Kamery termowizyjne FLIR do bezzałogowych statków powietrznych

Kamery termowizyjne FLIR do bezzałogowych statków powietrznych

19/03/2018

Istnieje szereg czynników, które umożliwiły rozwój technologii w kierunku badań termowizyjnych z wykorzystaniem dronów i nie tylko, należą do nich:

  • minimalizacja detektorów a co za tym idzie kamer termowizyjnych, najmniejsza kamera termowizyjna Flira waży 72 g,
  • zwiększenie pojemności akumulatorów bezzałogowych statków powietrznych , dłuższe loty i możliwości monitoringu z powietrza,
  • rozwój badań i kierunków działań polskich firm z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych,
  • wzrost znaczący ilości licencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w Polsce oraz rynku dronów.

Zgodnie z raportem [1] wartość rynku dronów w Polsce pod względem przychodów ze sprzedaży cały czas rośnie. W 2015 roku było to 164 mln zł, w 2016 – ponad 200 mln zł, w 2017 – ponad 251 mln zł.  Natomiast zgodnie z raportem Rejestr Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego  z dnia 02.01.2018 [3] Świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe  UAVO posiada łącznie 6291 osób , w tym 309 kobiet, co jest wzrostem około 336 %  w stosunku do stanu z roku 2016 ! Zainteresowanie kursami na posiadanie uprawnień operatora UAS  cały czas rośnie.

Wszystkie te czynniki mają wpływ na rozpowszechnienie i  coraz szersze zainteresowanie  wykorzystaniem  kamer termowizyjnych z lotu „drona”. Ważnym zagadnieniem, które dotyczy jakości pomiarów, jest dobór kamer termowizyjnych oraz obiektywów, które pozwolą na optymalizację wyników badań.

Obecne rozwiązania FLIR-a to między innymi kamery, które można bez problemu podłączyć do drona dedykowanego firmy DJI typu „Plug and FLy” lub kamery, które należy zintegrować z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

drony w przemyśle

TABELA 1. Opracowanie własne Euro Pro Group

Kamera termowizyjna mierzy temperaturę powierzchni poprzez interpretację intensywności promieniowania podczerwonego jakie dociera do kamery. To metoda bezkontaktowa i bezinwazyjna(NDT – non destructive techniques), co daje szerokie pole zastosowań i posiada wiele zalet między innymi może być zastosowana do bezzałogowych statków powietrznych UAS – (unnamed aerial system).

Jako konkluzję należy podsumować, że rośnie zainteresowanie zastosowaniami badań termowizyjnych z użyciem kamer termowizyjnych  w bardzo wielu obszarach.

drony w przemyśle

TABELA 2. Pokazuje maksymalną rekomendowaną odległość pomiędzy kamerą a obiektem w celu utrzymania rozdzielczości minimum 10 pikseli

Dla kamery FLIR VUE PRO R 640 13mm

Szeroka oferta urządzeń do pomiarów temperatury z powietrza sprawia ,że możemy zaspokoić potrzeby klientów z każdego segmentu rynku. Już obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania zastosowaniem termowizji do tworzenia ortofotomap z podglądu w podczerwieni lub do innych  dziedzin  typu monitoring hałd, monitoring granic, ratownictwo górskie , straż pożarna , budownictwo, hodowla zwierząt, monitoring natężania ruchu drogowego , monitoring sieci ciepłowniczej i inne .

Źródło :
[1] http://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/opublikowano-raport-dotyczace-rynku-dronow-w-polsce-w-2017-roku-2743.html ( dostęp 02.03.2018)
[2] Zastosowanie dronów do termowizyjnych badań obiektów budowlanych, mgr inż. Paweł Noszczyk ,prof.dr hab.inż Henryk Nowak
[3] http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/statystyki/1315-statystyki-personelu-lotniczego( dostęp 02.03.2018 )
[4] Inspection District Heating, Thermal radiometric mapping, TeAx Technology UG .