Rozszerzone możliwości pomiarów i kompensacji narzędzi skrawających z interfejsem ANCA i ZOLLER

Rozszerzone możliwości pomiarów i kompensacji narzędzi skrawających z interfejsem ANCA i ZOLLER

01/05/2021
Artykuł promocyjny
Źródło informacji: ANCA
machines.anca.com

Dla producenta narzędzi skrawających, szczególnie istotne jest zapewnienie precyzyjnej geometrii oferującej najwyższe parametry skrawania. Zapewnia to przewagę nad konkurencją i stanowi czynnik, który buduje reputację producentów narzędzi. Maszyny pomiarowe ZOLLERoprogramowanie ANCA zapewniają płynną komunikację, upraszczając i usprawniając pomiary i kompensację narzędzi, ściernic i kształtu. Współpraca ta zapewnia kluczowe korzyści dla naszych klientów poprzez automatyzację i usprawnienie procesów pomiarów narzędzi.

Maszyny pomiarowe ZOLLER są powszechnie stosowane na rynku jako uznane narzędzia do pomiarów złożonych geometrii narzędzi skrawających. Rozwiązania LaserPlusiView to bardzo popularne i skuteczne narzędzia do pomiarów średnic zewnętrznych i profili w trakcie obróbki, natomiast system ZOLLER umożliwia automatyczny pomiar praktycznie dowolnych elementów narzędzia. Maszyny ZOLLER są zwykle stosowane w przypadku szczegółowych pomiarów narzędzi podczas konfiguracji lub okresowo podczas wytwarzania partii w celu zapewnienia zgodności z wymaganymi tolerancjami.

Dotychczasowy interfejs do wersji ToolRoom RN33.1 obsługiwał wyłącznie format XML, natomiast najnowsze wydanie RN34.1 obsługuje zarówno interfejsy XML i GDX (GDX to zastrzeżony znak towarowy firmy ISBE GmbH)® . Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych wersji ZOLLER i ANCA zostały podane poniżej.

Zoller Pilot 3.0 w wersji 1.18.7.20043 / ToolRoom RN34.1 aktualizacja 52.03

Zoller Pilot 3.0 w wersji 1.18.7.20043 / ToolRoom RN34.1 aktualizacja 52.03

Uwaga: Nowy interfejs jest oparty na platformie GDX® . Obsługuje format GDX® i jest kompatybilny z innymi maszynami pomiarowymi obsługującymi funkcje eksportu i importu plików w formacie GDX® .

Metoda komunikacji
Dane mogą być przenoszone pomiędzy systemami z użyciem pamięci USB lub przez bezpośrednie połączenie sieciowe pod warunkiem, że maszyny ZOLLER i ANCA są podłączone do tej samej sieci.

Współpraca ANCA-ZOLLER
W procesie opracowywania procesu pomiaru i informacji zwrotnych dla wszystkich parametrów i funkcji (na końcu tego artykułu), firmy ANCA i ZOLLER współpracowały razem i uzgodniły stały proces pomiaru ZOLLER oraz stałą regulację parametrów szlifowania ANCA, które są ze sobą bezpośrednio połączone. Regulacja ściernic nie jest dostępna jako funkcja opcjonalna dla tej metody kompensacji. Regulowane są parametry odpowiedzialne za kompensację, bez wpływu na parametry obliczeniowe.

Regulacja parametrów

Regulacja parametrów

Kreator pomiarów ToolRoom to najprostszy sposób konfiguracji parametrów współpracy maszyn ANCA-ZOLLER. Prowadzi on użytkownika przez wybór funkcji dostępnych dla danego narzędzia. Użytkownik może wybrać mierzone funkcje oraz zastosować wymagane procesy kompensacji.

Kreator pomiarów ToolRoom

Kreator pomiarów ToolRoom

Użytkownik może również określić wymaganą tolerancję długości/kąta dla każdego parametru, tak aby wartości zawarte w zakresie tolerancji nie podlegały kompensacji po powrocie z maszyny ZOLLER.

Measurement-Machine-Wizard

Każdy element jest początkowo ustawiony z domyślnym (zalecane ustawienie) punktem pomiaru (czerwona linia), który może być zmieniony manualnie przed przesłaniem danych do maszyny ZOLLER, a ustawienia tolerancji mogą być importowane z innego pliku Tom, aby uniknąć ponownego ustawienia indywidualnych parametrów i tolerancji.

Ustawienie położenia osiowego pomiaru/ Import z innego pliku Tom

Ustawienie położenia osiowego pomiaru / Import z innego pliku Tom

Podczas importu danych pomiarowych (plik GDX® ) do szlifierki ANCA stosowane są wartości domyślne mierzonych parametrów, porównywane do wartości obliczeniowych oraz wprowadzane są odpowiednie korekty. Wartości w zakresie tolerancji nie podlegają kompensacji, przy czym użytkownicy mają opcję pominięcia tej funkcji.

anca zoller pomiary

Uwaga: Pomimo, że pliki mogą być przekazywane przez połączenie sieciowe, wymagany jest udział operatora w wyborze prawidłowego pliku, przeniesienia narzędzi na maszynę ZOLLER i kompensację parametrów na wybranych maszynach. W miarę rozwoju AIMS (zintegrowanego systemu zarządzania ANCA) będzie on stanowił system umożliwiający automatyczne przenoszenie, pomiar i kompensację narzędzi podczas szlifowania partii.

Aktualna lista parametrów dostępnych do pomiaru i kompensacji
Dzięki współpracy z firmą ZOLLER, został w znacznym stopniu rozszerzony zakres narzędzi, dla których dostępne są pomiary z bezpośrednią integracją z programem szlifowania ANCA. Wiele dostępnych obecnie funkcji zostało wprowadzone na życzenie naszych klientów.

anca zoller 3 anca zoller 4