Grupa FERRUM: skokowy wzrost wyników

|
Źródło informacji: FERRUM

Krajowy lider w produkcji rur stalowych do przesyłu mediów nie zwalnia tempa. W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa FERRUM wypracowała zysk netto na poziomie ok. 9.754 tys. zł, wobec 273 tys. zł straty odnotowanej na koniec czerwca ubiegłego roku – wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez spółkę.

Skonsolidowane przychody Grupy FERRUM wyniosły na koniec czerwca br. ok. 343.711 tys. zł (wzrost ok. 20% r/r). Zysk ze sprzedaży (rozumiany jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży) wzrósł (ok. 146 % r/r) do ok. 17.230 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie ok. 16.191 tys. zł (wzrost ok. 160 % r/r).

– Wyniki I półrocza 2021 r. potwierdzają słuszność realizowanej przez Grupę FERRUM strategii, kładącej nacisk na optymalne wykorzystanie zaplecza technologicznego, unikalnych referencji oraz kompetencji kadry. Konsekwentna rozbudowa rentownego portfela zleceń zaowocowała skokowym wzrostem kluczowym wyników operacyjnych. W minionym okresie kontynuowaliśmy realizację kontraktów do OGP Gaz – System SA dla zadań towarzyszących budowie gazociągów Baltic Pipe LOT C oraz Baltic Pipe LOT D. Sprawna i terminowa realizacja zleceń umacnia pozycję FERRUM SA jako wiarygodnego partnera w biznesie oraz ważne ogniwo w procesie transformacji rodzimej sieci przesyłowej. Mamy potencjał, aby dostarczać naszym Akcjonariuszom kolejnych powodów do satysfakcji z udziału w naszym projekcie – podkreśla Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM S.A.

Na koniec czerwca 2021 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży FERRUM SA wyniosły ok. 304.856 tys. zł (wzrost ok. 31% r/r). Spółka odnotowała znaczącą poprawę wyniku ze sprzedaży, osiągając zysk w kwocie ok. 15.483 tys. zł (wzrost ok. 368,9 % r/r). Zysk z działalności operacyjnej FERRUM SA wyniósł na koniec czerwca br. ok. 14.170 tys. zł i był wyższy o ok. 10.956 tys. zł od wyniku osiągniętego na półmetku ubiegłego roku. W zakresie wyniku netto Spółka wypracowała zysk w kwocie ok. 9.295 tys. zł, w miejsce straty netto 2.531 tys. zł za I półrocze 2020 r. (wzrost o ok. 11.826 tys. zł).

Proces przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2021 roku przez biegłego rewidenta pozostaje w toku. Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I półrocze 2021 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r., którego termin publikacji został zaplanowany 30 września 2021 r.