Autor:
|
www.glimag.pl

Zakłady Mechaniczne Glimag SA to firmą o ponad 70-letniej tradycji. Choć gliwicka spółka od ponad 35 lat skupia się na sektorze górniczym, świadczy też usługi w zakresie remontów i montażu przekładni, obróbki skrawaniem różnych części maszyn oraz obróbki cieplnej dla wielu gałęzi przemysłu.

Firma Glimag rozpoczęła działalność w 1945 r., początkowo świadcząc usługi w zakresie napraw samochodów ciężarowych, osobowych i autobusów producentów oraz marek ocalałych po drugiej wojnie światowej. W 1950 r. firma działała pod nazwą Gliwicka Wytwórnia Części Samochodowych i skupiała się na produkcji tłoków, zaworów oraz kół zębatych do skrzyni biegów, mechanizmów różnicowych, siodeł do naczep i zwolnic. W 1977 uruchomiono produkcję kół zębatych przekładni głównej i mechanizmu różnicowego do autobusów marki Berliet, jednak już trzy lata później firma zrobiła wyraźny zwrot w kierunku branży wydobywczej.

W 1980 r. zmieniła nazwę na Zakład Urządzeń Górniczych Glimag i po zainwestowaniu w nowe obrabiarki (duże centra obróbkowe, wytaczarki) zakład zaczął produkować kombajny ścianowe, przekładnie do kombajnów chodnikowych, przenośników taśmowych i zgrzebłowych. W wyniku restrukturyzacji w 2002 r. Zakład Urządzeń Górniczych Glimag został firmą prywatną i od tej pory działa pod nazwą Zakłady Mechaniczne Glimag SA.

Obecnie Zakłady Mechaniczne Glimag SA produkują przekładnie zębate dla górnictwaprzemysłu dźwignicowego, maszynowegorolnictwa, a także świadczą usługi w zakresie remontów przekładni, obróbki skrawaniem różnych części maszyn oraz obróbki cieplnej

Dla górnictwa
Zróżnicowany park maszynowy Zakładów Mechanicznych Glimag pozwala na dokonywanie remontów przekładni różnego typu, między innymi przekładni walcowych, kątowych i planetarnych. Gliwicka spółka produkuje reduktory o mocach do 250 kW do zastosowania w przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych. Zaopatruje przemysł suwnicowy w reduktory walcowe do napędu mechanizmów podnoszenia udźwigu do 500 t oraz zestawy kołowe i wózki szynowe, a także reduktory do napędu maszyn rolniczych i paszowych. Szczególne znaczenie mają tu innowacyjne rozwiązania dotyczące reduktorów zębatych napędu mechanizmów podnoszenia serii GMPX 115-262, które poprzez wysoką niezawodność przy zachowaniu stosunkowo niskiej ceny mają pozwolić na zwiększenie ich udziału na krajowym rynku opanowanym w dużej mierze przez firmy zagraniczne.

Najnowszym rozwiązaniem opracowanym specjalnie dla przemysłu suwnicowego są też reduktory do napędu mechanizmów podnoszenia o masie od 5 do 50 t GMPX, które w najbliższym czasie pojawią się w ofercie firmy.

Tego typu reduktorów nie produkuje żadna firma w naszym kraju. Stąd pomysł na zaprojektowanie katalogu reduktorów, które mają zastąpić tureckie, włoskie, bułgarskie i niemieckie – mówi Tomasz Kapłanowski, wiceprezes ds. produkcji

Spółka nieustannie dąży do tego, by wyeliminować słabe strony „reduktorów”, wprowadzając liczne unowocześnienia, co w dużym stopniu zwiększa ich trwałość. Poprawa trwałości reduktorów przy zachowaniu atrakcyjnej ceny jest najważniejszym celem produkcji zakładu. Glimag ogranicza koszt produkcji, inwestując w nowoczesne obrabiarki i wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą.

