Systemy do pomiaru zużycia sprężonego powietrza

29 października, godz. 10:00-10:30, WYDARZENIE ONLINE
Systemy do pomiaru zużycia sprężonego powietrza
Organizator: ifm

—> REJESTRACJA

Licznik sprężonego powietrza dostarczany przez ifm monitoruje standardowe natężenie przepływu roboczego sprężonego powietrza.
Wykrywa on cztery wielkości procesowe:

  • prędkość przepływu
  • wielkość przepływu
  • zużycie,
  • temperaturę czynnika

Również w przypadku wahań temperatury i ciśnienia czujnik przekazuje niezawodne wartości procesowe. Duża dokładność pomiaru pozwala na pewną detekcję również bardzo małych ilości i umożliwia wykrywanie wycieków.

Na webinarium zostaną przedstawione nowe mierniki SD umożliwiające kontrolę zużycia sprężonego powietrza na instalacjach przemysłowych.