AUTOMATYZACJA, ŚRODOWISKO, ENERGIA. Jak wdrożyć i sfinansować inwestycje ze środków UE w 2024 r.

AUTOMATYZACJA, ŚRODOWISKO, ENERGIA. Jak wdrożyć i sfinansować inwestycje ze środków UE w 2024 r.

15/01/2024
Artykuł promocyjny
|

Nie da się nie zauważyć, że dynamika zmian w gospodarkach, a szczególnie w przemyśle nabiera tempa. Ekonomiczne i geopolityczne prognozy, rysowane scenariusze i nakreślane trendy, mają coraz krótszą datę „przydatności”.

Żyjemy w czasach, w których coraz częściej doświadczamy gwałtownych zmian zachodzących w gospodarce. W zasadzie od okresu pandemii COVID-19, co rusz mierzymy się z kolejnymi wyzwaniami wpływającymi na funkcjonowanie znacznej części przedsiębiorstw. Przerwane łańcuchy dostaw, wojna za naszą wschodnią granicą, gwałtowny wzrost cen energii, stóp procentowych, inflacja, spowolnienie gospodarcze, etc., do tego w wielu obszarach niedobór pracowników, czy coraz to nowe regulacje, zarówno krajowe, jak i unijne.

Jednak nawet przy tak dynamicznym otoczeniu, firmy potrzebują się rozwijać i dostrzegając przeszkody i ryzyka, dostrzegają też swoje szanse i możliwości.

Zbiegiem okoliczności, może się okazać, że rok 2024 dla przemysłu będzie właśnie rokiem, gdzie tych szans i możliwości rozwoju będzie zdecydowanie najwięcej w perspektywie najbliższych lat.

Nie jest niczym nadzwyczajnym, że w okresie słabszej koniunktury lub „niepewności czasów” przedsiębiorcy oglądają każdą wydawaną złotówkę z obu stron. Jednak w tym samym czasie, znaczna część firm (najwięcej w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw) jest równocześnie otwarta i planuje nowe inwestycje. Kiedy jednak w przypadku dobrej koniunktury, inwestycje najczęściej dotyczą skalowania działalności i zwiększania swoich mocy produkcyjnych, to w okresie spowolnienia, celem inwestycyjnym najczęściej bywa optymalizacja kosztów. Nie mniej jednak, znaczna część przedsiębiorstw w okresie umiarkowanej dekoniunktury dokonuje również inwestycji nakierowanych na obsługę nowych segmentów rynku, poszukiwanie innowacji, czy strategiczne alianse.

Z tego względu dostęp do kapitału w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego jest szczególnie istotny w kontekście możliwości dalszego rozwoju przemysłu. Potwierdza to m.in. historia sprzed kilkunastu lat, kiedy to kryzys gospodarczy po upadku Lehman Brothers uderzał w rynki na świecie i w Europie, a Polska jako jedna z nielicznych gospodarek utrzymała dodatnie tempo wzrostu. Ówczesne przyśpieszenie strumienia funduszy unijnych płynących w stronę polskich przedsiębiorstw oraz zmiany ułatwiające do nich dostęp, a także minimalizacja niektórych formalności, z pewnością wpłynęły wówczas stymulująco na poziom dokonywanych inwestycji i nastrój na rodzimym rynku, utrzymując tempo wzrostu gospodarczego „na zielono”.

Czy obecnie przedsiębiorstwa również mogą liczyć na takie przyśpieszenie strumienia funduszy unijnych skierowanych do przemysłu? Zdecydowanie tak i nie warto przegapić tego okresu przyśpieszenia, który właśnie trwa.

W wyniku zbiegu zdarzeń tych zwyczajnych jak i nadzwyczajnych, polscy przedsiębiorcy od 2021 roku powinni korzystać z kumulacji dwóch poważnych strumieni funduszy unijnych, gdzie w ramach wieloletnich ram finansowych 2021-2027 Polsce przyznano 76 mld EUR, a dodatkowo w ramach Next Generation EU (KPO) przyznano dla Polski 35,4 mld EUR.

Jednak zamiast wydawać i inwestować z pomocą ww środków, polscy przedsiębiorcy przez ponad 2 lata mogli sobie tylko zadawać pytania, czy będą te dotacje, czy nie będą? Przełom nastąpił wiosną 2023, kiedy ogłoszono pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie dla firm z głównych programów wsparcia.

