Aluminiowe barierki ochronne. Jak zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości?

Aluminiowe barierki ochronne. Jak zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości?

04/11/2020

Barierki i balustrady ochronne to doskonałe rozwiązanie zapobiegające upadkom z wysokości. Mają wszechstronne zastosowanie zarówno w branży budowlanej, jak i w różnych gałęziach przemysłu, halach magazynowych czy sortowniach towaru firm działających w branży e-commerce. Pozwalają prawidłowo zabezpieczyć nie tylko stanowisko pracy na wysokości, ale i ciągi komunikacyjne usytuowane nad podłożem. Modułowa budowa gwarantuje sprawny i szybki montaż, a duża liczba elementów pozwala dopasować barierki do indywidualnych wymagań oraz warunków w miejscu wykorzystania. Dlaczego jeszcze warto je stosować?

Praca na wysokości wg przepisów
Wszystkie powierzchnie wzniesione na wysokość powyżej 1 metra nad poziom podłoża, które służą wykonywaniu pracy zawodowej, muszą być przez pracodawcę odpowiednio zabezpieczone – tak mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństw i higieny pracy.

➡ Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. § 106. 1. wskazuje, jak takie zabezpieczenie powinno wyglądać – „na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 metra nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m”.

Dodatkowo, pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Co to oznacza w praktyce? Ogromną ilość sytuacji, w których takie zabezpieczenie jest niezbędne. Zacznijmy od zakładów przemysłowych.

Rola barierek zabezpieczających w przemyśle
Choć praca na wysokości kojarzy się przede wszystkim z placem budowy, to stanowiska robocze usytuowane nad podłożem występują równie często w zakładach produkcyjnych. O jakich sytuacjach mowa? – Chodzi, po pierwsze, o pomosty przejściowe nad liniami produkcyjnymi – nie tylko umożliwiają szybkie i wygodne poruszanie się po terenie fabryki, ale przede wszystkim pozwalają kontrolerom na stały i bezpieczny nadzór nad procesem produkcyjnym.

Jeśli mówimy o stanowiskach pracy na wysokości w przemyśle, warto także wspomnieć o operatorach wysokich maszyn i urządzeń technicznych, do których dostęp możliwy jest niekiedy tylko za pomocą wyniesionych nad podłoże platform roboczych. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku możemy mówić o pracy na wysokości, dlatego konieczne jest zabezpieczenie pomostów oraz platform barierkami ochronnymi, które spełniają podane w rozporządzeniu wymagania – wymienia Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE, specjalizującej się w dostarczaniu konstrukcji specjalnych do pracy na wysokości w zakładach przemysłowych.

Zakład produkcyjny Rolls Royce

Zakład produkcyjny Rolls Royce

Ale barierki ochronne doskonale sprawdzają się również jako element zabezpieczający ciągi komunikacyjne usytuowane nad podłożem, których w fabrykach nie brakuje.

Plac budowy dobrze zabezpieczony
Upadek z wysokości od lat stanowi główną przyczynę wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Nie trudno się domyśleć, że w tych niechlubnych statystykach przoduje branża budowlana, w której praca – w porównaniu choćby z przemysłem – odbywa się na naprawdę dużych wysokościach. Od lat uchodzi ona za jedną z najbardziej niebezpiecznych i to nie tylko pod względem skutków wypadków, ale także ich ogólnej liczby. I choć z roku na rok Państwowa Inspekcja Pracy notuje coraz mniej nieszczęśliwych zdarzeń (Tabela 1.), to wciąż zdecydowanie zbyt wiele osób doznaje uszczerbku na zdrowiu wykonując swoje obowiązki.

Wypadki w branży budowlanej
tabela-liczba-wypadkow-bhp

Jakie są przyczyny najgroźniejszych wypadków?
– Najgroźniejsze w skutkach są oczywiście upadki z wysokości. Z badań kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w latach 2016-2018 wynika, że brak zabezpieczeń prac na wysokości jest najczęstszym uchybieniem pracodawców. Stwierdzono go w aż 62% przypadków kontrolowanych placów budowy. Wśród nieprawidłowości najwięcej dotyczyło niewłaściwego zastosowania na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej lub ich braku (26%) oraz niezabezpieczenia przejścia lub dojścia do stanowiska pracy (10%). Wyniki kontroli jasno pokazują, jak wiele jest w tej kwestii do poprawy.

➡ A istnieje proste, a zarazem bardzo skuteczne rozwiązanie w postaci systemowych barierek ochronnych – mówi Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE. Te mogą być wykorzystywane na różne sposoby – zarówno jako zbiorowe zabezpieczenie prac na krawędzi wysokich budynków, jak i ochrona ciągów komunikacyjnych na placu budowy. Co ważne, większość oferowanych na rynku rozwiązań charakteryzuje się modułową budową, która pozawala na niezwykle szybką instalację za pomocą specjalnych elementów łączących i mocujących.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy w magazynie?
Powszechnie wiadomo, że kolizje pieszego z wózkiem widłowym to – obok upadku z wysokości – jedna z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi w magazynie. Stąd dążenie zarządców takich obiektów do rozdzielenia ruchu pieszych i pojazdów wewnątrzzakładowych, stosując np. bezkolizyjne trakty dla pieszych nad podłożem. Nie zawsze jednak jest to możliwe – wówczas należy wyraźnie oznaczyć ciągi komunikacyjne. Najpopularniejszym sposobem jest oczywiście zastosowanie linii na powierzchni podłogi – te jednak nie chronią pieszych w optymalny sposób.

– Z pewnością skuteczniejszym rozwiązaniem jest ustawienie ciągu słupków lub barierek ochronnych, wykonanych z wytrzymałych stalowych rur, które wyznaczać będą ścieżki dla pieszych. Aby ich trasa była jeszcze lepiej widoczna, warto spytać producenta takich rozwiązań o możliwość pomalowania wybranych elementów na dowolny kolor z palety RAL – podpowiada ekspert.

Sprawdzaj wytrzymałość konstrukcji
Nie jest powszechnie wiadome, że wspomniane wcześniej Rozporządzenie definiuje jedynie gabaryty balustrady, a nie wymagania wytrzymałościowe. Te są określone dopiero w normie, która dla wielu producentów stanowi wytyczne, zgodnie z którymi projektują swoje rozwiązania. Choć nie jest ona obowiązkowa, to stosowanie się do niej w praktyce jest najprostszym sposobem wykazania, iż oferowane barierki spełniają surowe wymagania bezpieczeństwa. Norma definiuje trzy klasy tymczasowych zabezpieczeń krawędzi, które uzależnione są od pochylenia terenu oraz wysokości ewentualnego upadku.