ABB Ability™: gama rozwiązań cyfrowych dla przemysłu

ABB Ability™: gama rozwiązań cyfrowych dla przemysłu

20/03/2017
Kategoria: Produkty

Podczas ABB Customer World w Houston firma rozpoczęła sprzedaż ABB Ability. Poprzez komercyjne uruchomienie ponad 180 rozwiązań i usług, ABB tworzy dodatkową wartość dla klientów w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę i możliwości połączeń internetowych, a także najnowsze technologie cyfrowe oraz innowacje, ABB Ability stanowi pakiet rozwiązań i usług, które odpowiadają na prawdziwe potrzeby i tworzą realne możliwości biznesowe.

ABB Ability wspiera zakłady użyteczności publicznej oraz klientów z sektora przemysłowego, a także transportu i infrastruktury w rozwijaniu nowych i ulepszaniu istniejących procesów. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu wglądu do operacji oraz optymalizacji planowania i sterowania nimi w czasie rzeczywistym. Wyniki mogą zostać w dalszej kolejności wprowadzone do systemów sterowania, aby poprawić kluczowe wskaźniki, takie jak czas nieprzerwanej pracy zakładu, szybkość i rentowność.

Oferta oparta jest na pionierskiej technologii ABB i ponad 40-letnim doświadczeniu lidera rozwiązań cyfrowych dla przemysłu. Poprawi ona możliwości klientów w zakresie tworzenia innowacji i konkurowania na rozwijającym się rynku cyfrowo-przemysłowym.

– Jako lider pionierskich technologii cyfrowych, z bazą ponad 70 milionów podłączonych do sieci urządzeń i 70 000 systemów sterowania, ABB znajduje się w wyjątkowej pozycji, umożliwiającej wsparcie cyfrowej transformacji naszych klientów – powiedział prezes Grupy ABB Ulrich Spiesshofer.

– ABB Ability obejmuje całe portfolio cyfrowych rozwiązań i usług firmy. Tworzymy dodatkową wartość dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy, zaawansowanej łączności i najnowszych technologii cyfrowych. Dzięki temu nasi klienci mogą poprawić wydajność operacyjną i produktywność na niespotykaną wcześniej skalę.

Cyfrowa gama produktowa ABB Ability obejmuje rozwiązania z zakresu zarządzania wydajnością w branżach kapitałochłonnych; systemy sterowania dla branż procesowych; usługi zdalnego monitorowania robotów, silników i maszyn; oraz rozwiązania z zakresu sterowania budynkami, sieciami ładowania pojazdów elektrycznych i platformami morskimi. Część bardziej wyspecjalizowanej oferty obejmuje między innymi zarządzanie energią w centrach przetwarzania danych i optymalizację żeglugi dla floty morskiej.

Wśród klientów korzystających obecnie z rozwiązań cyfrowych włączonych do ABB Ability znajdują się największe zakłady użyteczności publicznej, wytwórcy i usługodawcy tacy jak Shell Oil, CenterPoint Energy, Con Edison, BASF, Royal Caribbean, Cargill, Volvo, BMW i wielu innych.
Rozwiązania i usługi cyfrowe następnej generacji ABB Ability są opracowywane i bazują na wiodącej platformie w chmurze Microsoft Azure, dzięki strategicznemu partnerstwu z Microsoft.

Fot. ABB

Fot. ABB

– Budowanie naszych rozwiązań na platformie Azure pozwala nam korzystać ze wszystkich jej możliwości i tworzyć dodatkową wartość – powiedział Guido Jouret, dyrektor ds. cyfryzacji w Grupie ABB. – W ten sposób wykorzystujemy dekady doświadczeń ABB w branży przemysłowej do tworzenia całej gamy oprogramowania, do której nasi klienci mają dostęp dzięki największej i najbardziej zaawansowanej na świecie platformie cyfrowej. Będąc liderem w dziedzinie cyfryzacji, obecnie stajemy się preferowanym dostawcą dla klientów, którzy rozpoczynają cyfrową transformację. Klienci mogą teraz dowiedzieć się więcej, zrobić więcej i lepiej, razem. Pomagamy im oceniać, automatyzować, optymalizować i współpracować.

