XIV Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET

20-22 września 2016, Kielce
XIV Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET
Organizator: Targi Kielce
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Na targach swoją ofertę przedstawiają firmy oferujące nowe technologie, nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle metali nieżelaznych, a także surowce, komponenty i materiały stosowane do procesów metalurgicznych. Nie zabraknie także firm prezentujących odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium i cynku. Największą grupę wystawców stanowią firmy związane z przetwórstwem aluminium.