Autor:
|

Współczesne środowisko produkcyjne znacząco odbiega od rzeczywistości znanej jeszcze kilka lat temu. Postępująca robotyzacja, automatyzacja procesów oraz wszechobecne technologie cyfrowe wspierają codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw, ich innowacyjność i rozwój. Stojąc u progu nowego roku, warto spojrzeć zarówno wstecz, na dotychczasowe standardy, jak i wybiec myślą w przyszłość, przewidując nadchodzącą cyfryzację przemysłu i wynikające z niej korzyści.

Zmiany zachodzące w światowej gospodarce przekładają się na wszystkie gałęzie przemysłu, wymuszając podejmowanie działań utrzymujących konkurencyjność przedsiębiorstwa. Czwarta rewolucja cyfrowa stała się faktem dotyczącym nie tylko ogólnoświatowych czy europejskich gigantów, lecz także każdej firmy produkcyjnej, niezależnie od jej wielkości i lokalizacji. Zeszłoroczne badanie przeprowadzone przez Millward Brown wykazało, że „93,8% przedsiębiorstw produkcyjnych działających na terenie Polski planuje zakup nowych lub istotnie ulepszonych maszyn, urządzeń lub oprogramowania w przeciągu najbliższych trzech lat w ramach działań nad innowacjami”. Plany te dowodzą, że właściciele i Zarządy przedsiębiorstw są świadome zachodzących na całym świecie zmian i konieczności dostosowania się do nowej rzeczywistości. Ten sam raport wskazuje nowoczesne technologie, które już zostały wdrożone w polskich firmach produkcyjnych – na drugim miejscu znajduje się Big Data, którego możliwości wykorzystania w tym sektorze były długo marginalizowane. Podobnie trzecia pozycja tego zestawienia, Internet Rzeczy, jeszcze kilka lat temu wydawała się niejasną prognozą na przyszłość, a obecnie wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw. Kilkanaście lat temu niewielu wiedziało, co informatyka może zrobić dla przemysłu, dzisiaj każdy wie, że właśnie w technologiach cyfrowych należy upatrywać źródła obecnej i przyszłej przewagi konkurencyjnej. Najnowocześniejsze technologie stały się powszechne, a możliwości ich zastosowania wciąż się rozszerzają.

Atos jest liderem technologii cyfrowych posiadającym bogate europejskie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań dla rynku MRT (Manufacturing, Retail, Transportation; przedsiębiorstwa produkcyjne, sprzedawcy i usługi transportowe) na całym świecie. Tegoroczne nagrody potwierdzają kompetencje firmy w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla polskiego sektora przemysłowego: w najnowszym rankingu Computerworld TOP200 Atos został liderem w kategorii „Największy dostawca rozwiązańusług IT dla sektora przemysłowegobudowlanego”, a według Raportu ITwiz Best 100 2017 Atos to „firma o największej sprzedaży do sektora przemysłowego w Polsce”.

Społeczność Naukowa Atos nieustannie poszukuje innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań, bazując na przewidywanych trendach społecznych i gospodarczych. Holistyczne podejście do rozwoju i zwiększania konkurencyjności jako procesów wynikających z szeregu mniejszych zmian pozwala opracowywać opłacalne podejście do każdej sytuacji rynkowej. Eksperci Atos nie są teoretykami, a ich bogate doświadczenie wyznacza realne standardy dla przygotowywanych rozwiązań. Atos posiada stabilną sieć partnerstw technologicznych, dzięki czemu pomaga przedsiębiorstwom niezależnie od stosowanych przez nie dotychczas technologii czy urządzeń.

Każde z opracowanych rozwiązań jest dokładnie testowane w warunkach Fabryki Pilotażowej Industry 4.0 zlokalizowanej w Wiedniu. To jedyne takie miejsce, które umożliwia wprowadzanie proponowanych zmian do warunków produkcyjnych, ich testowanie oraz obserwację bezpośrednich i długofalowych efektów tych działań. Eksperci sektora przemysłowego, technologowie biznesu oraz twórcy najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych spotykają się tam, aby opracowywać i sprawdzać koncepcje idealnie odpowiadające potrzebom przedsiębiorstw na całym świecie. Na podstawie najlepszych z nich tworzone są katalogi sprawdzonych rozwiązań, które z powodzeniem wdraża się w firmach produkcyjnych na całym świecie. Wśród klientów sektora przemysłowego, którzy zaufali marce Atos, znajdują się m.in. Michelin, Airbus, Renault czy ThyssenKrupp.

Uniwersalna prawda głosi, że początkiem każdej, nawet największej, przemiany jest pierwszy krok. Eksperci Atos wiedzą, jak ważny jest kompletny przebieg cyfryzacji, dlatego towarzyszą klientom na każdym jej etapie. Oferowany w Polsce proces konsultingowy realizowany poprzez wyjątkowe warsztaty zapewnia dopasowanie proponowanych rozwiązań do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa i sytuacji na rynku. Prowadzone przez firmę Atos Opportunity Discovery Workshop to spotkanie wymieniające korzyści, jakie koncepcja Industry 4.0 może przynieść firmie produkcyjnej niezależnie od jej wielkości.

