Zamek zewnętrzny dla sprzętu budowlanego i pojazdów specjalistycznych

Zamek zewnętrzny dla sprzętu budowlanego i pojazdów specjalistycznych

09/04/2014
|
Kategoria: Produkty

Według amerykańskiej agencji rządowej NICB (National Insurance Crime Bureau) zajmującej się zwalczaniem przestępczości ubezpieczeniowej stale wzrasta ilość incydentów związanych z kradzieżą pojazdów i sprzętu budowlanego. Wraz z wdrażaniem przez producentów OEM najnowocześniejszych technologii w nowych modelach pojazdów i maszyn, ich właściciele coraz częściej mierzą się z wyzwaniami związanymi z zabezpieczaniem swojego mienia przed kradzieżą i wandalizmem w miejscu pracy.

Najnowsza wersja elektronicznego zamka obrotowego R4-EM do zastosowań zewnętrznych jest odporna na zapylenie, zawilgocenie, ekstremalne temperatury i inne warunki środowiskowe, które mogą być niszczące dla systemu.

3798_R4-EM Outdoor PR-1

Wraz z postępującym rozwojem konstrukcji i ulepszeń, nowsze modele ciężkiego sprzętu nie tylko charakteryzują się większą trwałością i poprawioną wydajnością, ale zawierają także drogie podsystemy i komponenty, które sprawiają, że maszyny te są bardzo pożądanymi celami kradzieży. Ponieważ tego typu sprzęt jest przeważnie przechowywany w miejscu wykorzystywania, jego zabezpieczenie może stanowić wyzwanie dla właścicieli, którzy często zdają się jeszcze na tradycyjne mechanizmy zamknięć w celu zabezpieczenia swojej floty.

Ten narastający problem wyzwolił wśród producentów sprzętu budowlanego i specjalistycznego jeszcze większe poczucie konieczności wdrożenia nowych metod zabezpieczeń pojazdów, tak by stały się bardziej odporne na próby kradzieży i wandalizm. W rezultacie odnotowuje się stały wzrost zapytań dotyczących inteligentnych zabezpieczeń elektronicznych i kontroli dostępu – nie tylko w celu ochrony maszyn przed kradzieżą, ale także poprawy zabezpieczeń narzędzi, drogich komponentów oraz zwiększenia bezpieczeństwa operatorów.

Obecne systemy zabezpieczeń

Producenci OEM ciężkiego i specjalistycznego sprzętu długo polegali na tradycyjnych zamkach mechanicznych, które zabezpieczały ich wyposażenie. Jednak ze względu na fakt, że wykonuje się liczne kopie klucza głównego i przypisuje się je do wielu użytkowników, trudno jest śledzić, kto i kiedy miał dostęp do floty.

Przykładowo, gdy wykonawca kontraktu zostaje zwolniony, ale nie zwróci kluczy, właściciel sprzętu musi wziąć pod uwagę wymianę zamków w całej swojej flocie, co zwiększa znacząco koszty w miarę upływu czasu – zwłaszcza jeśli zdarza się to więcej niż jeden raz. Aby rozwiązać ten problem, wielu producentów OEM zwróciło się do niezależnych wytwórców o dostarczenie oddzielnych kłódek, jako dodatku do fabrycznie zainstalowanych zamków w celu zabezpieczenia dostępu do drzwiczek kabin pojazdów oraz skrzynek narzędziowych. Niestety ta dodatkowa warstwa bezpieczeństwa generuje również dodatkowe koszty dla nabywcy.

Pomimo tych wysiłków, całkowita wartość skradzionego sprzętu w ciągu roku waha się pomiędzy 300 mln, a 1 mld dolarów według National Equipment Registry (NER) 2011 Theft Report. Nabywcy szukają więc wyposażenia posiadającego bardziej bezpieczne rozwiązania, a z kolei producenci OEM śledzą metody zabezpieczeń stosowane w innych branżach i czerpią z nich inspiracje.

