II TECHCO Forum Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

23-24 listopada, Bronisławów
II TECHCO Forum Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Organizator: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) serdecznie zaprasza do udziału w II TECHCO Forum! Już 23-24 listopada br. w hotelu Magellan (Bronisławów, woj. łódzkie) odbędzie się wyjątkowa konferencja łącząca trzy kluczowe projekty PIPC w trzech blokach tematycznych – Program Bezpieczna Chemia, Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Projekt Chemia 4.0. Wydarzenie jest płaszczyzną dyskusji, prezentacji, case studies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu.

TECHCO Forum to spotkanie odpowiadające na:

➡ aktualne trendy – inwestycje wodorowe, GOZ, recykling chemiczny, zielona energia, transformacja cyfrowa;
➡ wyzwania legislacyjne – Europejski Zielony Ład, Pakiet Fit for 55, CBAM, Dyrektywa IED, zrównoważone chemikalia, ROP, gospodarka odpadowa i wodna;
➡ kwestie dotyczące instrumentów finansowania – Horyzont Europa, finansowanie rozwiązań 4.0.

TECHCO Forum to obok Kongresu Polska Chemia największy projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Zakres tematyczny tego wydarzenia kompensuje trzy kluczowe wydarzenia PIPC w trzech blokach tematycznych.

Podczas tegorocznego wydarzenia zostaną poruszone następujące tematy:

Blok Bezpieczna Chemia – w ramach Programu Bezpieczna Chemia:
• Bezpieczeństwo a technologie, regulacje, dialog;
• Wodór bezpiecznym paliwem przyszłości;
• Bezpieczeństwo instalacji wodorowych;
• Najważniejsze bieżące wyzwania legislacyjne.

Blok Środowisko, energia, klimat – w ramach Forum Ekologicznego Branży Chemicznej:
• Najważniejsze trendy środowiskowe – wodór, zielona energia, GOZ, transformacja przemysłu;
• Bieżące wyzwania regulacyjne – Europejski Zielony Ład: Fit for 55, transformacja energetyczna, zrównoważone chemikalia, ROP, gospodarka odpadowa i wodna;
• Inwestycje i technologie prośrodowiskowe – możliwości wsparcia.

Blok Chemia 4.0. – w ramach Projektu Chemia 4.0:
• Opłacalność inwestycji w rozwiązania 4.0 w przemyśle chemicznym;
• Prezentacje narzędzi i rozwiązań w bloku „4.0 sposobem na…”.

➡ Szczegółowe informacje na temat TECHCO Forum publikowane będą na bieżąco na stronie wydarzenia: www.techco.pipc.org.pl

➡ Zapraszamy do zapoznania się z Agendą II TECHCO Forum.
*Agenda jest na bieżąco aktualizowana i może ulec zmianom.

banner TECHCO Forum