Narzędzia wspierające przewidywanie awarii w energetyce i przemyśle

14 listopada, Warszawa
Narzędzia wspierające przewidywanie awarii w energetyce i przemyśle
Organizator: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne

Zastosowanie rozwiązań IBM opartych na sztucznej inteligencji oraz wykorzystanie w integracji standardów OPC.

Warsztaty poświęcone są zagadnieniu przewidywania awarii maszyn i urządzeń w spółkach produkcyjnych, energetycznych oraz ciepłowniczych z uwzględnieniem problematyki integracji systemów automatyki przemysłowej z systemami IT.

Wydarzenie odbędzie się 14 listopada w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Centrum.
Partnerem warsztatów jest IBM Polska.

Warsztaty Unima

Podczas warsztatów przedstawione zostaną technologie wpisujące się w Industry 4.0Predictive Maintenance 4.0.
Czwarta rewolucja przemysłowa dopiero się rozpoczyna. Cyfryzacja produkcji jest obecnie niezbędna – stanowi główną drogę do zwiększenia wartości dodanej dla klientów oraz zachowania konkurencyjności na rynku.

Warsztaty Unima

Podczas konferencji firma postara się przekonać uczestników, że przewidywanie awarii maszyn i urządzeń jest możliwe. Predykcja odbywa się w sposób stricte naukowy, oparty na modelach ekonometrycznych i twardych dowodach, z uwzględnieniem możliwości uczenia maszynowego.

Warsztaty Unima

Każda godzina przestoju może generować bardzo duże koszty. Korzystając z technologii kognitywnych IBM – połączenia sztucznej inteligencji (AI), przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), zaawansowanych analiz i innych technologii możliwe jest wyciąganie wniosków z danych. Na ich podstawie można podejmować decyzje dotyczące konserwacji maszyn i urządzeń oraz zwiększania ich wydajności.

Warsztaty Unima

Przedstawione zostaną korzyści wynikające z realizacji projektów wspierających przewidywanie awarii w spółkach energetycznych i przemysłowych na świecie.

Warsztaty Unima

Podczas spotkania zostanie opowiedziane o podstawowych założeniach standardu OPC, który umożliwia zewnętrznym systemom dostęp do informacji wysyłanych przez maszyny i urządzenia do systemów DCS, Scada, a następnie do serwerów OPC.

Agenda: www.unima2000.pl/warsztaty2018-11-14-agenda/

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja: www.unima2000.pl/warsztaty2018-11-14-rejestracja/