Cyfrowa przestrzeń robocza przyszłością współpracy w przedsiębiorstwach

Cyfrowa przestrzeń robocza przyszłością współpracy w przedsiębiorstwach

01/09/2018
Artykuł ekspercki
|

Przyszłość biznesu stoi pod znakiem cyfrowego środowiska pracy – infrastruktura ta jest niezbędnym elementem sukcesu firmy w dłuższej perspektywie, umożliwiając współpracę z dowolnego miejsca. Jednak skuteczne wdrożenie tej koncepcji do środowiska organizacyjnego stawia przed firmą nowe wyzwania.

Organizacje przechodzą obecnie transformację cyfrową. Muszą zaadaptować swoje strategie biznesowe tak, aby funkcjonować zwinnie i dynamicznie reagować na zmiany. Oznacza to, że również środowiska pracy powinny być elastyczne i spójne z transformacją oraz zapewniać dostęp do informacji w ramach całego przedsiębiorstwa. Infrastruktura ta jest kluczowa, aby pracownicy znajdujących się w różnych lokalizacjach mogli dzielić się wiedzą. Dzięki kooperacji mogą oni w czasie rzeczywistym współdzielić dane i procesy, co przekłada się na poprawę produktywności oraz większą skuteczność biznesową.

Według firmy analitycznej Gartner[1] organizacje w coraz większym stopniu wykorzystują technologię – nie jest to już narzędzie służące jedynie do automatyzacji działalności biznesowej. Obecnie technologia jest postrzegana jako instrument wspierający biznes – napędzający zysk, budujący rynek, pomagający zidentyfikować i pozyskać klientów. Digitalizacja wprowadza nowe, innowacyjne modele biznesowe. Wiąże się to jednak z rosnącą konkurencją na polu dostępu do umiejętności i wiedzy. Firmy ryzykują utratę swojej pozycji rynkowej, jeżeli nie inwestują w rozwój kompetencji z zakresu cyfrowego przedsiębiorstwa.

Cyfrowe środowisko pracy: przede wszystkim współpraca

Gospodarka informacyjna zmienia znane nam środowisko pracy. Firmy z różnych sektorów przechodzą zmiany związane z big data czy modelami analitycznymi. Gartner[2] przewiduje, że do 2020 roku 25% dużych organizacji będzie sprzedawać lub kupować dane za pośrednictwem internetowych rynków danych. Sama informacja jest towarem. Natomiast wnioski, które możemy z nich wyciągnąć, mają prawdziwą wartość biznesową. Dostęp do odpowiednich danych w odpowiednim czasie będzie kluczowy do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. To właśnie tu cyfrowe środowisko pracy odgrywa tak ważną rolę. Odpowiednie narzędzia umożliwiają współpracę w ramach organizacji oraz z zewnętrznymi partnerami, poprawiając szybkość i efektywność działania, a w konsekwencji zwiększając przewagę rynkową firmy.

Moc Przemysłu 4.0

W sektorze przemysłowym cyfryzacja drastycznie zwiększa liczbę danych, dokumentów i procesów, które organizacje muszą przetworzyć. Według firmy analitycznej IDC[3] do 2019 roku 75% dużych producentów wprowadzi do swoich modeli operacyjnych rozwiązania oparte na IoT i analityce danych, aby skuteczniej zarządzać ryzykiem i szybciej wprowadzać produkty na rynek.

Przemysł 4.0, często określany mianem czwartej rewolucji przemysłowej, wprowadza nowy poziom automatyzacji i wymiany danych, włączający Internet Rzeczy, przetwarzanie w chmurze i Sztuczną Inteligencję. Innowacje z zakresu Przemysłu 4.0 usprawniają i optymalizują procesy w fabrykach, prowadząc do większej efektywności oraz bardziej elastycznej infrastruktury. Fabryki stają się coraz mocniej zautomatyzowane, a pracownicy pracują ramię w ramię z botami. Korzyści z takiego podejścia to przede wszystkim większa produktywność i mniejsze koszty, dzięki wiedzy pozyskanej z danych zebranych z sensorów w czasie rzeczywistym.

W tym celu firmy potrzebują oprogramowania, które umożliwi im cyfryzację całego łańcucha wartości. W sytuacji, gdy cały proces jest zdigitalizowany, przepływ danych musi być spójny i stale dostępny, poczynając od wstępnego zapytania klienta, przez produkcję, aż do finalnego dostarczenia produktu.

Dostępność informacji

W cyfrowym środowisku pracy wszystkie informacje są zebrane razem i udostępniane w ramach potrzeb. Przykładowo, w przedsiębiorstwach produkcyjnych mamy do czynienia z cyfrowymi plikami cyklu życia produktu oraz dokumentacją dotyczącą elektroniki, mechaniki i IT. Dane te są przechowywane w jednym miejscu razem z dodatkowymi informacjami, takimi jak wiadomości e-mail, zapis konwersacji z klientem, rejestry serwisowe oraz dane pochodzące z zewnętrznych źródeł, w tym systemów ERPCAD.

IDC[4] przewiduje, że pod koniec 2020 roku już połowa przedsiębiorstw produkcyjnych będzie czerpała korzyści biznesowe z integracji danych z łańcuchów dostaw, procesów produkcyjnych, oraz zarządzania cyklem życia produktów i usług. Brak ustrukturyzowania danych sprawia, że trudno jest pozyskać z nich potrzebne informacje, a bez kontekstu wnioski, jakie wyciągniemy, mogą okazać się błędne. Odpowiednia informacja kontekstowa przypisana do danych pozyskiwanych z cyfrowego systemu umożliwia pracownikom podejmowanie przemyślanych decyzji. Zatem istotne jest, aby rozważyć potrzeby informacyjne, w tym kontekstowe, dla różnych ról w organizacji, planując strukturę cyfrowego środowiska pracy w firmie.

Współpraca buduje bazę wiedzy w przedsiębiorstwie, napędza innowacje, zwiększa produktywność i umożliwia lepsze zarządzanie zasobami. Jest niezbędna do szybkiego i sprawnego podejmowania odpowiednich decyzji i długoterminowego sukcesu firmy. Cyfrowe środowisko pracy jako narzędzie usprawniające współpracę, w konsekwencji pomaga umocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

[1] Gartner – Talent on the Digital Frontier: The Stakes Rise in Digital Business
[2] Gartner – 100 Data and Analytics Predictions Through 2021
[3] IDC: FutureScape Worldwide Manufacturing Predictions 2017
[4] IDC – Manufacturing Insights 2017 Predictions