Grzejnictwo indukcyjne z wykorzystaniem koncentratorów pola magnetycznego
10/02/2019
Artykuł promocyjny
Autor:
|
www.magneto.pl

Koncentratory pola magnetycznego produkcji FluxtrolTM należą do proszkowych materiałów magnetycznie miękkich o indukcji nasycenia od ok. 0,9 do 1,7 T, w skład których wchodzą materiały ferromagnetycznespoiwo dielektryczne. Stosowane są dla celów kontrolowania i przyspieszania obróbki cieplnej w procesie grzania indukcyjnego.

ZASADA DZIAŁANIA KONCENTRATORA POLA MAGNETYCZNEGO

Firma Magneto Sp. z o. o. jest  bezpośrednim dystrybutorem firmy Fluxtrol Inc. (www.fluxtrol.com) i oferuje koncentratory pola magnetycznego – o nazwie handlowej Fluxtrol oraz Ferrotron. Zasada działania koncentratorów polega na odpowiednim ukierunkowaniu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. Wzrost temperatury występuje zatem dokładnie w miejscu gdzie zostało to zaprojektowane, co umożliwia następnie znaczne oszczędności energii elektrycznej (Rys. 1) w skutek większej skuteczności całego procesu technologicznego.

Rys. 1. Przykład zastosowania koncentratora pola w odniesieniu do płaskiej płytki stalowej

Rys. 1. Przykład zastosowania koncentratora pola w odniesieniu do płaskiej płytki stalowej

Pole elektromagnetyczne przekazywane do obiektu indukuje w nim prądy wirowe, które prowadzą do wytwarzania energii cieplnej. Bezstykowy sposób doprowadzania energii oraz bezpośrednia metoda nagrzewania decydują o zaletach metody, takich jak:

  • niezwykle krótki czas nagrzewania,
  • ograniczenie zjawiska utleniania wsadu,
  • brak bezpośredniego styku oraz możliwość pełnej automatyzacja.

Z tych względów instalacja koncentratorów typu Fluxtrol/Ferrotron pozwala na osiąganie zamierzonych wskaźników produkcji, przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej, większej żywotność wzbudników oraz większej jakości wytwarzanych elementów.

W zależności od wykorzystywanej w procesie grzejnictwa indukcyjnego częstotliwości stosuje się trzy rodzaje materiałów do koncentracji pola magnetycznego (Rys. a): Fluxtrol 100 (dla częstotliwości 1-50 kHz), Fluxtrol 50 (dla częstotliwości 8-1000 kHz) oraz Ferrotron 559H (dla częstotliwości 8-3000 kHz).

Produkowane są także koncentratory pola magnetycznego w postaci materiałów kompozytowych, które dzięki swojej plastyczności można łatwo uformować, nadając im odpowiedni kształt (Rys. b), a następnie zamontować na wzbudniku prototypowym (Rys. c).

Dostępne są dwa rodzaje koncentratorów plastycznych: Alphaform LF (dla częstotliwości 1 – 80 kHz) oraz Alphaform MF (dla częstotliwości 10 – 1000 kHz).

Kształtki z materiału Fluxtrol/Ferrotron,

Kształtki z materiału Fluxtrol/Ferrotron,

b) przykład wykorzystania materiału Alphaform LF we wzbudniku spiralnym [www.fluxtrol.com; www.magneto.pl], c) wzbudnik z koncetratorem

b) przykład wykorzystania materiału Alphaform LF we wzbudniku spiralnym [www.fluxtrol.com; www.magneto.pl],
c) wzbudnik z koncetratorem


Koncentratory pola magnetycznego Fluxtrol Inc. charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi, umożliwiającymi pełną obróbkę mechaniczną (frezowanie, toczenie, nawiercanie) oraz wytwarzanie skomplikowanych połączeń elementów składowych oraz montaż na wzbudniku.

Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.magneto.pl/spzoo/118,koncentratory-fluxtrol.

Świadczymy również usługi w zakresie projektowania, wykonania i montażu koncentratorów pola magnetycznego.

Kontakt:
Marcin Kwiecień / MAGNETO Sp. z o. o.
marcin.kwiecien@magneto.pl
tel. +48 603 360 220