SyMas 2016 – 8. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych

5-6 października, Kraków
SyMas 2016 – 8. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych
Organizator: Targi w Krakowie
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

SyMas 2016 to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych.

Wystawcy targów to producenci i dostawcy:

 • maszyn sortujących, osuszających, mieszających, oddzielających, tnących, dzielących, mielących, rozdrabniających, łamaczy, kruszarek, młynów;
 • maszyn napełniających, silosów, lejków, zbiorników, wyposażenia podnoszącego i wywrotkowego, kontenerów, terminali materiałów sypkich;
 • aparatury pomiarowej i kontrolnej: systemów ważenia, dozowania, mieszania, pomiaru poziomu, czujników wilgotności, temperatury, wielkości ziarna, urządzeń mierzących zapylenie;
 • taśm transportujących i ich części, urządzeń monitorujących pracę taśmociągów, zgarniaków, wibratorów, łańcuchowych przenośników, wind, maszyn wibracyjnych;
 • filtrów, rozdzielaczy magnetycznych, cyklonów, wirówek, dmuchaw, filtrów odpylających;
 • systemów ważących, układów wagowych porcjująco-dozujących, wag o działaniu ciągłym, dozowników wagowych, wag taśmowych, systemów komputerowego ważenia, wag kontrolnych, wózków wagowych;
 • maszyn dyspersyjnych, mieszalników, aglomeratorów, liczników przepływu;
 • pękających dysków bezpieczeństwa, wykrywaczy metali, pochłaniaczy pyłu, analizatorów gazów, czujników bezpieczeństwa; systemów wczesnego wykrywania: detektorów gazów pożarowych, urządzeń sygnalizujących zasysanie dymu, kamer na podczerwień, punktów pomiarowych temperatury, urządzeń do zwalczania pożarów w silosach;
 • usług projektowania instalacji przemysłowych, audytu i certyfikacji;
 • usług transportu i spedycji materiałów sypkich (transport morski, kolejowy, drogowy, spedycja gałęziowa i intermodalna).

 

Strefa ATEX:

 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne);
 • zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagracji);
 • systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza;
 • inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów;
 • usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).

Równolegle z Targami SyMas odbędą się Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance.