BPSC Impuls EVO: rozbudowany ERP o MRPII i MES

Autor:
|

Oprogramowanie klasy ERP – takie jak oferowany przez BPSC SA system Impuls EVO – bazuje na systemach MRP i MRP II. Ich zadaniem było zapewnienie ciągłości działania linii produkcyjnej, a więc utrzymanie niezbędnych zapasów. Aplikacje ERP są dużo bardziej zaawansowane ze względu na to, że posiadają dwukierunkowe mechanizmy, które usprawniają proces planowania poprzez umożliwienie symulacji różnego rodzaju działań wraz z analizą ich skutków.

Systemy ERP wraz z postępem technologii i zmieniającymi się potrzebami organizacji stale się rozwijają. Od kilku lat dąży się do coraz większej automatyzacji pozyskiwania informacji z maszyn wykorzystywanych w firmach, a więc wszelkiego rodzaju skanerów, czytników i innych urządzeń mobilnych, ale też np. wag, maszyn technologicznych, różnego typu czujników itp. W efekcie rozwiązanie to wspiera podejmowanie właściwych decyzji także przez pracowników niższego szczebla.

W ostatnich latach możemy obserwować znaczny rozwój funkcjonalny systemów ERP wykorzystujących w szczególności kody kreskowe, technologię RFID, ekrany dotykowe, skanery i wszelkie urządzenia mobilne.

W najbliższych latach wdrożenia systemu ERP w takich branżach jak produkcja standardowo realizowane będą z wykorzystaniem tych technologii i będą one w wielu obszarach przejmować funkcje operatorów oraz komputerów. W połączeniu z wykorzystaniem kodów kreskowych bądź technologii RFID rośnie znaczenie udogodnień wynikających z zastosowania ekranów dotykowych.

Ergonomicznie to znaczy sprawnie

W ostatnich latach bardzo wyraźna staje się tendencja do podnoszenia poziomu ergonomii oprogramowania klasy ERP. Łatwość dostępu do systemu wpływa na optymalne wykorzystanie funkcjonalności, przyśpieszenie procesów biznesowych, poprawę jakości podejmowanych decyzji, a w konsekwencji na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw. Coraz większą wagę przykłada się także do użyteczności i elastyczności interfejsu systemu oraz jego mobilność.

Jak wykazały przeprowadzone przez nas analizy, system ERP spełnia właściwie swoją funkcję, gdy jest przyjazny dla użytkowników. Tylko wtedy do oprogramowania będą trafiać możliwie najbardziej pełne, kompleksowe i wiarygodne dane wprowadzane na poszczególnych stanowiskach pracy. Przy opracowywaniu naszego najnowszego systemu – Impuls EVO – dużą wagę przywiązywaliśmy właśnie do przyjazności interfejsu, a ostateczna wersja systemu została wypracowana wraz z potencjalnymi odbiorcami tegoż rozwiązania.

Przedsiębiorstwa z branży przemysłowej, dla których szczególnie istotne jest pozyskiwanie szybkiej i kompleksowej wiedzy o realizowanych procesach, w tym produkcyjnych, bardzo cenią sobie rozwiązania klasy MES. Dają one możliwość przeprowadzenia całej produkcji od planu, poprzez fizyczną realizację i rejestrację danych na produkcji, raporty i analizy z każdego miejsca na produkcji, a także normatywy ustalone w przedsiębiorstwie, aż po kalkulację, wysyłkę i wyniki finansowe

Zaletą najbardziej rozbudowanych systemów klasy ERP jest posiadanie szeregu dodatkowych funkcjonalności o różnym zakresie. Impuls EVO zawiera kilkanaście aplikacji rozszerzających standardową funkcjonalność systemu MRPII – od zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania, wspomnianego rozwiązania klasy MES, przez Elektroniczną Akceptację Faktur, Portal Pracowniczy, po Zarządzanie Projektami.

bpsc_PP_w28_1Produkcja w ramach zintegrowanego środowiska IT

W branżach związanych z produkcją przemysłową wysoko oceniane jest w oprogramowaniu BPSC kompleksowe wsparcie procesów produkcyjnych, szczególnie w obszarach technicznego przygotowania produkcji, bilansowania zapotrzebowań materiałowych, rozwiązywania tzw. „wąskich gardeł”, zarządzania zleceniami oraz rozliczania wynagrodzeń pracowników produkcyjnych poprzez obsługę kart pracy.

System Impuls EVO zapewnia dostęp do mechanizmów ułatwiających opisanie struktury złożeniowej i marszrut technologicznych poprzez funkcje kopiowania struktur wyrobów i marszrut technologicznych czy opcje grupowej wymiany komponentów i zamienników.

