Adaptacyjne oświetlenie ewakuacyjne z centralnym systemem sterowania

Adaptacyjne oświetlenie ewakuacyjne z centralnym systemem sterowania

18/06/2021
Artykuł promocyjny
Źródło informacji: EATON

Budynki komercyjne są narażone na coraz więcej potencjalnych zagrożeń. Bez względu na to, czy w grę wchodzi pożar, zamieszki czy jeszcze poważniejsze ryzyko, plan ewakuacji jest niezbędny. W jaki sposób zarządzający budynkami mogą zorganizować szybką i bezpieczną ewakuację osób przebywających w środku, kiedy warunki gwałtownie się pogarszają?

Dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia w dużym lub nieznanym budynku najważniejsze jest jak najszybsze i najbezpieczniejsze opuszczenie go. W większości obiektów głównymi wskazówkami drogi ewakuacyjnej są konwencjonalne znaki wyjścia ewakuacyjnego. Badania sugerują jednak, że w niektórych okolicznościach takie standardowe oznaczenia mogą być niewidoczne lub ignorowane. Poleganie wyłącznie na znakach statycznych rodzi jeszcze jeden problem: ustalone wcześniej drogi ewakuacyjne w miarę rozprzestrzeniania się zagrożenia (np. ognia) mogą zostać zablokowane. Osoby przemieszczające się z góry ustaloną drogą ewakuacji mogą nieświadomie zbliżać się do niebezpieczeństwa, zamiast się od niego oddalać.

Systemy bezpieczeństwa w budynkach powinny być przygotowane na zmieniający się charakter zagrożeń. Ryzyko, na jakie narażone są budynki komercyjne, staje się coraz bardziej zróżnicowane. Należy rozważyć zastosowanie nowych technologii, które zapewnią lepszą reakcję dopasowaną do konkretnych zagrożeń i okoliczności oraz umożliwią bezpieczniejszą i szybszą ewakuację.

Adaptacyjne systemy oświetlenia ewakuacyjnego – zalety i zastosowanie

Adaptacyjne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego pozwalają przekierowywać osoby przebywające w budynku. Dostosowują one wyświetlane kierunki ewakuacji w zależności od rodzaju i miejsca zagrożenia. Pomaga to ludziom w znalezieniu nie tylko najbliższego, ale i najbezpieczniejszego wyjścia z budynku w danej sytuacji.

Konwencjonalne oprawy oświetlenia odgrywają ważną rolę we wspieraniu bezpiecznej ewakuacji w wielu rodzajach budynków. Jednak w niektórych sytuacjach adaptacyjne oprawy oświetleniowe i sposób ich zastosowania dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo. Wdrożenie systemów oświetlenia adaptacyjnego dróg ewakuacyjnych musi bazować na rygorystycznej ocenie ryzyka, uwzględniającej profil zagrożenia dla budynku, jego układ, lokalizację i potencjalną liczbę przebywających w środku osób.

Typowe zastosowania mogą obejmować określone obszary w obrębie lotnisk, dworców kolejowych, centrów handlowych czy budynków rządowych.

Dzięki połączeniu specjalnie zaprojektowanych opraw oświetlenia ewakuacyjnego z centralnym systemem sterowania, funkcję adaptacyjną można aktywować ręcznie lub automatycznie. Druga z opcji wymaga podłączenia odpowiednich urządzeń wyzwalających, takich jak alarmy przeciwpożarowe lub przyciski napadowe. System wybiera spośród szeregu możliwych scenariuszy zaprogramowanych na etapie instalacji i prowadzi ewakuowanych ludzi w kierunku najbezpieczniejszego w danych warunkach wyjścia.

Zaletą systemu adaptacyjnego jest to, że osoby przebywające w budynku widzą najbezpieczniejszą drogę do wyjścia – niekoniecznie najkrótszą. Jeśli zagrożenie się nasila, rozprzestrzenia lub przenosi w nowe miejsca w budynku, drogę ewakuacji można odpowiednio dostosować.

system bezpieczenstwa pozarowego

Rozwiązania adaptacyjne ratują życie

Badania nad niebezpiecznymi zdarzeniami, takimi jak pożar lotniska w Düsseldorfie w 1996 r. i atak na World Trade Center w 2001 r., jak również badania naukowe nad zachowaniami tłumu w sytuacjach kryzysowych, pozwoliły określić lepsze sposoby zarządzania ewakuacją w niektórych okolicznościach. Powszechny wniosek jest taki, że panika, tłok i trudność w zlokalizowaniu bezpiecznych wyjść mogą zahamować proces ewakuacji.

