Ręczny skaner z kodowaniem 2D do inspekcji ultradźwiękowych w przemyśle lotniczym, naftowym i gazowym oraz innych zastosowaniach. Takie cudo jakiś czas temu wprowadziła firma Zetec.

Detektor NDT ma dwa zintegrowane kodery do precyzyjnego skanowania 2D. Może obsługiwać jednocześnie do dwóch sond z układem fazowym do kontroli ultradźwiękowej, a indywidualne zawieszenie sondy można zamocować osiowo lub bocznie, aby spełnić określone potrzeby. Łatwy we wdrożeniu i zdolny do kodowania podczas skanowania rastrowego na duże odległości, urządzenie wyróżnia się w dostarczaniu mapowania C-Scan dużych komponentów.

Ma nie uszkadzające kółka ze zintegrowanymi magnesami, dzięki czemu jest skuteczny i bezpieczny w użyciu na wielu rodzajach materiałów, w tym kompozytach i stali. Kółka są zoptymalizowane pod kątem łatwego ruchu w kierunku skanowania i indeksowania.

Dzięki kompaktowej, lekkiej i ergonomicznej konstrukcji może obejmować trudno dostępne obszary. Doskonale nadaje się do kontroli ultradźwiękowych, od spawów z długim szwem po mapowanie korozji i inne wymagające zastosowania do badań nieniszczących.

Urządzenie może zastąpić wiele specjalistycznych skanerów, obniżając koszty i redukując ilość sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia różnych kontroli

Badania nieniszczące (ang. Non-Destructive Testing) – NDT

Pozwalają na weryfikację stanu istniejącej konstrukcji oraz dokonywanie na tej podstawie prognozy dotyczącej jej trwałości, oceny jakości wykonania oraz bezpiecznego użytkowania. Najistotniejszą przewagą NDT jest możność ustalenia parametrów i szczegółowego opisu fizycznego badanego materiału na każdym etapie produkcji.

Badania NDT wykorzystują metody, które nie wpływają na zdolności wytrzymałościowe i eksploatacyjne badanych konstrukcji, a podczas przeprowadzania badania próbka nie ulega jakiemukolwiek zniszczeniu, w przeciwieństwie do badań niszczących. Wymagania dotyczące jakości mogą się różnić w zależności od ich późniejszego przeznaczenia oraz fazy produkcji- w tym celu stworzono klasy oceny adekwatne do ich wykonania i eksploatacji.