TOC Project Manager

22-23 listopada, .
TOC Project Manager
Organizator: Langas Group
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Szkolenie jest skierowane do:

  • Menadżerów i kierowników zespołów,
  • Osób pracujących w środowisku wieloprojektowym i międzyfirmowym
  • Project managerów chcących uzupełnić swój warsztat metodologiczny
  • Wszystkich osób, które w swojej pracy projektowej chcą wykorzystać model Łańcucha Krytycznego i Teorię Ograniczeń (TOC)

Korzyści:

  • Czas realizacji projektów krótszy o ok. 20%
  • Dotrzymywanie budżetów i terminów
  • Ralizacja zgodnie z zakresem
  • Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej