaceutyków i suplementów diety. Można to przypisać rosnącej świadomości konsumentów na temat przewagi leków ziołowych nad lekami alopatycznymi. Ponadto, w wyniku rosnącej liczby schorzeń z tytułu stresującego i intensywnego trybu życia, konsumenci oczekują żywności funkcjonalnej i suplementów do regularnego spożycia.

Wspólne przedsięwzięcie uzyskało uznanie grona ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, otrzymując przy tym rekomendację do dofinansowania w ramach konkursu Szybka Ścieżka – Agrotech w wysokości ponad 3,8 mln zł. Konkurs skierowany był do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Ideą konkursu było podniesienie konkurencyjności polskich podmiotów pracujących nad projektami m.in. z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. W ramach konkursu wybrano 54 spośród 185 złożonych projektów.

Konkurencja była bardzo duża, tym bardziej cieszy sukces naszego wspólnego projektu z Vertigo Farms, dzięki któremu Łukasiewicz – INS wchodzi ze swoimi kompetencjami i rozbudowaną infrastrukturą w zakresie ekstrakcji surowców roślinnych nadkrytycznym CO2 w perspektywiczny i dynamicznie rozwijający się kierunek uprawy roślin metodami indoor farming – M. Konkol z-ca dyrektora ds. badawczych Łukasiewicz – INS

Uruchamiane przedsięwzięcie jest w wielu aspektach nowatorskie. Farmy wertykalne w pomieszczeniach zamkniętych od kilku lat stają się coraz bardziej popularnym systemem uprawy warzyw, owoców i ziół. Ten segment rynku produkcji rolnej rośnie dynamicznie wraz z rozwojem niezbędnych technologii, w tym głównie konsumujących małą ilość energii lamp typu LED, a także systemów konstrukcyjnych oraz rozwiązań z branży IT.

Technologia indoor farming ma w przyszłości zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój zasobów wybranych roślin konsumpcyjnych, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, jednak w tym przypadku zostanie wykorzystana dla uzyskania wysokiej jakości surowca do dalszego przetworzenia. To unikalny kierunek zastosowania podobnych rozwiązań, doskonale wpisujący się w charakter nowoczesnych technik ekstrakcyjnych, gdzie jakość surowca bazowego oraz powtarzalność jego profilu chemicznego ma znaczenie pierwszorzędne.

Przedsięwzięcie jest również wzorcowym przykładem współdziałania świata nauki i biznesu, ukierunkowanej na zaadresowanie rodzących się trendów społecznych i gospodarczych. Kooperacja pomiędzy wymienionymi podmiotami nie jest jednorazową inicjatywą. W planach są kolejne przedsięwzięcia adresujące bardziej wyspecjalizowane zastosowania łączonych technologii, dostosowane do potrzeb pojawiających się kontrahentów.

Nasi konsorcjalni partnerzy wykazali się duża otwartością i elastycznością, rzadko spotykaną w tym środowisku, co znacząco ułatwiło rozpoczęcie współpracy i zachęca do wspólnej realizacji kolejnych pomysłów – D. Drzewiecki prezes zarządu Vertigo Farms.

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych jest jednym z 32 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie. Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową.

Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www.lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Farma wertykalna w Puławach
farma wertykalna w pulawach