Zespół Odlewni RAFAMET zmodernizował proces produkcji

Zespół Odlewni RAFAMET zakończył wartą ponad 1 mln zł inwestycję, której celem jest obniżenie energochłonności procesu przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Zespół Odlewni RAFAMET jest producentem odlewów żeliwnych z żeliwa szarego, sferoidalnego i stopowego. Specjalizuje się w produkcji jednostkowej i małoseryjnej odlewów ciężkich, o wadze do 40 ton, w tym wykonywanych w dołach formierskich. Do tej pory możliwości przedsiębiorstwa w produkcji żeliw sferoidalnych i specjalnych kończyły się na odlewach o wadze do 12 ton brutto. Po zakończeniu modernizacji maksymalny ciężar jednostkowy tych odlewów zwiększył się do 30 ton. Jednocześnie znacząco udało się obniżyć energochłonność procesu produkcji.

Stało się to możliwe dzięki zakończonej w grudniu 2015 r. inwestycji pn. „Modernizacja stanowiska sferoidyzacji celem zwiększenia efektywności energetycznej procesu, realizowana w Hali Odlewni zlokalizowanej w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1” o łącznej wartości 1 mln 115 tys. zł, z czego 717 tys. zł pochodzi z dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Jest to niezwykle nowoczesne stanowisko.

W efekcie udało się uzyskać obniżenie energochłonności procesu produkcji żeliwa sferoidalnego, jak i zdecydowanie zwiększyć możliwości techniczne odlewni dla tego asortymentu. Stawia to naszą firmę w czołówce krajowych producentów i daje jej znaczącą przewagę konkurencyjną – mówi Jacek Opiela, Wiceprezes Zespołu Odlewni RAFAMET i Dyrektor ds. Technicznych

Działania zmierzające w kierunku usprawnienia procesów wytwórczych w ZO RAFAMET rozpoczęły się już na przełomie lat 2014/2015.

Stanowisko sferoidyzacji ZO RAFAMET

Stanowisko sferoidyzacji ZO RAFAMET

Nowa stacja obróbki pozapiecowej składa się z 4 podajników drutu, sterowanych automatycznie, zakupiona została również nowa kadź zabiegowa smukła o pojemności 20 ton oraz system automatyki do kontroli parametrów procesu sferoidyzacji, który pozwala na obliczenie ilości konkretnych dodatków niezbędnych do uzyskania zgodnych z oczekiwaniami parametrów żeliwa.

Zakres modernizacji objął również instalację najnowocześniejszego systemu do analizy termicznej ciekłego żeliwa ITACA. – System ten umożliwia badanie faktycznego stanu fizykochemicznego ciekłego stopu, a przez to pozwala jednoznacznie określić parametry jakościowe wraz z przybliżonymi własnościami mechanicznymi. Dodatkowym atutem nowego systemu jest możliwość optymalizacji składu chemicznego poprzez ciągłe monitorowanie rzeczywistych punktów charakterystycznych na krzywych krystalizacji oraz wyznaczanie najbardziej optymalnego stanu żeliwa, a także przedziału wartości, w którym możliwa będzie optymalizacja kosztowa dyspozycji wsadowej. Dodatkowo system pozwala na rozszerzenie asortymentu produkowanych żeliw o żeliwa stopowe i specjalnego zastosowania – tłumaczy J. Opiela, podkreślając, że jest to jak dotąd najnowocześniejszy system, jakim dysponują polskie odlewnie.

– Odlewnictwo jest branżą niezwykle energochłonną. Dzięki tej inwestycji udało nam się zwiększyć potencjał produkcyjny, a zarazem ograniczyć koszty funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, co już samo w sobie podnosi naszą rynkową konkurencyjność. Do tego modernizacja stanowiska sprawia, że nasza działalność jest bardziej przyjazna dla środowiska. W ten sposób udało nam się połączyć efekt biznesowy z ekologią – podsumowuje wiceprezes J. Opiela.

Efekt ekologiczny związany z nową inwestycją będzie regularnie monitorowany na przestrzeni 2016 r,. a w 2017 r. związany z tym raport zostanie przekazany WFOŚ w Katowicach.

Autor tekstu: Magdalena Matusik / Adventure Media