Inteligencja rozszerzona – współpraca ludzi i maszyn

Inteligencja rozszerzona – współpraca ludzi i maszyn

23/12/2019

Rozszerzona inteligencja jest jedną z niewielu technologii wymienionych w cyklu Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2019, które są zapowiedzią oczekiwań w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat. W przeciwieństwie do sztucznej inteligencji (AI), inteligencja rozszerzona podkreśla współpracę między AI, a pracownikami. Została zaprojektowana w celu poprawy umiejętności ludzi i umożliwienia im szybszej i wydajniejszej pracy, zamiast ich zastępowania.

Co prawda, rozszerzona inteligencja nie przypomina „mechanicznego mięśnia”, który wielu pracownikom zwykle kojarzy się jako zagrożenie dla miejsc pracy – na przykład potężne ramiona robota przegubowego selektywnej zgodności (SCARA). Ale bądźmy realistami, pracownicy ludzcy nigdy nie będą konkurować z szybkością i dokładnością robota SCARA, gdy zostaną przydzieleni do ukończenia procesu kompletacji. Nie mogą też dorównać mocy sześcioosiowej maszyny do załadunku i rozładunku aplikacji.

Jednak wielu pracowników firm czuje się dziś zagrożonych przez maszyny, które mogą podejmować decyzje – często bardziej wydajnie niż oni sami.

Sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana do spełniania przepisów i norm jakościowych w produkcji. Koncepcja ta, opracowana jako Jakość 4.0, obejmuje wykorzystanie algorytmów AI do rozpoznawania pojawiających się błędów produkcyjnych, które mogą powodować problemy z jakością produktu. Subtelne nieprawidłowości w zachowaniu maszyny, pogorszenie wyposażenia lub zmiany surowców mogą być inteligentnie zidentyfikowane. Umożliwia to AI dokonywanie automatycznych zmian w produkcji, jeśli to konieczne.

Może się zdarzyć, że zautomatyzowany przenośnik pozostanie w trybie gotowości, dopóki nie będzie potrzebny do transportu partii. System może wysłać zautomatyzowane polecenie, aby włączyć maszynę dokładnie wtedy, gdy jest to wymagane. Ponadto współpraca z dostawcą części przemysłowych może zapewnić nieprzerwaną łączność. Dostawca może dostarczyć listę producentów części do wyboru i zapewnić łatwą integrację z danym systemem AI.

Chociaż zaawansowana sztuczna inteligencja może automatycznie rozwiązać niektóre problemy, proces ten nie zawsze jest pozbawiony ludzkiej interwencji. Inne kwestie, takie jak awaryjna konserwacja maszyny, zawsze będą wymagały zaangażowania człowieka na pewnym etapie. AI może dostarczyć alert, ale nie zawsze może wykonać pracę.

Jakie są różnice między sztuczną inteligencją, a inteligencją rozszerzoną? Prawdopodobnie nie ma zbyt wiele.

Można argumentować, że rozszerzona inteligencja jest po prostu alternatywną etykietą dla sposobu, w jaki sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana w przemyśle. Sztuczna inteligencja nie jest obecnie wystarczająco zaawansowana, aby działać całkowicie bez pomocy ludzkich pracowników. Nawet oświetlone zakłady produkcyjne – zautomatyzowane fabryki działające bez pracowników na podłodze – będą wymagały ingerencji człowieka na pewnym etapie procesu; niezależnie od tego, czy chodzi o programowanie, konserwację czy podejmowanie decyzji wykraczających poza analizę danych.

Jak sugerują dane Google Trends, pracownicy nadal obawiają się zagrożenia, jakie automatyzacja stanowi dla miejsc pracy. Aby złagodzić to obawy, producenci powinni zastosować alternatywne podejście do koncepcji strachów, takich jak sztuczna inteligencja, takich jak inteligencja rozszerzona. Technologia mogła zostać nazwana nowym trendem w cyklu Hype firmy Gartner, ale można argumentować, że producenci już stosują tę metodologię do usprawnienia swoich działań. To wciąż sztuczna inteligencja, ale z niewielkim zaangażowaniem człowieka.

Wiemy już o korzyściach, jakie producenci mogą czerpać z inwestycji w automatyzację. Skoncentrowanie się na terminologii zorientowanej na człowieka, takiej jak rozszerzona inteligencja, zapewni, że pracownicy nie będą ostracyzowani podczas nieuniknionego przejścia ich pracodawców na inteligentną produkcję.