Bezpieczeństwo ogniowe / izolacja Armaflex ACE Plus firmy Armacell

Bezpieczeństwo ogniowe / izolacja Armaflex ACE Plus firmy Armacell

13/10/2015
Kategoria: Produkty

Jedną z największych bolączek związanych z materiałami izolacyjnymi jest ich możliwy udział w sytuacji zagrożenia ogniem. Szczególnie istotny jest pierwszy etap rozprzestrzeniania ognia, który w dużej mierze decyduje o rozległości zniszczeń. Nowa izolacja Armaflex ACE Plus firmy Armacell o doskonałych parametrach reakcji na ogień nie przyczynia się do rozwoju pożaru, a tym samym ogranicza jego skutki.

Nowa izolacja Armaflex ACE Plus nie dopuszcza do rozgorzenia pożaru, dzięki czemu jest gwarantem najwyższego bezpieczeństwa ogniowego / Fot. Armacell

Nowa izolacja Armaflex ACE Plus / Fot. Armacell

Do powstania pożaru potrzebne są trzy elementy: źródło zapłonu (np. zapałka czy iskra w instalacji elektrycznej) materiał palny, który spala się uwalniając ciepło oraz gazy, będące wynikiem spalania oraz tlen. Na początku pożar rozwija się stosunkowo powoli, jednak w pewnym momencie wzrost temperatury powoduje gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia na całej powierzchni. Moment ten określany jest jako rozgorzenie pożaru i ma zasadnicze znaczenie, ponieważ po jego wystąpieniu ognia już nie można kontrolować. Dlatego też tak ogromnie istotne jest odsunięcie w czasie lub wyeliminowanie wystąpienia rozgorzenia poprzez zastosowanie środków opóźniania palenia, co może skutecznie wpłynąć na bezpieczeństwo osób i sprzętu znajdującego się w budynku. Na rynku istnieją izolacje techniczne które nie rozprzestrzeniają ognia i nie przyczyniają się do rozgorzenia są to m.in. izolacje o odpowiedniej klasie ogniowej, np. Armaflex ACE Plus – nowość firmy Armacell.

Armaflex ACE Plus – skuteczność izolacji w parze z bezpieczeństwem

Armaflex ACE Plus jest izolacją stworzoną z pianki elastomerycznej opartej na syntetycznym kauczuku. Charakteryzuje się bardzo niską przewodniością cieplną (współczynnik lambda jest nie wyższy 0,035 W/(m*K) ) oraz doskonałym współczynnikiem oporu przeciw dyfuzji pary wodnej, dzięki czemu zapewnia świetną ochronę rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników w klimatyzacji, chłodnictwie, urządzeniach technologicznych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii, również jako izolacja rur w technice grzewczej i sanitarnej. Co więcej, bardzo wysoka elastyczność materiału pozwala zabezpieczyć nawet instalacje o bardzo skomplikowanym kształcie. Dzięki temu nawet najbardziej wymagające systemy pozbawione są przerw w izolacji, które skutkują obniżeniu jej wydajności.

Jednak oprócz bardzo wysokich parametrów roboczych, Armaflex ACE Plus firmy Armacell charakteryzuje się świetnymi parametrami reakcji ogniowej. Izolacja ta jest bowiem materiałem nierozprzestrzeniającym ogień, który jest jednocześnie samogasnący i niekapiący. Armaflex ACE Plus posiada klasę reakcji na ogień BL-s3,d0 (otuliny) i B-s3,d0 (role oraz taśmy) wg europejskiej normy EN 13501-1, co potwierdzają badania przeprowadzone zgodnie z normami EN 13823 i EN ISO 11925-2. Klasy odporności ogniowej wskazują, jak (i czy) wyrób budowlany przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do zaistniałego już ognia. Wyroby izolacyjne oznaczone klasami C, D oraz E mogą doprowadzić do rozgorzenia, czyli gwałtownego, wybuchowego rozprzestrzenienia się ognia, charakteryzującego się skokowym wzrostem temperatury. Natomiast wyroby izolacyjne z euroklasą A lub B spełniają wymóg nierozprzestrzeniania ognia (NRO), dzięki czemu nie zachodzi dla nich zjawisko rozgorzenia.

Dodatkowo, Armaflex ACE Plus jest również produktem bardzo przyjaznym instalatorom. Oprócz wysokiej elastyczności materiału, miejsca styku zostały pokryte warstwą samoprzylepną wykonaną z modyfikowanego akrylu wzmocnionego siatką z włókna szklanego, dodatkowo wzmocnionego folią polietylenową. Dzięki temu czas konieczny na prawidłową izolację systemu został skrócony do minimum, co w konsekwencji pozwoliło znacznie przyspieszyć prace związane izolacją.

Dystrybutor: Armacell Poland Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska ul. Targowa 2 tel. 71 3175025 fax 71 3175115

www.armacell.com