Nowoczesne metody organizacji procedur bezpieczeństwa w budynkach

Nowoczesne metody organizacji procedur bezpieczeństwa w budynkach

26/06/2021
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Żyjemy w coraz bardziej zurbanizowanym i złożonym środowisku, gdzie regularnie pojawiają się nowe formy ryzyka. Jednocześnie coraz szybciej rozwijają się systemy zarządzania zagrożeniami w budynkach komercyjnych. Zarządcy powinni więc zweryfikować czy podążają za tymi zmianami i czy ludzie odwiedzający ich obiekty będą rzeczywiście bezpieczni, jeśli nastąpi sytuacja awaryjna.

Na wypadek pożaru, ataku terrorystycznego, przestępstwa czy innych zagrożeń, budynki muszą być wyposażone w systemy wykrywania takich niebezpieczeństw, alarmowania o nich i wyprowadzania osób znajdujących się w środku. Na szybkie i bezpieczne zakończenie procesu ewakuacji wpływa jej odpowiednie zaplanowanie, wyszkolenie pracowników i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wyposażenia. Ewakuacja stawia dodatkowe wyzwania, gdy osoby przebywające w budynku nie znają jego układu i procedur bezpieczeństwa.

Problem może być znaczący zwłaszcza w dużych, przepełnionych lub złożonych obiektach, takich jak dworce kolejowe, centra handlowe, lotniska, stadiony czy budynki rządowe. Większość obiektów do dzisiaj korzysta z konwencjonalnych znaków wyjścia ewakuacyjnego, które w niektórych sytuacjach mogą być niewidoczne. Aktualizacja planów ewakuacji jest kluczowa dla utrzymania ich bezpieczeństwa. Nowe technologie mogą zapewniać lepszą widoczność oraz dopasowywać system do konkretnych zagrożeń.

Korzyści z zastosowania adaptacyjnego systemu oświetlenia
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dostarczaniu systemów bezpieczeństwa, firma Eaton opracowała system Ewakuacji Adaptacyjnej. Umożliwia on szybsze, bezpieczniejsze i sprawniejsze przeprowadzenie ewakuacji. Jest szczególnie skuteczny, gdy zintegruje się go z systemem powiadamiania głosowego i dźwiękowego (sygnalizacja pożarowa). System bazuje na informacjach pochodzących z telewizji przemysłowej (CCTV), detektorów pożaru i innych urządzeń, które wskazują charakter i lokalizację zagrożenia.

Następnie wybiera najbezpieczniejszą i najszybszą drogę wyprowadzania osób przebywających w budynku. Jest ona wyznaczana spośród wielu zaprogramowanych wcześniej opcji. W przeciwieństwie do systemów „aktywnych” i „dynamicznych”, technologia firmy Eaton jest zdolna do pełnej adaptacji, a jej instrukcje mogą być modyfikowane w czasie rzeczywistym. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wyprowadzenia osób znajdujących się w obiekcie najbezpieczniejszą – co nie zawsze znaczy najkrótszą – drogą do wyjścia, w zależności od rozwoju sytuacji. Trasa jest dostosowywana do nasilenia zagrożenia, jego rozprzestrzenienia lub zmian lokalizacji.

system bezpieczenstwa pozarowego

System adaptacyjny ratuje życia
Badania naukowe zachowań tłumu i niebezpiecznych zdarzeń potwierdziły potrzebę dostosowania scenariuszy ewakuacji do różnych okoliczności i budynków. Jednym z najważniejszych wniosków wyciągniętych z badań jest fakt, że z góry ustalone drogi awaryjne, oznaczone statycznie, mogą spowodować opóźnienie ewakuacji, tłoczenie się ludzi, a nawet kierowanie ich w stronę niebezpieczeństwa. Bierny charakter powszechnie stosowanych systemów ewakuacyjnych oraz brak oznaczeń zgodnych z przepisami przyczyniły się do wielu tragedii. Miało to miejsce na przykład podczas ataku terrorystycznego na centrum handlowe Westgate w Nairobi w 2013 roku czy pożaru na lotnisku w Düsseldorfie w 1996 roku. Zawiodły wtedy statyczne znaki wyjścia awaryjnego, które nie adaptowały się do biegu wydarzeń i nie skierowały ludzi z dala od niebezpiecznych miejsc i dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo w sytuacji zagrożenia często pojawia się panika, która w połączeniu z trudnością w zlokalizowaniu bezpiecznych wyjść, może zahamować proces wyprowadzania ludzi. Dlatego właściciele i zarządcy obiektów powinni mieć na uwadze, że samo przestrzeganie norm i przepisów prawnych nie zawsze wystarcza do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Według badań tylko 38% osób, które znajdują się w nieznanym miejscu w sytuacji kryzysowej, zauważa tradycyjne znaki wyjścia ewakuacyjnego. To oznacza, że aż 62% może je przeoczyć. Adaptacyjny system oświetlenia nie tylko zwiększy widoczność wyjść awaryjnych, ale pozwoli też opuścić obiekt w najszybszym możliwym czasie.

Rozwiń swoją wiedzę na temat systemów adaptacyjnych i zwiększ bezpieczeństwo
Prawo międzynarodowe nie określa jeszcze żadnych formalnie sprecyzowanych wymogów regulacyjnych dotyczących adaptacyjnych systemów ewakuacji. Trzeba jednak przestrzegać aktualnych norm i przepisów dotyczących znaków ewakuacyjnych i oświetlenia awaryjnego.

System Ewakuacji Adaptacyjnej został szczegółowo przetestowany i jest zgodny z aktualnymi wymogami regulacyjnymi. Wprowadzenie go na rynek wspierane jest kampanią informacyjną, która ma na celu edukowanie właścicieli budynków, menedżerów i specjalistów od doboru sprzętu bezpieczeństwa na temat tej nowej i skutecznej technologii. Wskazówki i informacje na temat oświetlenia adaptacyjnego znajdziesz na stronie Eaton.