Stanowi ono pierwszy krok w procesie prowadzącym do stworzenia planu transformacji, która przyniesie oczekiwane zyski. Drugim etapem są warsztaty Use Case Validation Workshop, podczas których dobierane są narzędzia i rozwiązania pozwalające osiągać zakładane cele. Wiedza przekazywana podczas warsztatów bazuje na najlepszych praktykach, takich jak doświadczenia wyniesione z dotychczas realizowanych oraz trwających projektów, a także dedykowana temu sektorowi metodologia. Bogaty katalog sprawdzonych przypadków zastosowań pozwala dobierać korzystne rozwiązania dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy lokalizacji. Dynamiczne zmiany w sektorze produkcyjnym oraz globalne trendy technologiczne dotykają każdej firmy, która chce pozostać konkurencyjna. [Grafika 1]

atos polski przemysl

Grafika 1. Cyfryzacja Przemysłu

Przedsiębiorstwa przyszłości wspierane przez technologie cyfrowe to miejsca innowacyjne, zautomatyzowane, połączone i bezpieczne. Cyfryzacja przemysłu ma na celu zwiększenie zysków przedsiębiorstwa i odbywa się w czterech obszarach:

  • Customer Experience – zakładającym spozycjonowanie klienta w centrum biznesu,
  • Business Reinvention – tworzącym wartość dzięki generowaniu nowych modeli biznesowych,
  • Operational Excellence – optymalizującym koszty poprzez zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • Trust & Compliance – którego efektem jest zmniejszanie ryzyka przy dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami.

Obecnie w centrum zainteresowania sektora przemysłowego znajduje się czerpanie dodatkowej, dotychczas niedostępnej wartości z danych przemysłowych. Ogromne ilości danych generowane są każdego dnia, na każdym etapie produkcji. Do niedawna ich potencjał był niemożliwy do wykorzystania za sprawą bardzo drogich rozwiązań analitycznych oraz stosunkowo trudno dostępnych możliwości ich magazynowania i przetwarzania. Obecnie możemy zbierać dane z każdego urządzenia, przesyłać je i analizować w czasie rzeczywistym, wykorzystując w pełni możliwości, które się dzięki temu otwierają.

Bezpośredni dostęp do danych to nie tylko możliwość stałej kontroli pracy każdego z urządzeń pracujących na hali, ale także lepsza ich utylizacja i planowanie produkcji. Opracowane przez nas rozwiązania pozwalają iść jeszcze dalej – w kierunku predictive maintenance oraz otwarcia linii produkcyjnej na użytkowników końcowych, zmniejszając koszty oraz zwiększając poziom satysfakcji odbiorców. Wykorzystanie tych samych danych może otwierać możliwość tworzenia nowych usług dla klientów przedsiębiorstwa. Takiego rodzaju przypadkiem zastosowania z katalogu rozwiązań Atos jest Product Lifecycle Data, któremu można się przyjrzeć na grafice 2. [Grafika 2]

atos polski przemysl

Grafika 2. Przypadek zastosowania z katalogu Atos – Product Lifecycle Data

W najnowszym raporcie „Gartner’s Top 10 Strategic Technology Trends for 2018”, opisującym najważniejsze trendy na najbliższy rok, inteligentne aplikacjeanalityka, rozwiązania typu cloud oraz cyfrowy bliźniak (digital twin) wymieniane są wśród tych najważniejszych. Każde z nich już dzisiaj znajduje zastosowanie w sektorze przemysłowym, pokazując, że „technologie jutra” to wszystkie rozwiązania, których wprowadzenie na szeroką skalę jest jedynie kwestią czasu. Obserwuje się dążenie do maksymalizowania wartości czerpanej dzięki rozwiązaniom takim jak chmury obliczeniowe, analityka dostępna w czasie rzeczywistym czy aplikacje otwierające przestrzeń produkcyjną na klienta końcowego, także w Polsce.

Rewolucyjne zmiany zachodzą tuż za ścianami sąsiednich hal produkcyjnych, stanowiąc odpowiedź na dynamiczne wymagania rynku oraz klientów. To swoisty technologiczny „wyścig zbrojeń”, a potrzeba inwestycji w niego równa jest tej, którą przedsiębiorstwa podejmują dla unowocześniania swoich parków maszynowych. Podstawą dla podejmowania tak istotnych działań jest wybranie godnego zaufania partnera, którego wiedza i doświadczenie pozwoli podjąć najlepsze decyzje biznesowe. Unikalne podejście Atos oparte jest na wspólnym wypracowaniu pełnej mapy rozwoju i zapewnieniu, że każde z oferowanych rozwiązań przyniesie możliwie szybkie i trwałe korzyści.

Zmieniamy modele biznesowe firm produkcyjnych na całym świecie, pokazując źródła innowacji i przewagi konkurencyjnej dostępne na wyciągnięcie ręki. Więcej informacji o naszym podejściu do Industry 4.0 można znaleźć na stronie www.go.atos.net/Industry40.