Zarządzanie procesami produkcji w branży obróbki metali

Zarządzanie procesami produkcji w branży obróbki metali

13/06/2024
Artykuł promocyjny
|

W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie przemysłowym, komplementarne zarządzanie procesami stało się „must have” w drodze rozwoju przedsiębiorstw dążących do bycia jeszcze bardziej konkurencyjnym na dość tłocznej arenie firm świadczących usługi dla przemysłu.

Systemy ERP w produkcji stały się niezbędnymi narzędziami, oferującymi niezliczone korzyści dla firm dążących do optymalizacji swoich działów w firmie.

Od usprawnienia operacji po poprawę współpracy między firmami w ramach łańcucha dostaw, rozwiązania te odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu wydajności i rentowności.

Wycinanie laserem i obróbka blach to wyjątkowo wymagające działania ze względu na konieczność precyzji, szybkości produkcji oraz wysokie standardy jakościowe. Każdy błąd w procesie produkcji może prowadzić do poważnych strat materiałowych i finansowych. Ponadto, rosnące oczekiwania klientów zwiększają presję na firmy z tej branży. W związku z tym, przedsiębiorstwa zajmujące się wycinaniem laserem muszą nieustannie optymalizować procesy, aby rozwijać się i zachować konkurencyjność.

P.P.H.U. Kali jest rodzinną firmą, która od ponad 30 lat funkcjonuje jako podmiot świadczący usługi obróbki metali, oferując cięcie laserem, gięcie, toczenie, frezowanie, spawanie oraz zgrzewanie, przy użyciu maszyn konwencjonalnych i tych sterowanych numerycznie (CNC).

Ze względu na wielkość produkcji, sięgającą kilkudziesięciu tysięcy elementów miesięcznie, presję czasu i koszty materiałów, precyzyjne zarządzanie jest jednym z priorytetów przedsiębiorstwa.

System ERP kluczem do skutecznego zarządzania firmą w branży metalowej

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) są kluczem do skutecznego zarządzania firmą produkcyjną. Integrują różnorodne procesy biznesowe w jednej, spójnej platformie, umożliwiając lepsze planowanie produkcji, realizację zamówień, zarządzanie zapasami, kontrolę jakości i skuteczniejsze podejmowanie decyzji.

Oferują funkcje i funkcjonalności, które usprawniają operacje, optymalizują wykorzystanie zasobów i zwiększają ogólną wydajność procesów produkcji metali.

Istotne cechy systemu ERP dla firm z branży metalowej:

  • planowanie produkcji: tworzenie i zarządzanie harmonogramami produkcji, przydzielanie zasobów i optymalizacja przepływów pracy w celu spełnienia celów produkcyjnych i zapotrzebowania klientów
  • zarządzanie zapasami: śledzenie i zarządzanie poziomami zapasów, w tym surowców, produkcji w toku i wyrobów gotowych, w celu zapewnienia terminowej dostępności i zminimalizowania zapasów
  • zarządzanie łańcuchem dostaw: współpraca z dostawcami, zarządzanie procesami zaopatrzenia i zapewnianie terminowych dostaw materiałów i komponentów w celu wsparcia operacji produkcyjnych
  • kontrola jakości: wdrażanie środków kontroli jakości, przeprowadzanie inspekcji i zapewnianie zgodności z normami regulacyjnymi w celu utrzymania jakości produktu i zadowolenia klienta
  • szacowanie kosztów i ofertowanie: generowanie dokładnych szacunków kosztów i ofert cenowych dla niestandardowych projektów produkcyjnych w oparciu o koszty materiałów, robocizny i inne czynniki
  • kosztorysowanie i śledzenie zadań: śledzenie kosztów i wydatków związanych z każdym projektem produkcyjnym, w tym robocizny, materiałów, kosztów ogólnych i innych wydatków, w celu monitorowania rentowności i wydajności projektu
  • zarządzanie relacjami z klientami: zarządzanie informacjami o klientach, śledzenie interakcji i utrzymywanie relacji w celu zwiększenia zadowolenia i utrzymania klientów
  • raportowanie i analityka: generowanie raportów i analizowanie kluczowych wskaźników wydajności w celu monitorowania wyników biznesowych, identyfikowania obszarów wymagających poprawy i podejmowania decyzji opartych na danych

Merit ERP jest tym systemem, którego funkcjonalności precyzyjnie odpowiedziały na potrzeby rodzinnej firmy Kali, która zdecydowała się na jego wdrożenie.

