XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO

5-8 września , Kielce
Organizator: Targi Kielce
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Zakres branżowy targów MSPO:

 • Sprzęt pancerny
 • Uzbrojenie klasyczne, sprzęt rakietowy i materiały wybuchowe
 • Sprzęt i materiały wojsk chemicznych; Uzbrojenie i sprzęt lotniczy i obrony powietrznej
 • Uzbrojenie i sprzęt Marynarki Wojennej; Sprzęt specjalistyczny Policji
 • Sprzęt specjalistyczny Straży Granicznej
 • Sprzęt gaśniczy i ratowniczy
 • Sprzęt transportowy (kołowy, gąsienicowy i pływający), w tym do celów specjalnych
 • Sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny
 • Łączność i informatyka
 • Urządzenia metrologiczne
 • Urządzenia i sprzęt infrastruktury obronnej
 • Sprzęt inżynieryjny
 • Artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków oraz przechowywania i transportu żywności
 • Przedmioty mundurowe
 • Materiały pędne oraz ciecze eksploatacyjne oraz ich dystrybucja i przechowywanie
 • Sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki opatrunkowe
 • Podzespoły, sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób