Optymalizator, opcjonalny moduł w rozwiązaniu do wirtualnej obróbki hyperMILL VIRTUAL firmy OPEN MIND, umożliwia użytkownikom ulepszanie programów NC w oparciu o kinematykę poszczególnych maszyn.

Proces obróbki jest symulowany przy użyciu cyfrowego bliźniaka. Umożliwia to użytkownikom przezwyciężenie złożoności związanej z alternatywnymi opcjami konfiguracji i orientacji w obróbce 5-osiowej.

HyperMILL VIRTUAL Machining Optimizer automatycznie znajduje najlepsze rozwiązanie dla bezkolizyjnej orientacji z wydajnymi ruchami posuwowymi dla obróbki wieloosiowej. Pozwala to programistom uniknąć błędów podczas ręcznej optymalizacji pozycji osi. Biorąc pod uwagę wysoki stopień złożoności, trudno jest określić wpływ na wszystkie kolejne etapy obróbki i podjąć decyzję dotyczącą najlepszego ogólnego rozwiązania. Program analizuje kompletne sekwencje obróbki za pomocą potężnych algorytmów optymalizacyjnych, uwzględniając ograniczenia osi. Unika się czasochłonnego przemieszczania.

Kolejną ważną zaletą Optymalizatora jest programowanie w wielu różnych centrach obróbczych. Programy CAM można tworzyć całkowicie niezależnie od właściwości maszyny, ponieważ oprogramowanie symulacyjne automatycznie dostosowuje się do używanej maszyny i wykonuje kompleksowe kontrole kolizji. Daje to firmom większą elastyczność, jeśli chodzi o przydzielanie wydajności obróbki.

Optymalizator może także wykryć inne możliwe problemy. Na przykład, jeśli maszyna ma ograniczony obrót osi, oprogramowanie bierze to pod uwagę przy wyborze pozycji narzędzia i zapewnia płynną obróbkę. Jeśli istnieje ograniczenie osi, Optymalizator przerywa ścieżkę narzędzia, delikatnie cofa i przewija oś, aby uniknąć ograniczenia. Następnie narzędzie ponownie delikatnie się zbliża i obróbka jest kontynuowana. Ta metoda umożliwia obróbkę spiralną w ograniczonej maszynie.

Oprogramowanie OPEN MIND optymalizuje ruchy dosuwu i automatycznie określa, czy pozycjonowanie jest szybsze za pomocą osi obrotu. Osie obrotu są przemieszczane wzdłuż najkrótszej ścieżki, a ruchy osi liniowych są minimalizowane. Pozwala to na osiągnięcie większych prędkości podczas ruchów. Jeśli ruch 3-osiowy nie jest możliwy z powodu wykrytych kolizji lub ograniczeń osi, optymalizator obróbki hyperMILL VIRTUAL zmienia ruch za pomocą czwartej lub piątej osi. Różne operacje, zarówno 2.5D, 3D, jak i 5-osiowe, są połączone w taki sposób, że skraca się czas przetwarzania pomocniczego. Narzędzie przesuwa się blisko przedmiotu obrabianego podczas sprawdzania kolizji i nie jest cofane do płaszczyzny odstępu między ruchami, co znacznie skraca czas cyklu.