➡️ Dowiedz się więcej o rozwiązaniach ERP dla branży metalowej od Asseco Business Solutions.

Planowanie procesów produkcyjnych i automatyzacja

System oferuje korzystanie z procesów automatycznych, które optymalizują kolejne etapy realizacji zamówienia. Jest to szczególnie istotne przy wytwarzaniu ogromnej liczby elementów metalowych, często różniących się tylko szczegółami. Automatyczne procesy z jednej strony umożliwiają obsługę takiej skali, a z drugiej wspierają utrzymanie porządku na produkcji.

Moduły Kalkulacja i Ofertowanie na podstawie wprowadzonych danych dotyczących zamówienia, generują wycenę oraz termin realizacji, które można przedstawić klientowi. Następnie system Merit automatycznie tworzy zlecenia produkcyjne.

Każde zlecenie opisane jest odpowiednią recepturą stworzoną przez planistów, zawierającą kolejność operacji do wykonania. Do zleceń dołączona jest również dokumentacja, którą można w dowolnym momencie podejrzeć poprzez link z systemu, na przykład na zainstalowanym na hali produkcyjnej komputerze, tzw. kiosku.

obrobka metali

Produkcja krok po kroku

Producenci wyrobów metalowych często borykają się z marnotrawstwem surowców. Chcą jak najlepiej wykorzystać swoje surowce produkcyjne, aby ich marnotrawstwo nie wpływało na ich rentowność.

Przewidziane dla danego zlecenia receptury pomagają pracownikom wykonywać wszystkie potrzebne działania w odpowiedniej kolejności. Korzystając z kiosku, pracownik rejestruje w programie rozpoczęcie danej operacji. Po jej zakończeniu wprowadza wykonanie konkretnej ilości elementów i kieruje zlecenie do dalszej fazy produkcji.

Małopolska firma szczyci się wykorzystaniem materiałów do ostatniego skrawka blachy. Jest to możliwe między innymi dzięki łączeniu różnych zamówień na tych samym arkuszu blachy. ERP w tym przypadku wspiera zachowanie porządku i kontroli poprzez operacje grupowe. W ramach zarejestrowanej operacji system zbiera elementy z kilku zleceń oraz pobiera z oprogramowania maszyny dane na temat wykonania poszczególnych elementów. Następnie kieruje poszczególne elementy do dalszej, właściwej dla nich obróbki takiej jak szlifowanie, cięcie, gięcie, spawanie bądź wiercenie.

Kooperacje

Zdarza się, że niektóre elementy z etapów obróbki, jak choćby malowanie, firma zleca swoim zewnętrznym wykonawcom. Taka współpraca traktowana jest jako element procesu technologicznego, a moduł Kooperacja pomaga nią zarządzać, tworzyć wysyłki i analizować poprawność wykonania odebranych elementów.

Magazynowanie i wysyłka

Po wykonaniu zlecenia produkty trafiają do magazynu. Tam zostają sprawdzone i spakowane, po czym ruszają w drogę do klientów.

Jakość i dane

Jakość jest najważniejszą rzeczą do dostarczenia. Żadna firma nie przetrwa długo na rynku bez spełnienia oczekiwań swoich klientów. Kiedy dostawca otrzymuje skargę od swoich klientów dotyczące jakości wykonania elementów, pomija cię, ponieważ ma wiele innych opcji na rynku do rozważenia.

