WIDIA / aplikacja NOVO – cyfrowe planowanie procesów obróbczych

WIDIA / aplikacja NOVO – cyfrowe planowanie procesów obróbczych

02/12/2014

Aplikacja NOVO oferuje cyfrową warstwę narzędzi, zasad oraz wiedzy o zastosowaniach, a także poprawia wydajność procesów produkcyjnych, planowanie, szacowanie i zarządzanie zapasami.

Aplikacja NOVO oferowana przez WIDIA automatycznie zapewnia odpowiednio dopasowane, właściwe narzędzia do właściwej aplikacji.

W firmie WIDIA krąży powiedzenie «Ekstremalne wyzwania – ekstremalne rezultaty»: Wraz z upływem lat, dla wielu zakładów i warsztatów hasło to stało się synonimem przełomowej wydajności w obróbce metali dzięki takim rozpoznawalnym markom firmy WIDIA jak VariMill™, VariTap™, WIDIA Victory™ i wielu innym. W przyszłości, którą niektórzy ochrzcili mianem Industry 4.0, wyjątkowe możliwości kryją się w cyfrowej integracji wiedzy i danych narzędziowych ze środowiskiem produkcyjnym zakładów..

Ekstremalne rezultaty są możliwe dzięki cyfrowej integracji precyzyjnych i kompletnych danych narzędziowych oraz zasad i wiedzy o zastosowaniach. Pozwoliło to na całkowitą zmianę koncepcji procesów planowania oraz skrócenie czasu ich realizacji, zwiększając w ten sposób wydajność programów CAD/CAM, operacji sterowania maszynami CNC, wstępnych ustawień maszyn i zarządzania zapasami narzędzi. Takie było właśnie założenie firmy WIDIA przy uruchamianiu swojej nowej aplikacji NOVO dla tabletów i komputerów desktop – dostarczać na żądanie aktualnych danych i najnowszej wiedzy narzędziowej w celu zmniejszenia czasu opracowywania produktu i czasu realizacji produkcji.

Dane NOVO przedstawiają rzeczywiste narzędzia WIDIA oraz ich dopasowanie, funkcjonowanie i wydajność w wielu różnych scenariuszach obróbki, mówi Berni McConnel, wiceprezes WIDIA Products Group and Services «Importowanie aplikacji NOVO sprawia, że programy CAD/CAM stają się bardziej funkcjonalne i wartościowe, ponieważ narzędzia są dopasowane i poruszają się dokładnie tak, jak zostały zaprojektowane.

Wdrażanie NOVO ułatwia szacowanie i planowanie procesów, dzięki dostarczaniu kompletnych i najlepiej pasujących zestawów montażowych oraz list części zamiennych, co wcześniej wymagało wielu godzin poszukiwań w katalogach i literaturze produktu. Rozwiązanie NOVO ulepsza zarządzanie zapasami, zakupami i innymi istotnymi procesami warsztatowymi, ponieważ jest prawdziwym ekspertem korzystającym z dekad doświadczeń rozwojowych. Aplikacja ta zapewnia rzeczywiste wsparcie zakładom i warsztatom w realizacji ekstremalnych wyzwań z ekstremalnymi rezultatami.

Cyfrowe planowanie procesów
«NOVO działa jak inżynier planujący procesy», wyjaśnia Thomas Long, kierownik nowego departamentu RDE Virtual Machining w Kennametal. «Funkcjonuje w obszarze od określenia charakterystyki procesu aż do strategii obróbki, Dodatkowo, każdy numer zamówienia jest powiązany z danymi aplikacji zgromadzonymi przez ekspertów Kennametal w trakcie wielu dekad doświadczeń. Szukając konkretnej części Kennametal otrzymuje się również rysunki, zestawy montażowe, listy części zamiennych oraz pasujące płytki. Proces ten trwa tylko parę minut w porównaniu do wielu godzin, które trzeba było poświęcić wcześniej, a ponadto zapewnia optymalne rozwiązania oparte za każdym razem na eksperckiej wiedzy Kennametal».

Według Thomasa Longa, NOVO wspomaga personel warsztatów i zakładów na wiele intuicyjnych sposobów, od kwestii typu « potrzebuję wykonać otwór ½» x 1 ½» w standardzie ANSI 4140 do « potrzebuję wykonać otwór półcalowy za pomocą pełnowęglikowego wiertła 5xD w gatunku KC7315». W pierwszym przypadku, NOVO pomaga użytkownikom zdefiniować charakterystykę procesu obróbki – w tym przypadku wykonania otworu nieprzelotowego – a następnie natychmiast zredukować zestaw produktów do tych, które są w stanie wykonać zadanie, biorąc pod uwagę ścisłe wymagania takie jak rodzaj materiału, zakres tolerancji i kolejność obróbki dla pojedynczych, jak i wielu narzędzi. Aplikacja NOVO ocenia następnie rezultaty, wykorzystując zasady oparte o wiedzę techniczną w celu jak najlepszego sprostania wymogom aplikacji określonych przez środowisko operacyjne klienta i preferencje użytkownika, zapewniając w ten sposób o wiele bardziej użyteczną wiedzę procesową niż jakikolwiek inny katalog online – wszystko to w ułamku czasu w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań,

W drugim przypadku, gdy klient już określił preferowane narzędzie i gatunek, inteligentne filtry NOVO nie tylko szybko wybierają dostępne produkty do zadania, ale pokazują także opcjonalne inne produkty i akcesoria skrawające, które również pracują i pasują do wybranego rozwiązania. Inteligentne filtry NOVO skracają czas wyboru wszystkich narzędzi i akcesoriów skrawających z godzin do minut i zapewniają jednocześnie poprawność i kompletność list powstałych w oparciu o dane wsadowe od klienta.

W obu przypadkach narzędzie Tool Configurator NOVO zapewnia wszystkie pliki CAD i wsparcie graficzne dla wszystkich komponentów narzędziowych i ich zestawów, co stanowi znaczna oszczędność czasu dla klientów.

Co więcej, opcja Job Functionality aplikacji NOVO stanowi repozytorium oparte o technologię chmury, które jest powiązane z użytkownikiem za pomocą unikatowego ID. Można w nim przechowywać listy narzędzi do przyszłego wykorzystania, edytowania, kopiowania i współdzielenia. Można je łatwo pobierać w formacie standardowych raportów zawierających dane handlowe, wymiarowe oraz wagi narzędzi, wartości prędkości pracy i posuwu oraz zdjęcia i modele CAD.

Bezproblemowa łączność, integracja z systemami e-commerce oraz zarządzanie narzędziami
Klienci oczekują ciągłego i szybkiego rozwoju platform technologicznych zapewniających więcej wartości dodanych. Od czasu wprowadzenia w 2013 r. oryginalnych funkcji Tool Selector, Tool Configurator, Tool Advisor oraz Job aplikacja NOVO wzbogaciła się o połączenie z systemami e-commerce, łatwy eksport ISO 13399 i płynną integrację z systemem zarządzania narzędziami Tool BOSS poprzez chmurę Machining Cloud.

Użytkownicy NOVO mogą zwrócić się o ofertę cenową do lokalnych dystrybutorów i partnerów WIDIA poprzez przesłanie swojego koszyka zakupowego za pomocą przycisku »Request Quote». Dystrybutor otrzyma zgłoszenie z kompletem szczegółów dotyczących zamawianych pozycji i informacjami o składającym zamówienie. Ułatwienie stanowi nowe wyskakujące okienko dodające części zamienne i inne pojedyncze pozycje do istniejącego koszyka zakupowego. Części zamienne są jednoznacznie identyfikowane, jako «załączone/ niezałączone» na listach materiałów.

Dzięki najnowszej wersji oprogramowania użytkownicy korzystający z systemu ToolBOSS za pomocą chmury mogą obecnie używać NOVO w celu podglądu czy proponowana pozycja do planu procesowego jest już dostępna na wyposażeniu ToolBOSS, co sprawia, że zarówno plany jak i budżety stają się bardziej wydajne. Numery części klientów są automatycznie uzupełniane w wynikach NOVO Tool Advisor i wyskakujących okienkach ToolAvailability poprzez bazę danych ToolBOSS. « Dzięki dodaniu poświadczeń ToolBOSS do swoich profili użytkownika, klienci mogą łatwo porównać listę wyposażenia w lokalnych jednostkach ToolBOSS z opracowanymi planami procesowymi» mówi Chris Merlin, menedżer ds. marketingu inicjatywy Virtual Machining w firmie Kennametal. «Klienci są w stanie lepiej wizualizować pozycje już znajdujące się w zakładzie.»

Mobilność
Użytkownicy mogą korzystać z NOVO za pomocą dowolnego rodzaju tabletu. «Mobilność nie jest już luksusem. Dostępne wersje NOVO dla systemów Android i Windows Tablet zapewniają zwiększoną mobilność i dostęp do list narzędzi bez względu na rodzaj urządzenia, do którego się logujemy» dodaje Merlin. Ułatwia to również ludziom pracującym z tabletami na hali fabrycznej współpracę z planistami procesów w innych departamentach.