Specjaliści od kół zębatych
Zakład ma szerokie możliwości rekonstrukcji i odtworzenia na podstawie dostarczonych wzorców różnego rodzaju kół zębatych, wałów oraz innych części maszyn. Doświadczona kadra techniczna odtwarza ze wzoru każdy rodzaj przekładni zębatej oraz wykonuje dokumentację konstrukcyjną w celu ewentualnego powielenia produkcji. Dzięki specjalistycznej maszynie pomiarowej do kół zębatych firmy Höffler Glimag jest w stanie dokładnie odwzorować parametry zużytego uzębienia. Z racji tego, że wyliczanie geometrii uzębień jest zajęciem odpowiedzialnym i pracochłonnym, spółka podjęła współpracę z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, która zaowocowała stworzeniem programu do obliczania kół zębatych, geometrii i wytrzymałości. „Przekłada się to na wysoką jakość remontowanych reduktorów oraz innych elementów uzębionych. Jest szczególnie pomocne przy rekonstrukcji przekładni, których produkcja została już wstrzymana” – mówi Grzegorz Wilkowski, dyrektor ds. technicznych.

Podstawę działalności firmy stanowi również produkcja części zamiennych dla kombajnu chodnikowego AM50. Kombajn ten to urządzenie stosowane przy drążeniu chodników w kopalniach węgla kamiennego, a w związku z tym jest duże zapotrzebowanie na dostawę części remontu reduktorów napędu oraz dostawę nowych przekładni zębatych. Przekładnie do kombajnu chodnikowego są produkowane przez Glimag od chwili, kiedy Polska wykupiła licencję na produkcję tego kombajnu od Vöest Alpine.

Choć od ponad 35 lat zakład skupiony jest na sektorze górniczym, produkcja w GLIMAG podzielona została na zasadnicze obszary: górnictwo, przemysł suwnicowy, eksport (usługi obróbki skrawaniem) oraz usługi wykonywane na rynek krajowy, między innymi przemysł rolniczy. „Procentowy udział każdego obszaru uzależniony jest od zapotrzebowania rynku. Przy spadku zamówień z górnictwa wzmacniamy produkcję dwóch pozostałych” – mówi Tomasz Kapłanowski.

glimag
Klienci z całego świata
Swoje produkty Glimag sprzedaje do krajów Unii Europejskiej, Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Stanów Zjednoczonych. „Współpraca z firmami zagranicznymi zawsze jest dla nas prawdziwym wyzwaniem, ponieważ stawiają one na wysoką jakość oraz terminowość, a to z kolei ma znaczący wpływ na podnoszenie jakości naszych produktów” – opowiada Grzegorz Wilkowski. Spółka indywidualnie podchodzi do każdego klienta. „Wszystkie realizacje związane z przekonstruowaniem danego urządzenia zgodnie z wymaganiem klienta są dla nas wyzwaniem” – mówi Wilkowski. Dużym udogodnieniem w wypadku transportu materiałów i wyrobów Glimag jest lokalizacja zakładu, ponieważ mieści się on w pobliżu trasy szybkiego ruchu DK88 oraz autostrady A4.

Postęp i innowacje
Firma dynamicznie się rozwija i nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które mogłaby zastosować w obszarze swoich działań. Trzy lata temu zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Zakup nowoczesnej tokarki CNC i wprowadzenie nowych zestawów kołowych szansą na wzrost innowacyjności Glimag sp. z o.o.”. Projekt był konsultowany i opiniowany przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Oprócz tego Glimag na stałe współpracuje z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG. Posiada własne biuro projektowe i obecnie zatrudnia 105 pracowników. W tej chwili spółka nie prowadzi procesu rekrutacji, jednak niewykluczone, że sytuacja się zmieni, ponieważ – jak mówi Tomasz Kapłanowski – „firma znajduje się obecnie w fazie zmiany wizerunku.

Prowadzone są liczne działania marketingowe, mające skutkować lepszą rozpoznawalnością marki Glimag na arenie krajowej oraz zagranicznej, w atrakcyjnych dla nas przemysłach”. Strategia aktualnych działań spółki koncentruje się na rozwoju rynku. Firma planuje wzrost obrotów na obecnych rynkach oraz ekspansję na nowe. Priorytetem na dzień dzisiejszy jest eksport na rynki zachodnie do Niemiec, Francji, Czech. „Jesteśmy na etapie zwiększenia liczby kontrahentów z terenu Niemiec i Czech. Ostatnio podpisaliśmy umowę z firmą z Bośni, dla której pierwsze zamówienie zostało już zrealizowane. Jesteśmy również na etapie zaawansowanych rozmów z firmami, które wspólnie z nami będą realizowały dostawy do Uzbekistanu” – mówi Tomasz Kapłanowski. Spółka planuje też w najbliższym czasie zakup numerycznej tokarki karuzelowej o średnicy toczenia do 1200 mm.

