Blisko 254 mld PLN: tak wygląda wg GUS produkcja sprzedana polskiego przemysłu chemicznego za rok 2020

Blisko 254 mld PLN: tak wygląda wg GUS produkcja sprzedana polskiego przemysłu chemicznego za rok 2020

27/07/2021
|

Główny Urząd Statystyczny przedstawił zaktualizowane dane za 2020 r. dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu, w tym chemicznego. Publikacja zawiera wskaźniki odnoszące się do pełnej zbiorowości.

Według najnowszych danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w ostatnim Biuletynie Statystycznym (Nr 6/2021) produkcja sprzedana przemysłu chemicznego za rok 2020 wyniosła blisko 254 mld PLN. Stanowi to 15,5 % całej produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w Polsce.

W rozbiciu na poszczególne segmenty Polskiej Chemii, według klasyfikacji GUS, dane za 2020 r., uwzględniające pełną zbiorowość, przedstawiają się w następujący sposób:

  • produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 64 181,2 mld PLN;
  • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – 70 820,0 mld PLN;
  • produkcja wyrobów farmaceutycznych – 13 336,7 mld PLN;
  • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 105 483,8 mld PLN.

Zatrudnienie w przemyśle chemicznym w 2020 r. wyniosło 323 tys. osób.

Powyższe dane pokazują, jak ważny dla całej krajowej gospodarki jest sektor chemiczny, który został uznany za jeden ze strategicznych w ogłoszonej w czerwcu br. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Polityce Przemysłowej Polski.

– Według informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska stosunkowo dobrze poradziła sobie z negatywnymi skutkami pandemii dzięki przemysłowi. Oczywiście wymaga on dalszego, zdecydowanego wsparcia, aby w pełni móc odbudować się po kryzysie, który dotknął wiele sektorów, w tym także chemiczny. Mimo iż na wyrównanie wyników, jakie branża notowała przed pojawieniem się epidemii COVID-19 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to Polska Chemia stanowi fundament krajowego przemysłu, a opublikowane przez GUS najnowsze dane to potwierdzają. To m.in. dzięki sektorowi chemicznemu – jego produktom i nowoczesnym rozwiązaniom – możliwe będzie odbudowanie gospodarki – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Przemysł chemiczny jest strategiczny i niezbędny dla funkcjonowania całej gospodarki. To ogromny sektor, którego produkty są kluczowe nie tylko dla funkcjonowania szeregu innych gałęzi przemysłu, ale także dla codziennych potrzeb każdego z nas. Stanowi bazę dla rozwoju technologicznego, ochrony środowiska naturalnego, nowych odkryć naukowych, rozwoju innych sektorów gospodarki, czy zmiany przyzwyczajeń konsumenckich. Chemia będzie pełnić fundamentalną rolę w realizacji unijnych założeń klimatycznych.

Produkty chemiczne, jako kluczowe dla rozwoju nowych narzędzi, procesów, urządzeń, a także niezbędne dla istnienia różnych branż, sprawiają, że sektor chemiczny będzie napędem transformacji ekologicznej, przed którą stoi obecnie cała Europa.