AB Industry: generalny wykonawca instalacji przemysłowych

AB Industry: generalny wykonawca instalacji przemysłowych

14/12/2016
Autor:
|
www.abindustry.com

W trakcie 10-letniej obecności na rynku AB Industry SA osiągnęła status czołowej firmy inżynierskiej w Polsce. Jakie elementy pozwoliły na ten sukces?
„Znaleźliśmy niszę na rynku. Konkurencja koncentrowała się na obniżaniu kosztów i sprzedaży usług w jak najwyższej cenie. My od początku istnienia spółki za fundament działania uznajemy coś zupełnie innego: uczciwość, profesjonalizm i realizację na czas. I to właśnie zaoferowaliśmy na rynku. Okazało się, że są firmy, które takiego właśnie podejścia oczekują. Bazowanie na tym fundamencie pozwoliło nam dojść tu, gdzie się znajdujemy” – mówi Jacek Szempliński, przewodniczący rady nadzorczej AB Industry SA.

Niewątpliwym atutem przedsiębiorstwa jest kompleksowa oferta. Umożliwia ona spółce zapewnienie swoim klientom w zakresie inwestycji przemysłowych pełnej obsługi całego projektu od pomysłu do jego realizacji. Proces ten obejmuje zarówno czynności przedprojektowe, jak i wielobranżowe projekty koncepcyjne i wykonawcze, a także wdrożenie, rozruch i serwis. Jednocześnie, co równie istotne z perspektywy klientów, przedsiębiorstwo z Macierzysza w województwie mazowieckim ma szerokie kompetencje techniczne, dzięki którym wszystkie realizacje są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.
 
Gwarancja na najwyższym poziomie
Głównymi obszarami rynku, w których spółka realizuje różnego typu projekty, są branże: spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna oraz chemiczna.
Firma specjalizuje się m.in. w procesach produkcyjnych, systemach automatyki i technologii, kompleksowym wdrażaniu linii produkcyjnych, instalacjach elektrycznych, a także relokacji zakładów i linii produkcyjnych. Przedsiębiorstwo realizuje projekty jako generalny wykonawca i w formule EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management – w tego typu wypadkach podpisywanie umów i obsługa płatności dla wykonawców pozostaje po stronie inwestora).
 
Spółka została założona w roku 2007 przez Jacka Szemplińskiego, a jej kapitał pozostaje w całości polski. Należy podkreślić, że dzięki dobrze przemyślanej strategii działania i umiejętności dopasowania się do rynku rozwój AB Industry SA przebiegł bardzo szybko, ale zarazem płynnie. Nie może więc dziwić fakt, że spółka zrealizowała już ponad tysiąc projektów i ma cztery lokalizacje: Macierzysz, gdzie umiejscowiona jest siedziba główna, Puławy (na terenie Zakładów Azotowych), Wrocław oraz Poznań.

Niezwykle istotnym elementem rozwoju firmy stało się ciągłe zwiększanie zarówno specjalistycznych kompetencji pracowników, jak i zakresu ich fachowej wiedzy. „Stały rozwój wymaga aktywnego procesu rekrutacji. Jego skalę pokazują liczby zatrudnionych pracowników w poszczególnych latach. W roku 2007 mieliśmy 20 inżynierów, w roku 2016 pracuje ich w AB Industry SA już ponad stu” – podkreśla Piotr Mroczkowski, prezes zarządu Industry SA. Wskazuje także na kolejny istotny element funkcjonowania spółki: „Działamy według pewnych standardów – wprowadzenie norm ISO 9001 oraz 14001 porządkuje i systematyzuje pracę zarówno wewnątrz firmy, jak i podczas współpracy z kontrahentami. Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania kolejnej normy – ISO 18001”.

Tak więc rozwój firmy jest możliwy nie tylko dzięki zdobytej już pozycji na rynku, lecz także – a może przede wszystkim – dzięki zwiększaniu kompetencji, rozszerzaniu oferty i skutecznemu zdobywaniu kolejnych kontraktów. „Trudno wskazać jeden najważniejszy moment w historii firmy. Z pewnością było ich kilka: zmiany organizacyjne, w tym m.in. dzielenie zespołów na działy, czy też wdrożenie systemu ERP, a także pierwsze projekty jako generalny wykonawca inwestycji przemysłowych i pierwsze projekty w sektorze ciężkiej chemii – wylicza przewodniczący rady nadzorczej AB Industry SA i dodaje: – Nasza firma ciągle się zmienia. Jest to podyktowane wzrostem zatrudnienia, poszerzaniem zakresu usług oraz np. zmianami w przepisach. Jednocześnie podstawowym dla nas świadectwem dobrze zakończonych projektów są liczne referencje wystawione przez klientów. To gwarancja świadczenia przez AB Industry SA usług na najwyższym poziomie, ale również coraz częściej niezbędny element wymagany podczas realizacji przetargów oraz konkursów ofert. Również dzięki nim pozyskujemy kolejne znaczące kontrakty”.

ab industry
Od pomysłu do realizacji
W trakcie pierwszej dekady przedsiębiorstwo zrealizowało imponującą liczbę ponad tysiąca różnego typu projektów. Klientami spółki są zarówno małe firmy rodzinne, średnie polskie przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe korporacje, które mają kilka fabryk w Polsce i kilkaset na całym świecie. Za każdym razem klienci mogą otrzymać kompleksową usługę. Jest to możliwe, ponieważ AB Industry SA przygotowuje wszystkie opracowania koncepcyjne, a następnie projektuje w technologii 3D ze wszystkimi szczegółami cały zakład lub linię produkcyjną, by w efekcie zrealizować budowę lub dokonać montażu tego, co zostało zaprojektowane.

