H2O wprowadza na rynek nowe, elastyczne systemy Vacudest

Autor:
|
www.wastewater-evaporator-h2o.com

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z fosforanowaniem żelazowym, odtłuszczaniem czy galwanizacją, systemy destylacji próżniowej są najnowocześniejszymi systemami obróbki i recyklingu wody płuczącej pochodzącej z procesów wykańczania powierzchni. W zależności od materiałów oraz zamierzonego stopnia ochrony antykorozyjnej części, które mają zostać pomalowane, należy wybrać najwłaściwsze procesy wstępnego oczyszczania. Kiedy poszczególne procesy, chemia, która ma zostać zastosowana, oraz wymogi jakości dla wody płuczącej zostaną określone, można zaprojektować system obróbki wody. Podczas tej procedury wybierane są nie tylko wydajność i typ systemu destylacji próżniowej, ale również inne komponenty takie jak zbiorniki buforowe, urządzenia zapobiegające ciągłemu podawaniu oraz sprzęt do doczyszczania, taki jak odolejacz, wymieniacz jonowy i/lub sprzęt do osmozy odwróconej.

System obróbki wody procesowej powinien przede wszystkim działać niezawodnie oraz w pełni automatycznie. Na działanie zakładu wykończenia powierzchni nie może mieć wpływu nierówna lub, co gorsza, zła jakość wody płuczącej.

Co się jednak stanie, jeśli pewnego dnia inne materiały będą musiały zostać poddane obróbce lub będzie trzeba zmienić używaną chemię lub wymogi jakości? Jeśli zmienia się proces wykończenia powierzchni, mogą się zmienić wymogi jakości w odniesieniu do wody płuczącej. W tym wypadku konieczne są znaczne i kosztowne zmiany w systemie obróbki wody procesowej. Dość tego!

H2O stworzyło rozwiązanie oparte na najnowocześniejszej technologii. Zapewnia ono elastyczność i modularność, umożliwiając zastosowanie przy wielu różnych procesach wykańczania powierzchni i powlekania. Żadne znaczące ani kosztowne zmiany nie są konieczne w systemie próżniowej destylacji, nawet jeśli proces obróbki powierzchni/powlekania ulega zmianie.

Zaletą dla operatora jest najwyższa możliwa elastyczność w odniesieniu do używania chemikaliów oraz wyboru materiałów dla części, które mają być malowane lub powlekane.

Nie ma znaczenia to, czy trzeba pozyskać nowych klientów, czy zoptymalizować produkcję – nowe rozwiązanie zaproponowane przez H2O może zostać przystosowane, a zatem operator zawsze może czuć się pewnie.

Rdzeniem tych ułatwień jest nowa seria Vacudest, zoptymalizowana specjalnie dla wymogów wykańczania powierzchni, w tym dla wszystkich funkcji potrzebnych do obróbki różnych rodzajów wody płuczącej.

Destcontrol: kontrola jakości destylatu dla kwasowej wody płuczącej

Przy używaniu chemii kwasowej lub fluorkowej (fosforanowanie żelazowe lub kwasowe wytrawianie stali nierdzewnej) wartość pH wody procesowej musi być kontrolowana przed dostarczeniem jej do systemu destylacji próżniowej. Dlatego też wymagany jest oddzielny system zapobiegania ciągłemu podawaniu, składający się z mieszanego zbiornika, sondy pH, kontrolera pH oraz systemu dozowania ługu.

Nowy system kontroli jakości destylatu Destcontrol, zintegrowany z nową serią Vacudest, zastępuje wcześniej używany sprzęt do zapobiegania ciągłemu podawaniu. Mierzy on stale pH destylatu oraz w stosownych wypadkach dozuje ług bezpośrednio do wymiennika ciepła. Dzięki temu żadne związki kwasowe nie znajdują się w destylacie, a zatem pH oraz przewodność destylatu są zawsze optymalne.

Dzięki modularności nowej serii Vacudest Destcontrol zawsze może zostać przystosowany na miejscu poprzez zmianę modułów, nie istnieje konieczność instalowania dodatkowych zbiorników lub przeprowadzania innych prac inwazyjnych.

