Modernizacja oświetlenia w branży metalowej

Modernizacja oświetlenia w branży metalowej

12/02/2020

Przemysł metalowy charakteryzuje się dużymi wymaganiami dotyczącymi środowiska pracy. Hale produkcyjne muszą być przystosowane zarówno do wysokiej temperatury, jak też spełniać wymogi związane bezpośrednio z komfortem pracowników. Decyduje o tym kilka czynników, w tym również oświetlenie, na modernizację którego zdecydował się producent matryc do produkcji elementów metalowych dla branży motoryzacyjnej.

Projekt został zaprojektowany i wykonany przez jedną firmę, co było jednym z decydujących czynników dla zleceniodawcy.

W celu poprawy warunków pracy i obniżenia kosztów

Należąca do Grupy Boryszew firma Theysohn Formenbau GmbH wymagała modernizacji w zakresie oświetlenia. Na hali produkcyjnej panują specyficzne warunki, co związane jest głównie z nagrzewaniem się wnętrza, w którym temperatura osiąga wysokie wartości. Oprawy, które miały zostać zamontowane, musiały więc być odporne na ciepło.

Jednocześnie niemiecka spółka oczekiwała długiej żywotności i wolnej degradacji przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

Propozycja wykonawcy: oprawy o wysokim współczynniku szczelności i niskim współczynniku UGR. Model Ultima LED PRO o dużej odporności na wysokie temperatury i IP65.

Zwiększono komfort pracy dzięki niskiemu poziomowi olśnienia opraw.

Wszelkie prace wykonawcze odbywały się podczas pracy zakładu produkcyjnego. Dla firmy Luxon LED oznaczało to konieczność bardzo sprawnego przeprowadzenia montażu i ewentualnych zmian instalacyjnych.

Intuicyjne zarządzanie oświetleniem

Oprawy oświetleniowe zostały zintegrowane z systemem sterowania Helvar. Było to również jedno z wymagań zleceniodawcy, który oczekiwał innowacyjnej automatyzacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w zakładzie produkcyjnym wydzielone zostały konkretne strefy z zamontowanymi odpowiednio czujnikami światła.

Oświetlenie zyskało nowe funkcje, istnieje możliwość wyboru scen świetlnych, a także wyłączenia i załączenia światła przy pomocy paneli przyciskowych.

Systemem steruje się także z poziomu przeglądarki internetowej, co znacznie ułatwia ustawianie światła zgodnie z aktualnymi potrzebami i specyfikacją prac produkcyjnych. Firma zyskała też kontrolę nad zużyciem energii elektrycznej i ewentualnymi niesprawnościami. System na bieżąco dostarcza informacje dotyczące awarii i zużycia energii.

Decyzja o modernizacji oświetlenia w zakładach produkcyjnych Theysohn Formenbau wynikała przede wszystkim z dużego zużycia energii przez stare oprawy, a także z chęci zapewnienia pracownikom lepszych warunków pracy.

Zastosowane oprawy odpowiadają za 50-procentowe oszczędności energii elektrycznej na oświetleniu w skali roku oraz 2,5-krotny wzrost natężenia światła w strefach roboczych

Poprawił się zarówno komfort pracy pracowników, jak i emisja CO2 została zredukowana 2-krotnie. Prace projektowe i wykonawcze w zakładach Theysohn Formenbau GmbH, a także uzyskane efekty, pokazują, jak duży wpływ ma oświetlenie zarówno na efektywność pracy zespołu, jak też na koszty eksploatacji budynku.