Inspiracja przemysłem samochodowym

Wielu producentów OEM sprzętu budowlanego i pojazdów specjalistycznych porównuje swoje rozwiązania do tych stosowanych w przemyśle samochodowym, co wpłynęło na znaczącą poprawę nie tylko samych zabezpieczeń, ale także ogólnie rozumianego bezpieczeństwa.

Przemysł samochodowy często wprowadza rozwiązania, które potem rozprzestrzeniają się wśród innych branż, takie jak np. możliwość zdalnego odblokowania drzwi. Branża motoryzacyjna zaadaptowała zdalną kontrolę otwierania/zamykania drzwi ponad 30 lat temu, a dostęp bezkluczykowy jest dziś powszechnym standardem wśród większości samochodów. Najczęściej wykorzystywana technologia to fale radiowe – użytkownik naciska przełącznik na nadajniku RF (zwykle jest to brelok do kluczy/pilot), który wysyła sygnał radiowy do odbiornika umieszczonego w pojeździe. Odbiornik, który został wcześniej „sparowany” z nadajnikiem, po odebraniu właściwego sygnału radiowego uruchamia przekaźnik zwalniający wszystkie elektronicznie sterowane zamki w pojeździe.

Niektóre pojazdy posiadają zamontowane cyfrowe klawiatury, wysyłające sygnał blokady/zwolnienia elektromechanicznych zamków drzwi. Inne korzystają z pasywnych systemów RF, które zwalniają zamki, gdy tylko nadajnik znajdzie się w określonej odległości od odbiornika. Najnowsze trendy obejmują rozwiązania dostępowe oparte o Bluetooth, gdzie użytkownik przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia Bluetooth, takiego jak smartfon, wysyła bezprzewodowo sygnał odblokowujący.

Podobnie jak wielu konsumentów, którzy spodziewają się, że ich pojazdy będą posiadały powyższe funkcje, tak również operatorzy ciężkiego sprzętu mają takie same oczekiwania co do maszyn, których używają w pracy. Elektroniczne mechanizmy blokujące zapewniają inteligentne rozwiązania niedostępne w przypadku zamków mechanicznych. Rozwiązania dostępu elektronicznego mogą wykorzystywać układy logiki do kontroli pomocniczych funkcji, takich jak oświetlenie, alarmy czy historia danych do śledzenia prób dostępu w czasie. Ponadto system elektronicznych zamknięć zapewnia dodatkowe inteligentne rozwiązania pozwalające na łatwe dodawanie, usuwanie oraz zdalną kontrolę prawidłowych „kluczy” cyfrowych czy zezwoleń/uwierzytelnień – jest to znacząca przewaga nad mechanicznym zarządzaniem kluczami. Mechanizmy elektroniczne dodają dodatkową warstwę zarówno zabezpieczeń, jak i elastyczności dla aplikacji ciężkiego sprzętu, poprawiając dostęp i kontrolę.

Dostrzegając potencjał tej technologii na rynku ciężkiego sprzętu i pojazdów, producenci OEM zaczęli wdrażać zdalne systemy zamknięć do swoich produktów. Niemniej jednak tradycyjne systemy elektronicznego dostępu dla branży samochodowej nie mogą być bezpośrednio zaadaptowane do wymagań ciężkiego sprzętu, konieczne są ich bardziej wytrzymałe wersje.

Zalety dostępu elektronicznego

Ciężki sprzęt, który został wyposażony w zamki i blokady elektroniczne pozwala właścicielowi zdalnie blokować i otwierać pojazdy za pomocą bezprzewodowego sygnału generowanego przez breloki kluczy/piloty, cyfrowe klawiatury czy urządzenia Bluetooth. Te systemy elektronicznego dostępu rejestrują cyfrowe zapisy aktywności, umożliwiając właścicielowi sprzętu podgląd statusu każdego punktu dostępowego np. kiedy i przez kogo została otwarta maska silnika czy skrzynka narzędziowa. Informacje te są dostępne zdalnie i mogą być włączone do sieci wraz z innymi systemami bezpieczeństwa. Przykładowo, jeśli maszyna zostanie skradziona z miejsca pracy, jej właściciel może skontaktować się ze swoimi służbami ochrony, które następnie zlokalizują i zablokują ten element wyposażenia.

