Filtracja membranowa i towarzyszące jej korzyści / Alfa Laval

Filtracja membranowa i towarzyszące jej korzyści / Alfa Laval

14/11/2015
Kategoria: Produkty

Bogata oferta urządzeń w zakresie filtracji membranowej pozwala dla każdego zastosowania znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Zalety tego typu rozwiązań to:

Niższe całkowite koszty produkcji
Systemy filtracji membranowej są często tańsze niż inne alternatywne technologie.
Dotyczy to w szczególności spiralnych membran PP Alfa Laval, które są bardziej kompaktowe i oferują większą powierzchnię filtracji; dzięki temu zapewniają lepsze wydajności i umożliwiają wytwarzania szerszej gamy produktów. Membrany Alfa Laval to również rozwiązanie proekologiczne. Zmniejszają one zużycie wody i środków chemicznych oraz charakteryzują się dłuższymi cyklami produkcyjnymi, co przekłada się na mniej uciążliwą konserwację i krótsze przestoje.

Najwyższa jakość produktów
Filtracja membranowa to czysta technologia. Proces separacji zależy wyłącznie od rozmiaru cząsteczek, co pozwala wyeliminować stosowanie dodatków chemicznych. W efekcie uzyskuje się najwyższą jakość produktu i możliwość spełnienia ostrych wymagań ze strony konsumentów oraz norm legislacyjnych. Spiralne membrany PP Alfa Laval są nawet bardziej higieniczne niż konwencjonalne membrany, gdyż wytrzymują dużą liczbę cykli CIP (mycie na miejscu) oraz wysokie temperatury mycia i poziomy pH.

Spiral_membrane_how_it_works

Elastyczność
Filtrację membranową można stosować w przypadku produktów o szerokim spektrum lepkości, w tym produktów o wysokiej lepkości, których przetwarzanie bywa często trudne. Urządzenia do filtracji membranowej marki Alfa Laval cechuje konstrukcja modułowa, która zapewnia wysoki stopień elastyczności. System można tak dobrać, aby spełnić indywidulane wymagania procesu, a kiedy wzrośnie zapotrzebowanie na podwyższenie skali produkcji, rozbudowa instalacji będzie łatwa.

…I możliwość uzyskania właściwego ciśnienia
Wydajność systemów filtracji membranowej jest uzależniona od zapewnienia stałego ciśnienia. Higieniczne pompy wysokiego ciśnienia dostarczają niezawodnie strumień zasilający na powierzchnię membrany, a następnie do mikroskopijnej wielkości porów. Pozwala to uzyskać większą niezawodność, jak i wydajność procesu. Korzyści, jakie są osiągane to efekt wydajnego transportu za pośrednictwem idealnie dobranych komponentów, a także dostaw pełnej gamy urządzeń i rozwiązań higienicznych od jednego, profesjonalnego producenta.

Kontakt z firmą Alfa Laval
Aktualne dane kontaktowe dla wszystkich krajów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.alfalaval.com