Jak obniżyć koszty mycia przemysłowego?
22/12/2020
Artykuł promocyjny
Autor:
|
www.noyen.com

W firmach zajmujących się produkcją bardzo często rozważa się kwestię optymalizacji kosztów wytwarzania. Jednym z wyznaczników właściwego przeprowadzenia takiego procesu jest ograniczenie kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości produktu końcowego. W tym artykule postaramy się przybliżyć temat optymalizacji kosztów w obszarze mycia przemysłowego.

Gdzie szukać optymalizacji kosztów w procesie mycia przemysłowego według ekspertów NOYEN?

Mając na uwadze optymalizację kosztów mycia, powinniśmy na początku zastanowić się, jak bardzo zautomatyzowany jest nasz proces. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w naszej produkcji wiele operacji odbywa się w sposób manualny, czy korzystamy z urządzeń, które pozwalają na przeprowadzenie mycia w sposób szybszy, dokładniejszy i powtarzalny. Zautomatyzowane rozwiązania nie tylko umożliwiają doskonalenie odbywających się procesów produkcyjnych przez ich usprawnienie i lepszą kontrolę nad ich przebiegiem. Pozwalają one także na zwiększenie skali działalności dzięki możliwości powierzenia zadań rutynowych i powtarzalnych maszynom.

Eksperci w zakresie mycia przemysłowego rozpoczynają optymalizację procesu od audytu. Pierwszym parametrem w procesie mycia, który wpływa na jego jakość i koszty, są wykorzystywane preparaty chemiczne. Jest to jednocześnie element, który można poprawić lub zmienić w krótkim czasie. Eksperci sprawdzają więc, czy stosowana chemia jest dopasowana do procesu i stosowana w odpowiednim stężeniu. W przypadku procesu mycia istotnym parametrem jest również temperatura. W czasie audytu zwraca się więc uwagę na wykorzystywane preparaty również w tym zakresie. Opracowane przez ekspertów NOYEN środki pozwalają bowiem osiągać bardzo dobre efekty mycia przy niższej temperaturze.

Do czynników poddanych sprawdzeniu i udoskonaleniu należy też tzw. czas życia kąpieli. Dążąc do obniżenia kosztów, celem działań jest wydłużenie okresu wykorzystywania jednego roztworu. Dzięki rzadszej wymianie spada zużycie preparatów chemicznych wykorzystywanych do mycia. Obniżają się także koszty związane ze zużyciem wody oraz utylizacją odpadów. Aby przedłużyć żywotność kąpieli, eksperci weryfikują wykorzystywane preparaty chemiczne. W tym zakresie bardzo istotne jest na przykład stosowanie odpowiednich środków o właściwościach deemulgujących, które powodują, że zanieczyszczenia olejowe nie przechodzą do roztworu, a wypływają na jego powierzchnię, co umożliwia ich łatwe odseparowanie.

Wpływ na optymalizację procesu ma również wybór urządzenia do mycia. Zastosowanie odpowiednich technologii znacząco obniża koszty eksploatacji. W tym zakresie również warto zwrócić uwagę na kwestie związane z temperaturą, które wpływają na poziom zużycia energii elektrycznej. Dla procesu istotna jest izolacja cieplna urządzenia. Odpowiednia izolacja zbiorników i komór procesowych oraz optymalizacja połączeń pozwala zaoszczędzić na dogrzewaniu, co wpływa na mniejsze zużycie energii.

W procesie mycia znaczenie ma również suszenie. Tutaj także możliwe jest zmniejszenie temperatury procesu. Użycie próżni znacząco obniża czas i temperaturę odparowania cieczy z umytych elementów, co przyczynia się do obniżenia zużycia energii elektrycznej. Zoptymalizowanie procesów mycia i suszenia zależy również od odpowiedniego podejścia projektowego w czasie tworzenia urządzenia. W trakcie audytu eksperci weryfikują więc infrastrukturę niezbędną do prowadzenia procesów. Oszczędność mediów i preparatów myjących można uzyskać dzięki zastosowaniu precyzyjnej filtracji, odolejacza, skraplacza odśrodkowego czy optymalizacji wielkości komory myjącej.

Zoptymalizowanie procesów mycia i suszenia eksperci NOYEN osiągają również na przykład poprzez dedykowane pod geometrię konkretnego detalu umiejscowienie dysz myjących i suszących, a także rozdzielenie komór dla procesów mycia i płukania. Istotna jest ponadto analiza procesu mycia w zakresie występowania tzw. martwych czasów, czyli momentów niepotrzebnych przestojów lub okresów niedodających wartości do procesu lub wytwarzanego produktu. Ich eliminacja przyczynia się do zwiększenia wydajności, optymalizacji produkcji i oszczędności.

Jakie efekty można osiągnąć?

W procesie tworzenia komponentów do pasów bezpieczeństwa ich producent borykał się z trudnymi zanieczyszczeniami, które spowodowały otrzymanie reklamacji od klienta docelowego – OEM. Producent zwrócił się więc do NOYEN z zadaniem doboru odpowiedniego procesu mycia, który pozwoliłby firmie na dalszą realizację kontraktu. Usunięte miały zostać zanieczyszczenia takie jak olej po obróbce i cząsteczki znajdujące się w nieprzelotowym, wąskim otworze linki tłoka. Do tej pory producent wyznaczał zespół pracowników, którzy ręcznie usuwali takie zanieczyszczenia. To rozwiązanie generowało jednak wysokie koszty i wiązało się z ryzykiem utraty kluczowego kontraktu.

Eksperci NOYEN opracowali optymalny, dopasowany do potrzeb klienta, proces mycia. Zaproponowano metodę ultradźwiękową, która pozwoliła na efektywne usunięcie zanieczyszczeń z wąskiego otworu. Skuteczność dobranej technologii została potwierdzona w czasie testów mycia i badań laboratoryjnych. W związku z projektem laboratorium NOYEN stworzyło dedykowany, skuteczny i bezpieczny preparat NOYEN DB, który w krótkim czasie był w stanie zebrać olej z powierzchni elementu bez tworzenia zacieków. Proces mycia przeprowadzono w maszynie NOYEN Compact 100 z wykorzystaniem technologii mycia natryskowego i zanurzeniowego wspomaganego ultradźwiękami. Początkowo producent komponentów do pasów korzystał z usługi mycia w firmie NOYEN i wysyłał części do czyszczenia. Finalnym efektem współpracy był jednak zakup urządzenia NOYEN Compact 100 i realizacja opracowanego procesu mycia we własnym zakładzie produkcyjnym.

NOYEN jako jeden z nielicznych producentów w Europie oferuje rozwiązania all-in-one. Dostarcza zarówno maszyny, jak i preparaty chemiczne. Oferuje również mycie usługowe oraz pomoc laboratorium i serwisu. Dzięki temu ta polska firma kompleksowo doradza w zakresie organizacji procesu mycia i jego optymalizacji pod kątem stabilności, efektywności i kosztów.