Innowacyjny system obróbki wody procesowej Vacudest Clearcat

Innowacyjna technologia Clearcat, oparta na procesach fizycznych i katalitycznych, pozwala na zdecydowaną redukcję węglowodoru. Niepotrzebne są jakiekolwiek materiały eksploatacyjne lub chemikalia, a zatem Clearcat jest niezwykle wydajny i łatwy w konserwacji.

Mimo że kosztowne absorbery aktywnego węgla oraz trudne w konserwacji absorbery oleju pozostałościowego nie są dłużej potrzebne, destylat pozostawia zespół destylacji próżniowej Vacudest Clearcat krystalicznie czystym i praktycznie wolnym od oleju. Destylat może zostać ponownie użyty w warsztacie lub odprowadzony do kanalizacji publicznej.

Clearcat: system dla wody płuczącej zawierającej olej lub smar

Opatentowana technologia – nagrodzona przez ministerstwo środowiska Badenii-Wirtembergii – ma zastosowanie, jeśli potrzebna jest obróbka wody płuczącej z procesów odtłuszczania. Usunie ona również inne zanieczyszczenia organiczne. Indeks węglowodorowy poniżej 10 mg/l jest zawsze możliwy do osiągnięcia! Kosztowne aparaty absorbujące olej pozostałościowy do wtórnej obróbki destylacyjnej nie są już wymagane. W ten sposób można zaoszczędzić miejsce i nie ponosić żadnych kosztów usuwania aktywnego węgla.

Activepowerclean (APC): system dla wody płuczącej zawierającej szlam, redukujący zużycie energii

Zatwierdzony system APC jest z powodzeniem używany w systemach Vacudest od roku 1998. Podczas działania urządzenia wymiennik ciepła jest stale czyszczony za pomocą kul mielących. Niezawodnie zapobiega to tworzeniu się na powierzchni wymiennika ciepła zgorzeliny wymagającej czyszczenia chemicznego.

W nowej serii Vacudest wymiennik ciepła Activepowerclean został znacznie powiększony, ponadto poprawione zostały parametry dynamiczne cieczy, a zatem zredukowano czyszczenie chemiczne oraz zmniejszono pobór energii o 15%.

Co więcej, nowe kule miażdżące APC działają jak skorupki ułatwiające wrzenie, znacznie redukując tworzenie piany.

Vacutouch: łatwy w użyciu system sterowania

Nowa seria Vacudest wyposażona została w najnowocześniejszy dostępny na rynku system sterowania: Vacutouch.

Nowy system sterowania poprawia inteligencję systemów Vacudest. Wiele nowych funkcji mierniczych i kontrolnych pomaga zwiększyć wydajność i niezawodność systemu destylacji próżniowej, czyniąc cały zakład bardziej konkurencyjnym.

Nowe usługi zdalne, w tym zdalne sterowanie, diagnozowanie i konserwacja zdalna, pozwalają udzielać wsparcia naszym klientom na bieżąco.

Nowe modularne rozwiązanie Vacudest można stosować m.in. w:
– odtłuszczaniu alkalicznym, obojętnym lub kwasowym,
– fosforanowaniu żelazem, z fluorkiem lub bez,
– konwersji bezchromowej (np. No Rinse, SAM),
– systemach nanoceramicznych (np. Bonderite, Oxilan or Eupass),
– fosforanowaniu cynkiem z wodorofluorkiem amonu, siarczanem hydroksyloaminy lub azotanem jako przyśpieszaczem.

Podsumowanie

Podczas instalacji nowego systemu obróbki wody procesowej dla nowego lub już istniejącego zakładu wykańczania powierzchni należy upewnić się, że system jest elastyczny i modularny. Dzięki integracji obróbki wstępnej i wtórnej systemy destylacji próżniowej Vacudest zajmują mniej miejsca oraz pozwalają zaoszczędzić pieniądze poprzez brak konieczności używania wymaganego wcześniej sprzętu.

Użytkownicy inwestujący część zaoszczędzonych pieniędzy w system destylacji próżniowej o większej wydajności szykują się do dalszego rozwoju oraz dostosowują do wszelkich innych wymogów, tym samym zabezpieczając się na przyszłość.