XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

11-12 stycznia, Warszawa
XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz PwC Polska
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Rok 2017 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej.

Przyjęta panelowa formuła Kongresu połączona z indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy poruszyć kwestie restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego i górniczego, perspektyw dla rozwoju kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Szczegółowe informacje: www.osg2016.pl