Nowe, zaprezentowane w Houston, innowacje ABB Ability obejmują:

 • ABB Ability System 800xA – jedno z rozwiązań oferowanych przez ABB Ability opartych na wiodącej na rynku platformie automatyki 800xA. Select I/O, nowe uzupełnienie Systemu 800xA jest jednokanałowym, redundantnym systemem I/O opartym na sieci Ethernet. Wspiera nowej generacji model realizacji projektów ABB – Intelligent Projects — który oferuje wiele rozwiązań z zakresu poprawy wydajności dla projektów automatyki. Dzięki Select I/O klienci mogą realizować większe projekty w krótszym czasie, rzadziej przekraczając budżet. Wykorzystuje on ustandaryzowane szafy, umożliwiające instalatorom cyfrowe krosowanie sygnałów zamiast wykorzystywania pracochłonnych szaf krosowych. Testowanie obwodów może zostać przeprowadzone przed dostawą pozostałych części systemu, ograniczając wpływ późniejszych zmian i umożliwiając równoczesną pracę nad innymi zadaniami projektowymi.
 •  

 • ABB Ability Asset Health Center – wśród pierwszych usług ABB Ability uruchamianych na platformie Azure znalazło się rozwiązanie ABB najnowszej generacji z zakresu zarządzania wydajnością zasobów, Asset Health Center 3.0. Dostępne od stycznia 2017 roku narzędzie wykorzystuje analitykę predyktywną i preskryptywną oraz dopasowane modele w celu identyfikacji i uszeregowania działań serwisowych w oparciu o prawdopodobieństwo awarii i znaczenie konkretnego zasobu.
 •  

 • ABB Ability Collaborative Operations – to zaawansowane rozwiązanie, obecnie rozszerzone do skali przemysłowej, umożliwia klientom bardziej efektywną współpracę. Pozwala ekspertom na wspólną pracę ponad barierami organizacyjnymi, wykorzystywanie tych samych danych i platform analitycznych. Skupia się na takich kwestiach jak podniesienie poziomu produktywności, ograniczenie awarii urządzeń, obniżenie kosztów konserwacji i ogólna zmiana efektów działalności biznesowej. Wszystko odbywa się przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa, ochrony danych, ludzi i aktywów na każdym poziomie integracji. Rozwiązanie to przyniosło pierwszym użytkownikom zrównoważone i długoterminowe efekty.
 •  

 • ABB Ability Digital Substation – cyfrowa stacja elektroenergetyczna ABB zapewnia klientom w sektorze użyteczności publicznej nieosiągalny dla innych poziom sterowania i efektywności. Cyfrowa stacja wyposażona jest w światłowodowe czujniki prądu oraz wyłączniki izolacyjne, ograniczając konieczną konserwację i instalację kilometrów tradycyjnego okablowania. ABB Ability rozszerza te innowacje dzięki połączeniu najnowszego wyposażenia elektrycznego z czujnikami cyfrowymi i obliczeniami w chmurze. W wyniku tego operatorzy sieci mogą podejmować decyzje w oparciu o rozległe i aktualne informacje, podczas gdy algorytmy predykcyjne poprawiają proces konserwacji i zarządzanie zasobami.
 •  

 • ABB Ability Smart Sensor – przedstawiona w zeszłym roku technologia inteligentnego czujnika łączy silniki przemysłowe niskiego napięcia z przemysłowym internetem, umożliwiając stały monitoring. Produkt, który można łatwo podłączyć do silnika, przesyła do chmury dane dotyczące drgań, temperatury, obciążenia i zużycia energii. Ostrzeżenia generowane są natychmiast, jak tylko któryś z parametrów odbiega od normy, dzięki czemu operator może podjąć działania prewencyjne jeszcze przed wystąpieniem usterki silnika. Wstępne wyniki pokazują, że zastosowanie inteligentnego czujnika pozwala skrócić przestój silników nawet o 70 proc. i wydłużyć ich żywotność aż do 30 proc. Wykorzystanie danych do optymalizacji efektywności silnika obniża zużycie energii nawet o 10 proc.
 •  

 • Lista innowacyjnych i uniwersalnych rozwiązań powiązanych z ABB Ability obejmuje również takie produkty jak ABB Ability Asset Insight, oprogramowanie ABB Ability Ellipse Enterprise Asset Management i oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą ABB Ability Data Center Automation. Dzięki tym i wielu innym rozwiązaniom klienci z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury mogą czerpać korzyści z ABB Ability. Oferta ta wykorzystuje siłę rewolucji cyfrowej, zapewniając niższe koszty eksploatacyjne, wydłużenie czasu życia zasobów, bardziej efektywne prowadzenie operacji, ograniczenie wpływu na środowisku i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników.