ESPRIT – Profit Milling – frezowanie z zyskiem

|

Czy możliwe jest skrócenie czasu obróbki zgrubnej o 75%? Czy możliwe jest wydłużenie trwałości frezów o 500%? A skrócenie czasu programowania, zmniejszenie zużycia energii ? Użytkownik Esprit CAM 2013 może osiągnąć takie korzyści dzięki zastosowaniu nowego typu ścieżki narzędzia – Profit Milling. Istotą tego sposobu programowania jest takie wyliczenie ścieżki narzędzia, aby w czasie obróbki narzędzie było poddawane zawsze takiemu samemu obciążeniu.

Zwykle w czasie tradycyjnej obróbki frez jest poddawany zmiennym obciążeniom w związku ze zmienną ilością usuwanego materiału przy ruchu ze stałym posuwem. Przykładem może być obróbka naroża wewnętrznego w porównaniu z konturowaniem na prostym odcinku. To często prowadzi do uszkodzeń i pęknięć narzędzia.

Ograniczenia tradycyjnej ścieżki narzędzia w „kieszeni”:

  • ostre naroża oznaczają duże siły skrawania, duże przyśpieszenia i wyhamowania ruchu do zera,
  • rowki tworzą bardzo niekorzystne warunki,
  • stały posuw dla osi narzędzia,
  • duży kąt opasania narzędzia.

Programowanie obróbki części musi uwzględniać te ograniczenia.

Zalety ProfitMilling:

  • gładki kształt ścieżki na łączeniach i przejściach,
  • trochoidalna strategia dla rowków,
  • optymalny posuw dla kształtu ścieżki,
  • wybieranie w narożach lub usuwanie mniejszej ilości materiału, aby wyeliminować drgania i utrzymać stały kąt opasania narzędzia,
  • optymalizacja ruchów przejść z małym uniesieniem dla zmniejszenia efektu ciągnięcia.

profit-milling1_PP_27
profit-milling2_PP_27

ProfitMilling jest obróbką zgrubną HSM, która pozwala na znacznie większe głębokości skrawania i większe posuwy narzędzia. ProfitMilling nie ogranicza się do sterowania jednym czynnikiem, ale monitoruje kilka istotnych parametrów skrawania i maszyny. ProfitMilling zarządza wielkością wióra i bocznymi siłami skrawania przy obliczaniu ścieżki, jednocześnie utrzymując kąt styku narzędzia i szybkość usuwania materiału w określonych granicach. Zawiera w sobie dynamiczne zmiany posuwu na ścieżce i wykorzystuje możliwość optymalizacji ścieżki dla maszyny o określonych możliwościach.

Obróbka ProfitMilling jest opcją dostępną w operacjach takich jak: kieszeniowanie, konturowanie, trzyosiowa obróbka zgrubna, pięcioosiowa obróbka zgrubna, pięcioosiowa obróbka kanału.

profit-milling3_PP_27

ProfitMilling może z wyglądu przypominać wzory oferowane przez inne CAM-y, ale trzeba pamiętać, że ścieżka to znacznie więcej niż pozycja narzędzia, a dynamiczny posuw jest decydujący dla możliwości obróbki.

Esprit umożliwia stosowania jednego sytemu CAM do najbardziej zaawansowanego programowania wszystkich obrabiarek skrawających i wycinarek drutowych EDM!