RotoPaq Lite: nowy system profilowania temperatury firmy Datapaq

RotoPaq Lite: nowy system profilowania temperatury firmy Datapaq

25/08/2014
Kategoria: Produkty

Datapaq prezentuje łatwy w obsłudze, małogabarytowy system monitorowania i profilowania temperatury w czasie rzeczywistym do procesów formowania rotacyjnego. RotoPaq Lite umożliwia użytkownikom szybką konfigurację i optymalizację tego procesu, wykorzystywanego do wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych, zapewniając wysoką jakość produktów i efektywność procesu produkcyjnego. Dostarcza ważnych informacji dotyczących przemian fazowych polimeru podczas grzania i chłodzenia. Bariera termiczna została specjalnie dobrana do typu rejestratora i aplikacji. Dwufazowe zabezpieczenie termiczne umożliwia bezpieczną, ciągłą pracę przez cały czas trwania procesów grzania i chłodzenia w wielu cyklach technologicznych. System jest kompatybilny z układami chłodzenia wodą i powietrzem.

 rotopaq_lite_installed
Fot. 1: Nowy, tani i łatwy w użytkowaniu system RotoPaq Lite zawiera zabezpieczenie termiczne dostosowane do procesów formowania rotacyjnego

Rejestrator danych Q18 kompiluje kompletne profile z maksymalnie 6 termopar umieszczonych wewnątrz pieca, na powierzchni formy i wewnątrz niej. Dane procesowe i systemowe, takie jak wewnętrzna temperatura i czas życia baterii są przesyłane radiowo do współpracującej stacji roboczej, gdzie mogą być przeglądane w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane mogą być również ściągnięte z rejestratora po zakończeniu procesu. Oprogramowanie Insight Basic udostępnia zestaw funkcji analizy i raportowania, przeznaczonych do ostatecznej atestacji i dokumentacji. Do kluczowych należy pomiar maksymalnej temperatury, szybkości wzrostu temperatury, przedziału czasowego powyżej określonej temperatury, alerty generowane w czasie rzeczywistym, notyfikacje ekranowe oraz obliczanie powierzchni pod krzywą (opcjonalnie powyżej określonego poziomu progowego). Oprogramowanie to może być aktualizowane do wersji Insight Professional udostępniającej dodatkową funkcjonalność OPC (Open Platform Communications).