Zakłady Mechaniczne Glimag SA koncentrują się na ciągłym rozwoju i dążeniu do jak największej innowacyjności oraz konkurencyjności poprzez dostarczanie klientom najwyższej jakości produktów i usług w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Receptą na sukces jest orientacja na klienta, a co za tym idzie, wzbogacanie produktów o innowacje, rozbudowa parku maszynowego oraz stałe wdrożenia do produkcji nowych typów przekładni wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Tomasz Kapłanowski zapytany o to, jakie obszary rynku i branże są według niego najbardziej perspektywiczne dla firmy, odpowiada, że przy obecnym kryzysie w kopalniach węgla kamiennego firma stale poszukuje nowych obszarów działania, a obszar najbardziej perspektywiczny dla spółki to przemysł suwnicowy oraz rolniczy”.


Obszary działań i możliwości technologiczne firmy Glimag SA

Obróbka mechaniczna
Zakład produkcyjny ma szeroki zakres możliwości, jeśli chodzi o obróbkę mechaniczną. Najczęściej wykonuje się: frezowanie kół zębatych o zębach prostych i śrubowych metodą obwiedniową uzębienia zewnętrznego, frezowanie uzębień kół łańcuchowych, szlifowanie uzębienia zewnętrznego kół zębatych o zębach prostych i śrubowych, dłutowanie uzębień wewnętrznych kół zębatych o zębach prostych, frezowanie zębów wałów uzębionych i wielowypustowych o długości całkowitej do 1500 mm, frezowanie uzębienia łukowo-kołowego metodą Gleasona w kołach zębatych stożkowych, obróbka korpusów na centrach obróbkowych, toczenie na tokarkach CNC elementów typu tarcza, toczenie na tokarkach karuzelowych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wielowypustów, śrutowanie w nowoczesnej śrutownicy firmy Rösler.0

Obróbka cieplna
W zakresie obróbki cieplnej jednym z głównych zabiegów jest nawęglanie. Polega ono na dyfuzyjnym nasyceniu węglem warstwy powierzchniowej obrabianego materiału w celu zmodyfikowania własności jego wierzchniej warstwy w dalszych fazach obróbki, np. zwiększenia jej twardości, a co za tym idzie – odporności na zużycie ścierne przy równoczesnym pozostawieniu miękkiego, elastycznego rdzenia stali niskowęglowej. Nawęglanie odbywa się w piecu hartowniczym głębinowym typu PEGAT 950/4 poprzez automatyczną regulację potencjału węglowego dzięki zainstalowaniu systemu komputerowego, co znacznie usprawnia wykonywanie procesu. Firma posiada też urządzenie do hartowania indukcyjnego, które pozwala na hartowanie kół zębatych o zębach prostych i śrubowych (skośnych). Ulepszanie cieplne dotyczy tylko stali węglowych (niskostopowych).

Pomiary
Ze względu na precyzję niezbędną do rekonstrukcji i remontów kół zębatych przekładni firma posiada specjalistyczne urządzenia pozwalające na dokładne pomiary. Są to pomiary na maszynie pomiarowej 3D firmy MITUTOYO z możliwością wydruku wyników oraz pomiary parametrów uzębień kół zębatych na maszynie pomiarowej firmy Höffler, również z możliwością wydruku wyników pomiaru oraz wykresu.

Badania metalograficzne
W jednej ze spółek zależnych ZDT-Glimag sp. z o.o. Mikołów firma może się poszczycić Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie nr AB193 na oznaczanie składu chemicznego stali, żeliw, stopów aluminium i miedzi na spektroanalizatorze firmy Hilger, badania makroskopowe przełomów metali, badania mikroskopowe struktur, badania własności mechanicznych oraz prób technologicznych: spęczania i tłoczności.