Jedna z najważniejszych konkluzji ze wspomnianych badań wskazuje, że statyczne znaki wyjść ewakuacyjnych mogą być niezauważalne lub wręcz całkowicie ignorowane przez osoby znajdujące się w budynku. Badania wykazały, że tylko 38% osób znajdujących się w nieznanym sobie środowisku zauważa konwencjonalne znaki wyjścia ewakuacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

Analitycy sugerują, że właściciele i zarządcy budynków nie powinni zakładać, że jedynie dzięki przestrzeganiu norm i przepisów prawnych uzyskują najwyższy możliwy poziom ochrony. Czasami warto rozważyć dodatkowe środki. Członkowie Grupy Inżynierii Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego na Uniwersytecie Greenwich uważają, że bierny charakter powszechnie stosowanych systemów awaryjnych przyczynił się do wzrostu liczby ofiar śmiertelnych. Wg inżynierów, tych ofiar można było uniknąć. Historia zna szereg tragedii spowodowanych tym, że systemy znaków ostrzegawczych nie spełniły swoich podstawowych funkcji. Były to pożar na stacji metra King’s Cross (Wielka Brytania, 1987 r.), pożar na lotnisku w Düsseldorfie (Niemcy, 1996 r.), pożar w klubie nocnym w Rhode Island (USA, 2003 r.) oraz atak terrorystyczny w centrum handlowym Westgate w Nairobi (Afryka, 2013 r.).

Autorzy stwierdzają, że w przypadku wydarzeń w Rhode Island i w Düsseldorfie nie używano w wystarczającym stopniu zgodnych z prawem znaków wyjścia awaryjnego. W związku z tym znajdujący się w środku ludzie nie korzystali z odpowiednich dróg ewakuacyjnych wystarczająco szybko. W przytoczonych wyżej incydentach znaki wyjścia awaryjnego nie były dostosowane do rozwijającej się sytuacji, dlatego nie przekierowywały ludzi z dala od zablokowanych i niebezpiecznych dróg ewakuacyjnych.

Niemiecka organizacja ZVEI zwraca uwagę, że adaptacyjne oświetlenie drogi ewakuacyjnej umożliwia zmianę trasy ewakuacji osób poszkodowanych w zależności od rozwoju sytuacji zagrożenia. Kiedy pożar się rozprzestrzenia, bezpieczne z początku drogi ewakuacyjne lub klatki schodowe mogą szybko zostać zablokowane. Wówczas uciekające osoby muszą zostać przekierowane na alternatywne drogi ewakuacyjne, omijające niebezpieczne obszary.

Ponadto według organizacji ZVEI, adaptacyjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych może skrócić czas opuszczenia budynku. Prowadzenie nimi grupy osób pozwala uniknąć zatorów i innych nieprawidłowości.

Zwiększ bezpieczeństwo – dowiedz się więcej o systemach adaptacyjnych

Chociaż w prawie międzynarodowym nie ustanowiono jeszcze żadnych formalnych norm ani przepisów odnośnie adaptacyjnych systemów ewakuacji, trzeba przestrzegać istniejących wymogów regulacyjnych dotyczących znaków ewakuacyjnych i oświetlenia awaryjnego. Adaptacyjne systemy oświetlenia dróg ewakuacyjnych są zgodne ze wszystkimi normami i przepisami, co daje nabywcom ważną gwarancję bezpieczeństwa.

Najważniejszym zapewnieniem dla właścicieli i zarządców jest jednak to, że podjęli oni wszelkie możliwe kroki mogące uchronić przed zagrożeniem osoby przebywające w ich budynkach. Technologia adaptacyjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych to ważny element zestawu narzędzi bezpieczeństwa, ograniczający obszary podwyższonego ryzyka oraz dający możliwość zarządzania tłumem w czasie rzeczywistym, co wcześniej nie było możliwe.

Dowiedz się, jak zwiększyć skuteczność ewakuacji budynków przy wykorzystaniu systemów adaptacyjnych.

Pobierz najnowszy poradnik Eaton

¹“Experimental and Survey Studies on the Effectiveness of Dynamic Signage Systems”, Edwin R Galea, Hui Xie and Peter J Lawrence, Fire Safety Engineering Group, University of Greenwich, 2014. Published by the International Association for Fire Safety Science http://www.iafss.org/publications/fss/11/1129
²“Intelligent Active Dynamic Signage System: Bringing The Humble Emergency Exit Sign Into the 21st Century” by Edwin R Galea, Hui Xie and Peter Lawrence, SFPE Europe, Q1 2016, Issue 3, http://www.sfpe.org/general/custom.asp?page=Issue3Feature1
³“Adaptive Escape Routing” ZVEI Explanatory Leaflet 33013:2017-01, published January 2017