Prezentacja gruntów i prawa wieczystego użytkowania w bilansie dewelopera na podstawie projektu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasad rachunkowości stosowanych do działalności deweloperskiej

Prezentacja gruntów i prawa wieczystego użytkowania w bilansie dewelopera na podstawie projektu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasad rachunkowości stosowanych do działalności deweloperskiej

30/11/2012
|

Kwestia klasyfikacji gruntów i prawa wieczystego użytkowania w bilansie jest istotna dla działalności deweloperskiej. Już w momencie podjęcia decyzji o zakupie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania należy podjąć decyzję o jego zastosowaniu. W zależności od podjętej decyzji grunty i prawo wieczystego użytkowania będzie się klasyfikować jako:
– towary – jeśli deweloper zakupił grunt lub prawo wieczystego użytkowania dla realizacji ściśle określonego przedsięwzięcia deweloperskiego, jednak jego rozpoczęcie zostało opóźnione,
– inwestycję w nieruchomości – w przypadku gdy deweloper zakupił wcześniej grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu bez zamiaru realizacji ściśle określonego przedsięwzięcia deweloperskiego,
– środki trwałe – jeśli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pierwotnie miały być wykorzystywane na własne potrzeby.

W każdym z tych przypadków w inny sposób dokonuje się wyceny gruntów i prawa wieczystego użytkowania (patrz tabelka poniżej).

W momencie rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego na gruntach zaliczanych wcześniej do towarów, inwestycji w nieruchomości lub środków trwałych należy je przekwalifikować do produkcji w toku.