Rozwiązania Prima Power w zakresie Przemysłu 4.0

Rozwiązania Prima Power w zakresie Przemysłu 4.0

27/02/2018
Autor:
|
Kategoria: Obróbka metali
www.primapower.com

Technologie cyfrowe stosowane w branży przemysłowej wpływają nie tylko na wydajność procesu produkcyjnego, ale i na jego efektywność. Wdrażane są one w postaci różnorodnych metod i narzędzi, wchodzących w zakres Przemysłu 4.0. Prima Power jest jedną z firm realizującą tę ideę, m.in. poprzez koncepcję „smartification” i 4 opisujące ją wyznaczniki: łączność, big data, dostępność, inteligencja.

SMARTIFICATION
Ze względu na stale zmieniające się potrzeby, ale i wymagania rynku, produkcja w zakładach produkcyjnych jest na etapie ciągłego ewoluowania. W tym celu wiele firm stara się odnaleźć złoty środek, będący odpowiedzią na oczekiwania klientów względem innowacyjnych rozwiązań. Prima Power znalazła go w idei „smartifictation”, która weryfikuje zmieniającą się produkcję poprzez cztery elementy: łączność, big data, dostępność i inteligencję.

Ta pierwsza oznacza, że maszyny stają się coraz bardziej spostrzegawcze – są one w stanie kontrolować procesy produkcyjne poprzez czujniki, siłowniki, kamery i oprogramowanie podłączone do sieci głównej. Całość tych działań składa się na tzw. Internet Rzeczy – koncepcję stworzoną przez Kevina Ashtona. Dynamiczny rozwój urządzeń posiadających dostęp do sieci spowodował, że idea ta stała się nie tylko realna, ale jest wręcz wskazywana przez firmy doradcze jako jeden z motorów rozwoju światowej gospodarki.

Drugim elementem jest big data, który opisuje gwałtowny wzrost i dostępność danych, zarówno posiadających ustaloną strukturę, jak i tych nieustrukturyzowanych. Dzięki temu maszyny są w stanie zgromadzić olbrzymią ilość danych produkcyjnych, co prowadzi do wzrostu wydajności i możliwości szybszego wykrycia usterek. W ten sposób big data odzwierciedla procesy produkcyjne.

Składnikiem, który ma kluczowe znaczenie w kontekście płynnego przepływu informacji, jest dostępność. Big data gromadzone przez maszyny są wysyłane do chmury i mogą być wykorzystywane przez wszystkie sektory firm, od zarządzania do operacji. Zdalna dostępność danych pozwala operatorom Prima Power – w porozumieniu z klientami – na przeprowadzanie prac konserwacyjnych w bardzo krótkim czasie, przy znacznym ograniczeniu przestojów. Na tej zasadzie w ramach Industry 4.0 Prima Power wprowadziła nowe rozwiązania w diagnostyce maszyn – Remote Care.

Usługa monitorowania maszyny „Remote Care” zapewnia systematyczne i planowane przeglądy serwisowe oraz przyśpiesza rozwiązywanie problemów z nią związanych. System zdalnego monitorowania zbiera dane z maszyny, rejestruje historię jej pracy, dane dotyczące wykorzystania komponentów oraz historię pojawiających się alarmów. Dane te są zapisywane w naszej bazie danych. Zebrane informacje są następnie wykorzystywane do generowania raportów wydajności. Zawierają one podział całkowitego czasu bezczynności na awarie i inne przestoje oraz analizę alarmów i stanu maszyny. Na prośbę klienta specjaliści Prima Power przeanalizują dane, przygotują podsumowanie i zalecą działania, mające na celu poprawę ogólnej wydajności procesu produkcyjnego – mówi Roman Padewski, dyrektor zarządzający Prima Power Central Europe

Chcąc w pełni nadzorować, a zarazem monitorować proces produkcyjny, niezbędna jest inteligencja, czyli oprogramowanie. Dane udostępniane i gromadzone w chmurze przetwarzane są przez oprogramowanie, które może monitorować procesy produkcyjne i rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym. Uzyskana wiedza pozwala przewidywać potencjalne awarie i relatywne interwencje konserwacyjne.

Według idei Smartification, wpisującej się w koncepcję Przemysłu 4.0, wszystkie te składowe powinny być ze sobą zintegrowane, skomunikowane i zdalnie zarządzane.

Prima Power realizuje koncepcję Przemysłu 4.0 na zasadzie elastyczności, niezawodności, wydajności i serwisu. Są one odpowiedzią na codzienne pytania, które pomagają przekształcić wyzwania w możliwości nowoczesnej produkcji. – Każde przedsiębiorstwo przemysłowe, chcąc pozostać konkurencyjnym i rozwijać się na obecnym rynku, musi rozpocząć wdrażanie innowacyjnych technologii. Nasza Grupa już w latach 90-tych we Włoszech zaczęła wdrażać rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 – od tamtej pory dążyliśmy do połączenia maszyn w jeden zintegrowany system produkcyjny. Dzięki temu nasze maszyny mogą współpracować ze sobą, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i wydajności produkcji, tym samym zmniejszając jej koszty – dodaje Roman Padewski.