Analiza projektów składanych w 2023 roku przez przedsiębiorców, głównie przemysłowych, potwierdza, iż mimo okresu większych niż zwykle niepewności, chęć do inwestowania jest niezwykle duża. Jednak zaskakującym jest nie tyle ilość firm ubiegających się o wsparcie finansowe dla swoich przedsięwzięć, co skala planowanych inwestycji. Kwoty o jakie starają się przedsiębiorcy, zdecydowanie przekraczają wcześniej prognozowane założenia.

Warto też zwrócić uwagę, iż to ogromne zainteresowanie spowodowało, że w wielu naborach wniosków przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2023 roku, okazało się, że średnio statystycznie, dofinansowanie otrzymało jedynie od 7 do 15 % wnioskujących.

Na tym tle, skuteczność projektów na poziomie 60-80%, którą jako doradcy uzyskaliśmy z naszymi Klientami w tych samych konkursach, może nie cieszy w pełni, ale pozwala na wiele refleksji i wyciągniecie wniosków na kolejne konkursy.

Czy zatem rok 2024 może być rokiem transformacji dla polskiego przemysłu?

W znacznym stopniu tak. Kumulacja strumieni finansowych, która miała dokonać się w latach 2021 i 2022 ze względów geopolitycznych po części dokonała się 2 drugiej połowie 2023 roku, lecz w największej skali dokona się w 2024 roku.

Trzeba mieć również świadomość, że w kolejnych latach, dostępność środków dofinansowujących inwestycje w przemyśle będzie znacząco spadała, a jednocześnie rynek, jak i kolejne regulacje będą powodowały, że bez inwestycji w takie obszary jak automatyzacja, cyfryzacja, efektywność energetyczna, gospodarka obiegu zamkniętego, etc. trudno będzie firmom pozostać konkurencyjnym na wymagających i zglobalizowanych rynkach.

Zatem będąc u progu roku 2024 i w tak dynamicznie zamieniającej się rzeczywistości, potrzeba nam rzetelnych informacji i danych, aby móc podejmować właściwe decyzje, wzmacniające biznes na kolejne lata.


Jak co roku, okazją do rozmów na ten temat są nasze regionalne konferencje, podczas których staramy się w gronie ekspertów z rożnych dziedzin dać jak najwięcej rzetelnych informacji i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania.

W tym roku tematem przewodnim konferencji jest:
AUTOMATYZACJA, ŚRODOWISKO, ENERGIA – Kluczowe wyzwania 2024 roku. Jak je wdrożyć i sfinansować ze środków UE

Terminy i miejsca konferencji:

23 stycznia – Lublin
24 stycznia – Rzeszów
25 stycznia – Katowice
30 stycznia – Toruń
31 stycznia – Poznań
20 lutego – Serock
21 lutego – Wrocław
27 lutego – Białystok
28 lutego – Olsztyn
29 lutego – Sopot

Podczas spotkań, doświadczeni eksperci omówią z jakimi wyzwaniami i możliwościami będziemy się mogli spotkać w 2024 roku. Szczegółowo przedstawimy m.in.:

 • Programy i dotacje, dostępne dla firm w 2024 roku i jakie wnioski należy wyciągnąć z naborów z 2023 r.
 • KPO i PSI jako alternatywny dla „standardowych” dotacji UE
 • Prognozy rynku na kolejne lata, tendencje, szanse i zagrożenia (wybrane lokalizacje)
 • Najnowsze możliwości technologiczne w dziedzinie cyfryzacji, automatyzacji i cyfrowego bezpieczeństwa firm
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego – możliwości, wyzwania, finansowanie

Prelegentami spotkań będą:

 • Daniel Pawelec – prezes zarządu ADM Consulting Group
 • Adrian Skrocki – wiceprezes zarządu ADM Consulting Group
 • Dr Marcin Mazurek – główny ekonomista i analityk mBanku
 • Anna Zdyb – ekspert ds. sektora Food & Agro mBanku
 • Agata Klińska-Borek – ekspert ds. funduszy europejskich mBanku
 • Ilona Domańska – specjalistka ds. Unii Europejskiej w obszarze finansowania projektów ze środków publicznych
 • Grzegorz Klimczyk – dyrektor sprzedaży M2M & IoT Orange Polska

Będzie to zatem doskonała okazja do porozmawiania o tym, co nas czeka w biznesie w latach 2024-2025. Udział reprezentantów mBank w wybranych lokalizacjach.

➡️ Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeń znajdują się na stronie:
➡️ https://app.evenea.pl/organizator/adm-consulting-group-sa-295675

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.