Zakłady sodowe w Inowrocławiu wdrażają rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0
Fot. Ciech

Zakłady sodowe w Inowrocławiu wdrażają rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0

02/01/2020

Zakłady sodowe w Inowrocławiu należące do Grupy CIECH otrzymały dofinansowanie z NCBiR na projekt wykorzystujący nowoczesne technologie w celu zwiększenia płynności produkcji sody.

W ramach tego grantu CIECH pracuje również nad optymalizacją produkcji sody metodą amoniakalną poprzez wykorzystanie m.in. modelu opartego na sieciach neuronowych. To nie jedyne działanie Grupy wykorzystujące najnowsze technologie – prowadzone we współpracy z firmami technologicznymi projekty w fabrykach w Inowrocławiu i niemieckim Stassfurcie pozwolą m.in. na digitalizację sterowania produkcją sody. Efekty prowadzonych prac, w postaci pozytywnego wpływu na wynik finansowy biznesu sodowego, powinny pojawić się od czwartego kwartału 2020 roku.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020” dotyczy przede wszystkim działań z zakresu tzw. predictive maintenance, czyli umożliwiających ocenę stanu urządzeń na liniach produkcyjnych i tym samym zapewnienie maksymalnie płynnej produkcji.

W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną dokładne analizy, które pozwolą na identyfikację zależności między parametrami i zdarzeniami oraz testy algorytmów detekcji anomalii. Następnie w wybranych obszarach produkcji zostaną wdrożone systemy, które pozwolą na nadzorowanie produkcji przy pomocy urządzeń mobilnych. Takie rozwiązanie pozwoli na maksymalnie szybki czas reakcji w bieżącej obsłudze linii produkcyjnej i urządzeń. Efektem działań ma być zwiększenie efektywności w obszarze utrzymania parku maszynowego. Wartość projektu realizowanego w Inowrocławiu to ok. 10 mln zł, z czego prawie 5 mln to grant z NCBiR.

Innym realizowanym projektem jest optymalizacja produkcji sody przy wykorzystaniu m.in. modelu opartego na sieciach neuronowych z wykorzystaniem danych historycznych. Wszystkie te działania pozwolą na zwiększenie płynności i wydajności produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu przewidywalności pracy całej instalacji oraz poprawie wskaźników zużycia surowców używanych do produkcji.

We współpracy z partnerami z dziedziny inżynierii przemysłowej fabryka ma też zacząć stosować mechanizm machine learning w punktowych udoskonaleniach linii produkcyjnych sody.

Z kolei w zakładach sodowych Grupy CIECH w niemieckim Stassfurcie planowane jest wdrożenie tzw. advanced proces control, czyli automatycznej zmiany parametrów produkcji przez komputer w celu zwiększenia wydajności.

Łącznie w zakresie digitalizacji procesu produkcjiutrzymania ruchu w zakładach sodowych Grupy prowadzonych jest ok. 10 projektów w czterech głównych obszarach (technologie mobilne, predictive maintenace, modelowanie i symulowanie produkcji, wykorzystanie sieci neuronowych i technologii black box). Efekty prowadzonych projektów, mające przełożenie na wynik finansowy biznesu sodowego, powinny pojawić się od czwartego kwartału 2020 roku.

Oprócz działań z zakresu digitalizacji produkcji, CIECH wdraża we wszystkich spółkach Grupy rozwiązania IT z zakresu doskonałości operacyjnej. Dotyczy to takich aspektów jak zarządzanie dokumentacją czy zasobami ludzkimi, np. w postaci szkoleń. Szczególnie ważne są kwestie szkoleń załogi fabryk, co w przypadku kluczowych stanowisk (mistrz zmianowy, dyspozytor) może trwać nawet 3 lata.

Wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości i stworzenie wirtualnej dyspozytorni może ten czas znacząco skrócić.

  1. Większe bezpieczeństwo w kontakcie z substancjami chemicznymi: PE 100-RC
  2. Produkcja zbiorników procesowych i magazynowych spod igły Hydro-Instal
  3. Przemysłowe instalacje grzewcze i chłodnicze podające lub odbierające ciepło z linii procesowych
  4. AB Industry: generalny wykonawca instalacji przemysłowych