Spotkanie informacyjne nt dofinansowania dla MŚP dla wdrożeń w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji

22 kwietnia, godz. 10:00-13:10, WYDARZENIE ONLINE
Spotkanie informacyjne nt dofinansowania dla MŚP dla wdrożeń w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania grantu w pilotażowym programie Przemysł 4.0 finansowanym ze środków unijnych w ramach programu Inteligentny Rozwój.

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15%. Wnioski można składać online od 28 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Więcej informacji na stronie projektu Przemysł 4.0.

Spotkanie jest skierowane do potencjalnych odbiorców pilotażu, tj. małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski oraz posiadają plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

Podczas spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady pilotażu Przemysł 4.0, sposób wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz warunki realizacji projektów, a także udzielą odpowiedzi na pytania uczestników. Ponadto, dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT przybliży m.in. definicję Przemysłu 4.0 oraz zakres „mapy drogowej”.

W dniu transmisji na stronie wydarzenia zamieszczony zostanie player, w którym będzie można obejrzeć spotkanie.

➡ Więcej informacji: www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1410

➡ Program spotkania: www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1410#program