„Zajmujemy się wszystkimi elementami instalacji przemysłowych: architekturą, technologią, automatyką, wentylacją i klimatyzacją, elektryką.
 
Klient ma pomysł na produkt i na jego sprzedaż, a my zajmujemy się wszystkim, co umożliwi mu wytworzenie tego produktu. Mamy bardzo duże doświadczenie w każdym zakresie naszej działalności. Korzystamy z najnowocześniejszych programów do projektowania fabryk, instalacji przemysłowych oraz zarządzania danymi technicznymi. Jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji wielomilionowych projektów zarówno pod kątem technologicznym, jak i kadrowym. Specjalizujemy się w projektach innowacyjnych, a każdy projekt traktujemy jak wyzwanie, którego efektem jest zadowolenie klienta” – argumentuje Jacek Szempliński.

Spółka jest najbardziej znana z kompleksowych projektów – od pomysłu do realizacji. Punktem wyjścia jest pojawienie się zapotrzebowania ze strony klienta. Na podstawie jego pomysłu wspólnie tworzona jest koncepcja całości. Następnie fachowcy z AB Industry SA tworzą dokumentację budowlaną, uzyskują wszelkie pozwolenia, tworzą projekt wykonawczy, budują halę, instalują linie produkcyjne i maszyny, by w finalnej fazie całej inwestycji uruchomić produkcję.

Nie może więc dziwić fakt, że spółka ma na swoim koncie wiele oryginalnych i interesujących projektów. Jeden z nich zrealizowany został na rzecz Global Cosmed Group. W tym wypadku AB Industry SA jako generalny wykonawca rozbudowała zakład i wykonała nową mieszalnię w jednym z radomskich zakładów grupy, produkujących artykuły kosmetyczne. „Inwestycja warta ponad 20 mln pokazuje w pełni nasze możliwości. AB Industry SA wsparła klienta w uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz podczas uzgodnień z urzędami. Zrealizowaliśmy wielobranżowe projekty koncepcyjne i wykonawcze (budowlany, architektoniczny, konstrukcyjny, technologii i procesu, automatyki i sterowania, elektryki i zasilania), zadbaliśmy o dostawę i montaż elementów technologicznych i rurociągów szaf automatyki i elektryki, okablowania zasilającego i sygnałowego oraz elementów AKPiA. Rozbudowa fabryki do produkcji balsamów, mydła i płynów zaprojektowana została w nowoczesnym programie Cadmatic, w którym wizualizacja i nanoszenie uwag na model obiektu jest proste i efektywne.
Oprogramowanie zapewnia dostęp do najnowszych informacji o projekcie. Dzięki temu współpraca i komunikacja pomiędzy inwestorem a innymi partnerami projektu znacznie się poprawia. W fazie realizacji wykonano m.in. prace obejmujące spawanie, montaż elektryki, automatyki i sieci komunikacyjnej. Po naszej stronie były również programowanie, kwalifikacje IQ/OQ, analizy dotyczące zgodności z wymaganiami GMP oraz uruchomienie instalacji – opowiada Piotr Mroczkowski. – Nowa mieszalnia jest wyposażona w technologie innowacyjne w skali kraju. Nowatorskie rozwiązania dotyczą zastosowanych układów mieszania oraz oczyszczania instalacji z pozostałości produktu. Wykonane prace pozwoliły zrealizować strategiczne cele klienta, a w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo mieszalnia jest w tej chwili podstawą jego nowoczesnego zakładu produkcyjnego”.

ab industry

Obecnie zakład spełnia wszystkie najnowsze standardy produkcji związane z certyfikatami A.I.S.E., IFS HPC, ISO. Fakt ten pozwala firmie Global Cosmed dystrybuować swoje produkty na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Zbudowanie nowego, wydajnego zakładu znacznie zwiększyło zdolności produkcyjne oraz obniżyło koszty wytworzenia poszczególnych produktów, co bezpośrednio przekłada się na poprawę pozycji firmy Global Cosmed.

