Cyfrowe wspomaganie obróbki skrawaniem metalu: projektowanie, planowanie i monitoring obróbki

Cyfrowe wspomaganie obróbki skrawaniem metalu: projektowanie, planowanie i monitoring obróbki

07/12/2021
|

W produkcji nawet najmniejsze błędy mogą generować ogromne koszty. Aby niezawodnie zapobiegać błędom Sandvik Coromant proponuje rozwiązania z zakresu systemów cyfrowego wspomagania obróbki, dzięki którym zakłady produkcyjne elementów z obrabiarek cnc zyskują „oczy i uszy”. Za pomocą asortymentu CoroPlus®, złożonego z oprogramowania i narzędzi połączonych w sieci, można dokonywać optymalizacji i zapobiegać uszkodzeniom obrabiarki, narzędzi i przedmiotów obrabianych – zarazem eliminując niechciane przestoje w produkcji.

Cyfryzacja otwiera wiele nowych możliwości przezwyciężenia wyzwań, ograniczenia marnotrawstwa zasobów, czasu i danych oraz zwiększenia rentowności. Aby cyfryzacja procesu produkcji zakończyła się sukcesem, producenci powinni przeprowadzać ją krok po kroku w miarę dostępności zasobów. Firma oferuje rozwiązania dla wszystkich etapów łańcucha wartości, od projektowania i planowania po monitorowanie obróbki.

Rozwiązania cyfrowe i narzędzia połączone w sieci

Skomputeryzowane systemy mają istotny wkład w planowanie i przygotowanie obróbki, jej zaprogramowanie oraz zarządzanie gospodarką narzędziową i kosztami. Na podstawie rodzaju metody obróbki, gatunku materiału obrabianego i charakterystyki obrabiarki, aplikacja CoroPlus® Tool Guide za jednym kliknięciem dostarcza zalecenia dotyczące wyboru narzędzi i parametrów skrawania.

Ponadto komputerowa baza danych narzędziowych, eliminuje potrzebę przeszukiwania katalogów lub stron internetowych w celu znalezienia właściwych narzędzi. Biblioteka zapewnia dostęp do katalogów z cyfrowymi modelami narzędzi i umożliwia użytkownikom przekazywanie kompletnych opisów narzędzi bezpośrednio do systemu komputerowo wspomaganego wytwarzania (CAM). W efekcie uzyskuje się znaczną obniżkę całkowitego kosztu narzędzi skrawających.

Narzędzia Silent Tools™ Plus i Coromant Capto® DTH Plus to inteligentne, oparte o czujniki rozwiązania, łączące dane produkcyjne w celu zwiększenia produktywności. Rozwiązania umożliwiające komunikację między obrabiarkami lub między obrabiarką i narzędziem stanowią podstawę dla analizy i inteligentnego wykorzystania monitoringu obróbki.

Ponieważ ustalenie, kiedy, dlaczego i jak często nastąpił przestój obrabiarki może być trudne, rozwiązania cyfrowe otwierają na tym polu nowe możliwości. Rozwiązanie monitoruje procesy obróbki w czasie rzeczywistym i w przypadku odchyłek interweniuje, wykonując odpowiednie reakcje.

CoroPlus® Machining Insights gromadzi dane, pomaga w identyfikacji obszarów wymagających poprawy i dostarcza informacji potrzebnych do wykonania właściwych czynności korygujących. W ten sposób można dokonać łatwego do wdrożenia przejścia do sposobu pracy w pełni korzystającego z cyfrowych systemów i koncepcji Przemysłu 4.0.