Wysoka wydajność – niskie ciśnienie. Nowa technologia cięcia strumieniem wody

Wysoka wydajność – niskie ciśnienie. Nowa technologia cięcia strumieniem wody

25/11/2019

System ConSus to jednostka mieszania ścierniwa (AMU), w której ścierniwo jest dodawane w sposób ciągły do przepływu wody pod ciśnieniem.

Wysoka wydajność i niskie ciśnienie były do tej pory nieosiągalne przy cięciu strumieniem wody. Niedawne testy potwierdziły, że strumień ANT tnie dwa do trzech razy szybciej niż konwencjonalne metody cięcia strumieniem wody i przy ciśnieniu mniejszym o połowę. Powodem tego jest skład strumienia wody – zawiesiny wykonanej z wody i materiału ściernego, która jest sprężana bez powietrza przed wyciśnięciem z dyszy. Brak powietrza pozwala strumieniowi ciąć znacznie wydajniej.

System można zintegrować z dowolnym istniejącym systemem cięcia strumieniem wody, dzięki czemu tylko pompa i sterowanie muszą być dostosowane do urządzenia. Może pracować zarówno nad, jak i pod wodą bez wpływu powietrza lub ciepła. Spełnia zatem wymagania przemysłu wytwórczego, sektora offshore i firm zajmujących się energetyką jądrową, a także usuwania materiałów wybuchowych (EOD / IEDD).
W przeciwieństwie do trójfazowych systemów: woda, materiał ścierny i powietrze – systemy WAS (Water Abrasive Systems) współpracują z dwufazowym narzędziem do piaskowania. Strumień tnący składa się wyłącznie z wody i materiału ściernego o precyzyjnie regulowanym natężeniu przepływu.

System działa przy ciśnieniach roboczych między 500 a 1500 barów, a użytkownik otrzymuje cienkie nacięcia bez utwardzenia lub deformacji materiału.

W systemie ConSus, wysoka energia wytwarza strumień tnący w dyszy, który jest prawie dwukrotnie szybszy niż prędkość dźwięku. Wydajność jest znacznie wyższa niż w procesie wtrysku. Ponadto, ze względu na mniejszą średnicę dyszy, strumień tnący jest bardziej skupiony i precyzyjnie tnie nawet najtwardsze materiały.

ConSus oferuje również zalety w zakresie bezpieczeństwa pracy. Jak podaje producent nawet przy maksymalnym ciśnieniu roboczym (1500 barów) narażenie na hałas jest nadal o 70 procent niższe niż w przypadku strumienia wtryskowego działającego przy ciśnieniu 5000 barów w konwencjonalnych przemysłowych systemach cięcia strumieniem wody.