ESPRIT 2015 – nowa wersja CAM zwiększa produktywność i automatyzację

DP Technology, innowacyjna firma w branży CAM, ogłasza wprowadzenie na rynek nowej wersji swojego flagowego produktu ESPRIT® 2015.

5-osiowy cykl obróbkowy Blade Roughing umożliwia kompletną obróbkę łopatek z jedną konfiguracją oprzyrządowania.

ESPRIT pomaga zwiększyć wydajność w pełnym zakresie aplikacji obrabiarek poprzez generowanie bardziej wydajnych ścieżek narzędzi i jednoczesną oszczędność czasu dzięki istotnemu poprawieniu wydajności programowania CNC.

Poza zwiększeniem produktywności, aktualna wersja programu zapewnia również wiele nowych i ulepszonych funkcji zwłaszcza w obszarach strategii obróbkowych i obróbki inteligentnej, wymiany danych CAD-CAM oraz środowiska CAM wykorzystującego chmurę obliczeniową.

OBRÓBKA INTELIGENTNA

Funkcje obróbki inteligentnej zastosowane w programie ESPRIT 2015 przyspieszają proces obróbczy poprzez zapewnienie nowych, unikalnych 5-osiowych cykli obróbkowych redukujących czas trwania operacji produkcyjnych. Umożliwia to kompletną obróbkę łopatek z jednego mocowania i eliminuje potrzebę stosowania jednego lub kilku obróbek półwykańczających. Ścieżka narzędzia w 5 -osiowym cyklu obróbkowym łopatek turbin 5-Axis Blade Roughing jest tak układana, że z materiału przygotówki o dowolnej wielkości i kształcie, pozwala na całej powierzchni łopatki uzyskać jednakowej wielkości naddatek, który może być usunięty bezpośrednio w cyklu wykańczającym

„ESPRIT 2015 oferuje unikalne 5-osiowe cykle, które zwiększają wydajność złożonych procesów obróbki, zapewniając użytkownikom więcej opcji ścieżek narzędzi z funkcjami takimi jak obróbka zgrubna i fazowanie łopatek”, powiedział Cedric Simard, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w firmie DP Technology. „Cykle obróbki zgrubnej łopatek w programie ESPRIT 2015 pozwalają użytkownikom na usuwanie materiału aż do uzyskania jednolitego naddatku wokół łopatek i wyeliminowanie potrzeby wykorzystywania cykli pół wykańczających. Klienci z branży lotniczej, energetycznej, medycznej i samochodowej najbardziej korzystają z tych operacji redukujących czas obróbki precyzyjnych części.”

Cykl obróbki zgrubnej wlotów Port Roughing, kolejne ulepszenie obróbki inteligentnej w programie ESPRIT 2015, to całkowicie nowy cykl obróbkowy zapewniający 5-osiowe operacje obróbki zgrubnej, które pozwalają na usuwanie materiału wewnątrz obszaru, gdzie narzędzie musi wejść przez ograniczony otwór. Ścieżka narzędzia jest tworzona na powierzchni odsuniętej od powierzchni otworu wlotu, rozpoczynając się przy tej powierzchni i postępując do wewnątrz przy stałym dosuwie.

ESPRIT 2015 1

ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI

ESPRIT 2015 posiada także funkcje zwiększające efektywność obróbki. Nowa strategia obróbki zgrubnej Bottom Up pozwala cyklowi szybkiego usuwania materiału ProfitMilling osiągnięcie nowego poziomu wydajności. Cykl obróbkowy Bottom Up (Od dołu do góry) pozwala osiągać niewielką resztkową wysokość naddatku w trakcie usuwania materiału. Co więcej, można go połączyć z cyklem ProfitMilling- unikalną technologią szybkościowej obróbki zgrubnej – w celu znaczącej ogólnej poprawy produktywności.

Rozwiązanie Profit Milling optymalizuje ścieżki narzędzi, uwzględniając kąt zetknięcia narzędzia z elementem obrabianym, obciążenie wiórami, boczne siły skrawania generowane przez frez oraz tempo usuwania materiału, co pozwala na znaczne ograniczenie czasu cykli operacyjnych obróbki i wydłużenie żywotności narzędzia.

