Akpol przeznacza ponad 32 mln zł na inwestycję w produkcję nowoczesnego regranulatu HDPE LHPPE

|
Źródło informacji: AKPOL

Zachowania ekologiczne stają się coraz powszechniej stosowane w biznesie. Firmy chętnie sięgają po ekologiczne alternatywy i starają się prowadzić swoje strategie biznesowe w oparciu o filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dzięki tym zmianom, branża recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce rozwija się w ekspresowym tempie, a dostęp do nowych technologii i projektów ekologicznych, wspieranych przez instytucje rządowe i Unię Europejską, umożliwiają im jeszcze bardziej poszerzyć swój udział w rynku. Już niebawem, polska firma AKPOL – producent jakościowego regranulatu PCR HDPE, LDPE i PP dołączy do grona pionierskich przedsiębiorstw recyklingowych na świecie, które tworzą wysokiej jakości recyklat w oparciu o autorskie technologie. Do końca 2022 roku firma wprowadzi na rynek pionierską innowację technologiczną PRA, dzięki której wytworzy zupełnie nowy regranulat – HDPE LHPPE.

Opracowana przez specjalistów AKPOL technologia produkcji jest autorskim projektem, który został objęty patronatem i jest współfinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Działania w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego LHPPE® (Low Humidity Pure Poliethylene)” zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku pozwalają, by już niebawem firma mogła ruszyć z produkcją nowego rodzaju regranulatu. Głównym celem projektu było wdrożenie samodzielnie opracowanej przez zespół AKPOL innowacji technologicznej PRA (Pure Regranulate Akpol). To przełomowy system produkcyjny zapewniający najwyższą jakość produktów w oparciu o ich cechy fizykochemiczne, wysoki poziom czystości i całościowe wyeliminowanie innych niż HDPE tworzyw w regranulacie.

Produkowany przez nowoczesną linię PRA regranulat HDPE LHPPE® będzie charakteryzował się wysoką gęstością i wytrzymałością, neutralnym zapachem i zmaksymalizowanym poziomem jednorodności. Dzięki tym cechom, AKPOL zaoferuje swoim klientom regranulat o znacznie szerszym zastosowaniu w zakresie produkcji opakowań do chemii gospodarczej. To oznacza, że dzięki realizacji projektu AKPOL, na polskim i zagranicznym rynku pojawi się innowacyjny w skali międzynarodowej produkt, który dzięki najwyższej jakości parametrów, znacząco wyróżni się spośród innych regranulatów wytwarzanych przez branżę recyklingu tworzyw sztucznych i zachęci kolejne przedsiębiorstwa do inwestowania w ekologiczne opakowania pochodzące z recyklingu.

Produkcja nowoczesnego regranulatu HDPE LHPPE® startuje już niebawem. Jest to największy projekt inwestycyjny firmy AKPOL w tym roku. Jego wartość szacuje się na 32 446 507,84 PLN.