Również proces składania zamówień przebiega w pełni pod kontrolą systemu dzięki możliwości indywidualnego skonfigurowania wyrobu na podstawie dostępnych parametrów, szybkiego skalkulowania ceny wyrobu czy dokładnego określenia terminów realizacji zamówienia.

Podstawową funkcjonalnością części produkcyjnej systemu IMPULS EVO jest możliwość budowania struktury wyrobu (BOM) oraz technologii wykonania. Tworząc strukturę z technologią, można wykorzystać narzędzia umożliwiające budowę produkcji wielowariantowej (konfigurator produktu). Na podstawie technologii system Impuls EVO umożliwia wygenerowanie planowanego technicznego kosztu wytworzenia.

Tworząc tę kalkulację, opiera się na normach ilościowych zawartych w strukturze danego wyrobu, jednak sama wartość kosztów może być pobierana różnie – materiały mogą być wyceniane m.in. według ceny ostatniego przychodu, ceny ewidencyjnej, ceny średniej itd., a robocizna m.in. według stałej stawki dla gniazda, stawki dla operacji lub stawki dla gniazda, operacji i stanowiska.

Podstawową funkcjonalnością każdego systemu tej klasy jest raport PZM (Planowanie Zapotrzebowań Materiałowych), który bilansuje stany materiałowe, sugerując w odpowiednim czasie zapotrzebowanie. Karty pracy i karty materiałowe dostarczają podstawowych informacji na temat zaawansowania procesów produkcyjnych, dlatego ich rejestracja jest podstawowym zadaniem na etapie procesu produkcyjnego. W systemie Impuls EVO proces rejestracji kart pracy można zautomatyzować, wykorzystując kody kreskowe lub terminale ekranów dotykowych.

Najnowsze rozwiązania informatyczne mają znaczący wpływ na procesy planowania i harmonogramowania produkcji. Dobrym tego przykładem jest zastosowanie przez nas harmonogramowania opartego na specjalnie opracowanych algorytmach ewolucyjnych pozwalających w znacznym stopniu ułatwić pracę specjalisty ds. planowania produkcji, w skrajnych sytuacjach nawet go zastąpić w długotrwałych i skomplikowanych obliczeniach. Dlatego klienci oczekują takich rozwiązań jak MPS (Master Production Schedule) czy zapotrzebowania w sugestiach zakupu.

Unikalny zakres możliwości

Podobnie jak w wypadku kart pracy w systemie Impuls EVO można zautomatyzować wydania i przyjęcia produkcyjne, wykorzystując mechanizmy kodów kreskowych czy też RFID. Koszty produkcji mogą być rozliczane na wiele sposobów, model rozliczenia kosztów produkcji buduje się każdorazowo pod daną organizację. Można więc powiedzieć, że model rozliczania kosztów jest unikatowym elementem systemu Impuls EVO w danej organizacji. Wiele organizacji wdrażających system Impuls EVO wykorzystuje ostatnio narzędzie rewyceny półfabrykatów i wyrobów gotowych do kosztu rzeczywistego. Dzięki temu w magazynach półfabrykaty i wyroby gotowe nie są wyceniane według ceny planowanej (normatywnej), ale według ceny rzeczywistej, czyli tej, która została wyliczona na podstawie rzeczywistych kosztów produkcji.

Dzięki szerokim możliwościom pozyskiwania informacji z systemu wagowego, automatyki przemysłowej oraz ekranów dotykowych czy kodów kreskowych możliwe jest realizowanie większości funkcji składających się na standard MES. Poprzez zastosowanie odpowiednich interfejsów Impuls EVO zintegrowany jest również ze specjalistycznymi rozwiązaniami takimi jak PLM czy programy typu CAD.

Dla przedsiębiorstw z branży przemysłowej niezwykle istotną rolę odgrywa także CMMS (Computerized Maintenance Management Systems – systemy wspierające gospodarkę remontowąutrzymanie ruchu). Funkcjonalność ta obejmuje ewidencję i opis techniczny urządzeń, opracowanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania, planowanie czynności obsługowych, czyli konserwacji, remontów itd.

CMMS umożliwia także planowanie czynności modernizacyjnych, rejestrację wszystkich czynności, zarówno bieżących, jak i awaryjnych. Dopełnieniem funkcjonalności modułu jest zarządzanie zleceniami oraz rozliczanie wykonywanych prac, czyli robocizny, materiałów, współpracy z podwykonawcami.