STRATEGIE OBRÓBKI W ESPRIT 2015

Zakres strategii obróbkowych w programie ESPRIT2015 został rozszerzony poprzez całkowicie przeprojektowane funkcje automatycznego tworzenia przygotówki przeznaczone do wielozadaniowych maszyn z możliwością frezowania, toczenia i wiercenia. Nowe funkcje, automatycznego tworzenia przygotówki dostępne dla cykli obróbkowych operacji Planowania, Konturowania i Kieszeniowania, zapewniają informacje o ilości usuniętego naddatku w poprzednich operacjach, co pozwala na generowanie przejść narzędzi skrawających tylko w tych obszarach, gdzie jeszcze pozostaje materiał. Dzięki tej funkcji znacząco zostaje zredukowany czas cykli operacyjnych.

Dodatkowe ulepszenia strategii zostały osiągnięte poprzez wsparcie dla frezów do rowkowania w cyklach obróbkowych Port Miling i Composite. Narzędzia do rowkowania redukują czas obróbki w operacjach takich jak wykonywanie rowków teowych i frezowanie kątowe ( występów prostokątnych), a ich geometria generuje mniejsze siły skrawania w miękkich materiałach i przy niestabilnych ustawieniach, co wydłuża żywotność narzędzi.

W obecnej wersji aplikacji ESPRIT 2015 frezy baryłkowe są wspierane w 5 -osiowych cyklach obróbkowych Blade i Composite. Frezy baryłkowe zapewniają o wiele lepsze wykończenie powierzchni niż frezy kuliste, ponieważ ich geometria zapewnia bardziej efektywny promień zetknięcia narzędzia z elementem obrabianym skutkujący mniejszymi wierzchołkami chropowatości pomiędzy ścieżkami narzędzia.

WYMIANA DANYCH CAD-CAM

Nowe funkcje wymiany danych programu ESPRIT 2015 jeszcze bardziej ułatwiają przesyłanie informacji z systemów CAD do środowiska CAM. Dzięki rozwiązaniu wymiany danych ESPRIT FX dostępne są obecnie trzy nowe typy geometrii – szkice, profile elementów i krzywe – pochodzące od programów Dassault Systemes CATIA, Parametric Technology Pro/ENGINEER oraz Siemens NX/UG. Dodatkowe informacje uzyskane za pomocą tych typów geometrii można łatwo wykorzystać do wskazania skomplikowanych obszarów dla obróbki zgrubnej lub rozszerzenia powierzchni w celu uzyskania lepszego wykończenia na krawędziach.

ESPRIT 2015 zapewnia inne ważne ulepszenie skracające czas programowania poprzez zwiększenie precyzji automatycznego rozpoznawania elementów. Rozbudowane wsparcie funkcji Auto Chain dla powierzchni czołowych, pętli i krawędzi pozwala na stworzenie łańcucha elementów bezpośrednio na modelach bryłowych. Dodatkowo, przeprojektowana komenda rozpoznawania ścian automatycznie rozpoznaje górne i dolne ograniczenia ścian (nawet stożkowych) na modelu bryłowym.

ŚRODOWISKO CAM WYKORZYSTUJĄCE CHMURĘ

ESPRIT 2015 umożliwia w ciągu kilku minut wybór narzędzi w oparciu o właściwości geometryczne części – oszczędzając w ten sposób wielu godzin mozolnego przeglądania katalogów w celu znalezienia idealnego oprzyrządowania. Dzięki funkcji połączenia z chmurą ESPRIT Machining Cloud Connection, programiści maja dostęp do kompletnych i aktualnych danych narzędziowych, co oszczędza im znaczną ilość czasu programowania dzięki wyeliminowanie manualnego tworzenia narzędzi. ESPRIT 2015 ułatwia selekcję narzędzi skrawających i automatycznie pobiera te rekomendowane.