Kolejnym innowacyjnym projektem, który AB Industry SA zrealizowała jako generalny wykonawca, był zakład produkcji wyrobów medycznych. W tym wypadku firma Braster opracowała przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka. Stworzyła także unikalne w skali świata urządzenie służące do samodzielnego badania piersi, pozwalające na wczesne wykrycie nowotworu. Generalne wykonawstwo zakładu do produkcji i montażu matryc ciekłokrystalicznych obejmowało m.in. opracowanie projektu koncepcyjnego technologii, stworzenie projektów wykonawczych: technologii, elektryki i automatyki, a także przygotowanie stanowisk testowych do wytwarzania termograficznych testerów raka piersi. Elementami inwestycji stały się również: adaptacja pomieszczeń, wykonanie cleanroomów, czyli sterylnych pomieszczeń na potrzeby medycyny, antresoli, kanalizacji, projekt i wykonanie instalacji HVAC, a także projekt dostawy i montażu kompleksowej instalacji do przygotowania mieszaniny ciekłokrystalicznej. W efekcie powstał budynek, który z perspektywy spółki AB Industry jest obiektem referencyjnym, a zastosowane maszyny i obrazowanie poszczególnych etapów produkcji robią ogromne wrażenie zarówno wśród przedstawicieli branży, jak i użytkowników pracujących w nowym zakładzie Braster.

Tym, co zadecydowało o realizacji projektu przez spółkę z Macierzysza, okazała się dotychczasowa współpraca z Braster SA. „Z firmą AB Industry SA współpracujemy już od pewnego czasu. Wspólnie przygotowywaliśmy m.in. prototypy naszych maszyn i urządzeń. Bardzo wysoko oceniamy kompetencje jej pracowników. Jednocześnie zdążyli oni dobrze poznać naszą technologię, produkt i oczekiwania. Wszystko to pozwoliło liczyć na sprawne i terminowe wykonanie zlecenia” – tłumaczy dr inż. Henryk Jaremek, wiceprezes zarządu i główny technolog Braster SA.
 
Praca na miano lidera
„To rynek wyznacza nam rytm rozwoju i funkcjonowania. Podążamy za oczekiwaniami i trendami. Będziemy tam, gdzie rozwija się przemysł – mówi o najbliższej przyszłości AB Industry SA Piotr Mroczkowski. – W tej chwili realizujemy kilka dużych, kompleksowych projektów. Przygotowaliśmy też kilka koncepcji i dokumentacji wykonawczych. Liczymy na ich realizację. Z pewnością należy powiedzieć, że przyszłość firmy wygląda naprawdę dobrze”.

Przedsiębiorstwo cały czas konsekwentnie pracuje na miano lidera w dziedzinie automatyzacji procesów produkcyjnych. Już w tej chwili spółka obsługuje największe i najbardziej znaczące firmy produkcyjne w Polsce i na świecie. Jest to w dużej mierze wynik tego, że pracownicy AB Industry SA są ekspertami w zakresie technologii, robotyki i automatyki. Tym bardziej że praktycznie każdy kolejny projekt realizowany przez przedsiębiorstwo jest unikatowy. „Wynika to z faktu, że każdy producent szuka przewag konkurencyjnych i chce czymś się wyróżniać. Dlatego też, aby móc realizować tego typu projekty, musimy zatrudniać kreatywnych i wyjątkowo zdolnych projektantów. To nasi inżynierowie realizują indywidualne potrzeby inwestorów” – podkreśla przewodniczący rady nadzorczej AB Industry SA i podsumowuje: – Zatrudnienie w spółce ciągle rośnie. Proces rekrutacji trwa cały czas. Non stop usprawniamy funkcjonowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Dzięki temu pojawiają się też projekty zagraniczne. To dobry kierunek dalszego rozwoju, tym bardziej że dla nas wszyscy klienci są ważni. Najwięcej satysfakcji daje nam to, że klienci do nas wracają lub polecają nas innym. Czemu tak się dzieje? Patrząc na 10 lat funkcjonowania, uważam, że najważniejsze są: uczciwość, profesjonalizm i realizacje na czas. Dzięki tym filarom cały czas rośniemy w siłę.

Czy wiesz, że...

Podstawowym elementem działalności firmy jest generalne wykonawstwo inwestycji przemysłowych. W tym wypadku działalność AB Industry SA polega na kompleksowej obsłudze całego projektu: od jego koncepcji, aż po końcowe uruchomienie inwestycji, a także serwis w trakcie jej pracy. Kolejne etapy procesu obejmują:

  • czynności przedprojektowe: m.in. projekt koncepcyjny, wstępny kosztorys, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a także przeprowadzenie koniecznych ekspertyz i konsultacji;
  • projektowanie: przygotowanie projektów przetargowych, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, a także opracowanie harmonogramów inwestycji oraz nadzór projektowy w trakcie realizacji przedsięwzięcia;
  • etap materiałowy: kwalifikacje dostawców, przygotowanie zapytań przetargowych, ocena otrzymanych ofert wykonawczych, przeprowadzenie negocjacji kontraktowych oraz kontrola jakości;
  • wdrożenie projektu: prowadzenie całości projektu, dostawa materiałów i urządzeń, prace budowlane, montaże obiektowe, a także prace programistyczne;
  • rozruch: integracja systemów, przeprowadzenie wszystkich koniecznych testów produkcyjnych, udostępnienie pełnej asysty inżynierów i specjalistów firmy, szkolenia, walidacja oraz stworzenie dokumentacji powykonawczej;
  • serwis: usuwanie awarii, wsparcie działów utrzymania ruchu, umowy serwisowe, przeglądy techniczne oraz dostawa części zamiennych.