Te zdalne możliwości blokowania/zwalniania mogą być wykorzystane w sytuacjach, w których trudno jest zapewnić bezpieczeństwo operatorowi – np., gdy musi wspiąć się po drabince do kabiny pojazdu na dużym elemencie konstrukcyjnym. Aby uzyskać dostęp do kabiny, operator musi zdjąć rękę z drabiny w celu otwarcia drzwi, co sprawia, że ma tylko trzy punkty styku z drabiną zamiast czterech.

Ograniczony kontakt z drabiną zwiększa prawdopodobieństwo urazu operatora spowodowane przypadkowym zsunięciem się czy upadkiem z pojazdu. Zintegrowany dostęp elektroniczny, taki jak zbliżeniowy system RF w konstrukcji drzwi kabiny, zapewnia bezpieczny sposób zdalnego otwarcia drzwi zanim operator zacznie się wspinać, co pozwala na zachowanie czterech punktów styku przez całą drogę do kabiny.

Ewolucja dostępu elektronicznego

W trakcie wdrażania rozwiązań dostępu elektronicznego do konstrukcji ciężkiego sprzętu i pojazdów, powszechną praktyką jest składanie mechanizmów z części pochodzących od różnych dostawców. Zakup takich części osobno od różnych dostawców i składanie systemu we własnym zakresie może wydawać się początkowo ekonomicznym rozwiązaniem, ale może to później doprowadzić do dłuższych czasów budowy systemu, zwiększonej usterkowości i problemów z jakością, co wszystko razem zwiększa koszty.

W rezultacie wytwarza się trend wśród wiodących w branży producentów OEM – wielu z nich pracuje z doświadczonymi dostawcami w zakresie projektowania kompletnych rozwiązań elektronicznego dostępu dla swojego sprzętu. Integracja sprawdzonych, kompletnych rozwiązań na początku procesu projektowego jest w miarę upływu czasu bardziej opłacalna, ponieważ ogranicza to prawdopodobieństwo angażowania dodatkowych zasobów inżynieryjnych koniecznych do integracji systemu oraz walidacji produktu.

Przez ponad 25 lat Southco wykorzystywało wiedzę inżynieryjną dla przemysłu pojazdów ciężkich i specjalistycznych, oferując sprawdzone rozwiązania mechaniczne, jak również inteligentne zamki elektroniczne R4-EM. Ten produkt to bezpieczne i dyskretne rozwiązanie, które można podłączyć do sieci za pomocą zdalnych urządzeń kontroli dostępu, takich jak: tokeny, piloty, klucze elektroniczne, pin pady itp.

Najnowszy produkt Southco, elektroniczny zamek obrotowy R4-EM jest odporny na zapylenie, wilgoć, ekstremalne temperatury i inne warunki środowiskowe mogące być zagrożeniem dla systemu. Mechanizm blokujący R4-EM jest zabezpieczony przed pyłem i wilgocią, wytrzymuje wysokie obciążenie robocze i można go łatwo zintegrować z maskami silników, skrzynkami narzędziowymi i drzwiami kabin, gdzie wymagane są zwiększone zabezpieczenia oraz wzmocniona elektroniczna kontrola dostępu.

Podsumowanie

Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i bezpieczeństwa pojazdów użytkowych oraz maszyn wciąż stanowi wyzwanie dla właścicieli i operatorów sprzętu. Podczas, gdy nowe technologie wykorzystywane w przemyśle samochodowym są źródłem inspiracji dla producentów OEM ciężkiego sprzętu, integracja tych najnowocześniejszych technologii w produktach zależy często od popytu w branży.

Wdrażanie sprawdzonych, solidnych rozwiązań dostępu elektronicznego do konstrukcji maszyn i pojazdów na wczesnym procesie technologicznym umożliwia uzyskanie znaczącej przewagi nad tradycyjnymi sposobami zabezpieczeń i środkami bezpieczeństwa, które nie zawsze się sprawdzały we wszystkich aplikacjach.