Ceramiczne kołki centrujące wspomagające operacje spawania

doceram_300x800

Kołki centrujące wykonane z materiału ceramicznego Cerazur przeznaczone do operacji spawania charakteryzują się 40 – krotnie dłuższym okresem eksploatacji w porównaniu do produktów z utwardzonego metalu

Można by sądzić, że producenci i użytkownicy blach stalowych oraz systemów spawalniczych preferują wykorzystywanie materiałów metalowych w swoich instalacjach. Niemniej jednak, w przypadku mocowania arkuszy i zestawów montażowych na zautomatyzowanych liniach spawalniczych, unikanie używania produktów z utwardzonych metali przynosi zasadnicze korzyści – jest to spowodowane faktem, że w tych zastosowaniach ceramiczne kołki centrujące zapewniają 40-krotnie dłuższy okres eksploatacji. Mając to na uwadze, firma DOCERAM rozszerzyła swoją serię produktów CERAZUR o kołki centrujące wykonane z wysokowydajnej, niebieskiej ceramiki.

Wydłużony okres eksploatacji ceramicznych kołków centrujących (Fot) jest związany z ekstremalną wytrzymałością i udarnością (odpornością na uderzenia) wysokiej klasy materiału ceramicznego.

W przypadku bardzo krótkich czasów cykli automatycznych linii produkcyjnych, takich jak linie montażowe karoserii samochodowych, nawet utwardzane metalowe kołki centrujące szybko się zużywają i deformują. Komponenty wykonane z materiału Cerazur – tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem – pozostają stabilne geometrycznie nawet podczas wystawienia na ekstremalne naprężenia mechaniczne.

Drugą istotną zaletą materiałów ceramicznych jest fakt, że nie przywierają do nich odpryski spawalnicze. Pozwala to unikać przerw w produkcji spowodowanych nieodpowiednią jakością spawów związaną z pojawianiem się narostu materiału. Dzięki zastosowaniu ceramicznych kołków centrujących na linii produkcyjnej przez długi okres czasu utrzymywana jest dokładność pozycjonowania. Z tego względu możliwe jest uzyskanie precyzyjnie powtarzalnych rezultatów spawania oraz zapewnienie wysokiej dyspozycyjności linii, a także ograniczenie do minimum ilości kosztownych przestojów.

W zautomatyzowanych sektorach przemysłowych charakteryzujących się krótkimi cyklami pracy, takich jak produkcja karoserii, te szczególne cechy przeważają nad dodatkowym kosztem wysoko wydajnej ceramiki. Rozwiązanie to można wykorzystywać nie tylko na liniach spawalniczych, ale także w przypadku innych typów montażu, jak połączenia kołnierzowe czy zaciskanie.

Wszystkie te powody sprawiły, że najwięksi producenci samochodów zaufali kołkom centrującym Cerazur i korzystają z ich zalet technicznych i ekonomicznych. Stosują kołki oferowane przez DOCERAM w wielu różnych formach i zestawach bądź używają kompletnych elektrod spawalniczych składających się z elektrody bazowej, przykręcanej elektrody wymiennej i sterowanego sprężonym powietrzem ceramicznego kołka centrującego. Te kompletne elektrody o konstrukcji modułowej można dostosować do niemal każdego rodzaju wyposażenia, a ich konstrukcja typu „plug and play” pozwala na bardzo szybką instalację.