W branży, gdzie jakość wyrobów jest kluczowa, ERP jest tym systemem, który umożliwia także ścisłą kontrolę nad każdym etapem produkcji. Przykładowo: na koniec procesu produkcyjnego wskazuje, które z zamówień wymaga przeprowadzenia żądanego przez klienta badania jakości.

Monitorowanie parametrów produkcji w czasie rzeczywistym oraz dostęp do danych historycznych otwierają szerokie możliwości analizy, pozwalając na utrzymanie wysokich standardów jakości i szybkie identyfikowanie problemów. Merit umożliwia to dostarczając rozbudowane analizy w module Qlik.

Zarządzanie zapasami

Dość trudno jest opracować strategię, która daje nam możliwość unikania sytuacji wyczerpania lub nadmiaru zapasów w firmie produkcyjnej. Zarządzanie zapasami i planowanie zapotrzebowania na surowce są bardzo krytycznymi punktami dla płynnego procesu produkcyjnego.

Właściwe zarządzanie zapasami ma istotne znaczenie dla terminowej realizacji projektów. Każdy właściciel firmy musi mieć jasny obraz dostępności surowców w odpowiedniej ilości w swoich zapasach. Jeśli w dowolnym momencie okaże się, że dostępne zapasy wystarczą tylko na jeden dzień, a dostawa zajmie dwa lub więcej dni, stwarza to duży problem dla produkcji.

Branża wycinania laserem wymaga właśnie precyzyjnego zarządzania zasobami, takimi jak surowce, części zamienne czy urządzenia. Wdrożony system pozwolił firmie na optymalne zarządzanie zapasami, zapobiegając zarówno nadmiarowi, jak i niedoborowi materiałów. Dzięki temu można redukować koszty magazynowania i unikać opóźnień w produkcji.

Przeglądy maszyn czyli informacje dla działu utrzymania ruchu

Moduł Remonty systemu służy do zarządzania parkiem maszynowym, który jest podstawą działania produkcji w każdej branży.

Przeglądy techniczne maszyn są zaplanowane w systemie Merit ERP, który podczas planowania produkcji i kalkulacji zamówień bierze pod uwagę czas, w którym dane urządzenia będą niedostępne. Wykonanie i rezultaty przeglądu mechanicy rejestrują w systemie korzystając z kiosków na hali produkcyjnej.

BOK – zarządzanie relacjami z klientami

Biuro obsługi klienta dzięki dostępowi w systemie do aktualnych danych może bez kontaktowania się z innymi działami informować klientów np. o stanie realizacji zamówienia. W przypadku pojawienia się reklamacji, rejestruje ją w systemie, a system tworzy odpowiednie zlecenie.

Lepsza komunikacja i współpraca z różnymi działami

Firma Kali korzysta z Merit ERP nie tylko w zakresie produkcji, sprzedaży i magazynu, ale także finansów i księgowości oraz kadr i płac. System integruje różne działy firmy, co znacząco poprawia komunikację i współpracę.

Praktycznie wszyscy pracownicy firmy od biura obsługi klienta, przez konstruktorów, planistów i technologów, operatorów maszyn i magazynierów aż po back office, korzystają z tego samego systemu, w różnych zakresach, ale w obrębie tych samych zamówień. Dzięki wspólnemu dostępowi do aktualnych danych, mogą współpracować efektywniej.

Podsumowanie

Wdrożenie systemu ERP w firmie P.P.H.U. Kali przyniosło znaczące korzyści, takie jak zwiększenie efektywności operacyjnej, precyzyjne zarządzanie zasobami, automatyzacja procesów, lepsza kontrola jakości oraz poprawa komunikacji i współpracy wewnątrz firmy.

Dzięki takiemu wsparciu przedsiębiorstwo z Nawojowej może sprostać rosnącym wymaganiom rynku wycinania laserem, utrzymywać wysokie standardy jakości i konkurencyjność oraz rozwijać się, kontynuując swoją biznesową drogę na szczyt.