Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

22/03/2022
Autor:
|

Każdy przedsiębiorca zakładający jednoosobową działalność gospodarczą musi nie tylko wybrać formę opodatkowania, ale również – wskazać kod PKD. Dlaczego jest to tak istotne i czym właściwie jest Polska Klasyfikacja Działalności?
 

Planujesz założyć firmę? Sprawdź, czym jest PKD

 
Osoby, które chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą, muszą złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na wniosku należy zaznaczyć co najmniej jeden kod pięcioznakowy PKD – czyli kod Polskiej Klasyfikacji Działalności, która weszła w życie z początkiem 2008 r. PKD określa rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej; dzięki wpisaniu kodu we wniosku o wpis do CEiDG, urzędy wiedzą, jakie czynności przedsiębiorca będzie wykonywał w ramach działalności. To istotne, ponieważ od tego może zależeć np. to, czy właściciel firmy musi zostać podatnikiem VAT lub czy będzie uprawniony do uzyskania wsparcia od państwa np. w ramach tarcz antykryzysowych przeznaczonych dla wybranych branż.
 

Wybór PKD: jak to zrobić?

 
Skąd jednak osoba zakładająca działalność gospodarczą ma wiedzieć, jaki kod PKD firmy wybrać? Pomóc w tym może specjalna wyszukiwarka. Na przykład osoby, które zdecydują się na złożenie wniosku do CEiDG drogą elektroniczną, poprzez bankowość elektroniczną PKO BP lub aplikację IKO, muszą jedynie wpisać hasło (np. nazwę zawodu lub czynności wykonywanej w ramach działalności), by wyszukiwarka wskazała kody PKD powiązane z tym rodzajem działalności. Listę kodów można również przeszukać manualnie.

O tym, jak złożyć wpis do CEiDG przez bankowość elektroniczną PKO BP można przeczytać więcej na stronie https://www.pkobp.pl/firmy/jak-otworzyc-firme-konto-firmowe-ceidg-online/.

Alternatywą jest skorzystanie z wyszukiwarki na stronie rządowej lub zgłoszenie się do odpowiedniej instytucji – Urzędu Statystycznego – który na wniosek wyda opinię, jaki kod PKD powinien być zastosowany. Znacznie prościej jednak wyszukać kod PKD od razu z poziomu wniosku do CEiDG.
 

Działalność przedsiębiorstwa w więcej niż jednym obszarze

 
Często zdarza się jednak, że przedsiębiorca działa w więcej niż jednym obszarze. W takiej sytuacji konieczne jest podanie kilku kodów PKD – tak, by jak najlepiej oddawały charakterystykę działań podejmowanych przez osobę prowadzącą własny biznes. W takiej sytuacji konieczne jest też wskazanie głównego kodu PKD – czyli głównego rodzaju czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę.

Osoba prowadząca firmę może wskazać maksymalnie do 10 kodów PKD (1 główny i 9 dodatkowych). Co istotne, jeśli przedsiębiorca (już po założeniu firmy) postanowi rozszerzyć działalność, może złożyć wniosek o zmianę w CEiDG i w ten sposób dopisać dodatkowy kod PKD. Kody PKD można również wykreślać – jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z określonego obszaru działań.