PRZEMYSŁ 4.0 od strony zarządzania / Forum Gospodarcze TIME

5 marca godz. 10.45-13.40, Warszawa
PRZEMYSŁ 4.0 od strony zarządzania / Forum Gospodarcze TIME
Organizator: KIGEiT

Cyfrowa transformacja, Przemysł 4.0 w ujęciu menedżerskim, w tym zarządzanie zmianą i wspomaganie kreatywności w zespole – to tematyka Diginno Innovation Session, która odbędzie się 5 marca w Warszawie, w ramach tegorocznej edycji Forum Gospodarczego TIME.

Sesja poświęcona będzie kreowaniu i wdrażaniu innowacji w firmach od strony zarządzania. Cyfrowa transformacja przemysłu, wdrożenie rozwiązań z zakresu Industry 4.0, wymagają nie tylko technologii, ale również nowych metod zarządzania i podejścia do zmian w organizacji. W jaki sposób skutecznie tworzyć nowe rozwiązania i procesy w organizacji, jak efektywnie wprowadzać je w życie – to pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedzi w trakcie sesji.

Sesja realizowana w ramach projektu Digital Innovation Network (DIGINNO), cyfrowa transformacja przemysłu.

Więcej informacji o sesji: www.fgtime.pl/program/#1548707084053-a7488697-3772
Więcej informacji o programie Diginno na: www.kigeit.org.pl/diginno/

O Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
KIGEiT powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Jest organizacją typu not-for-profit, zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej, a także audiowizualnych mediów elektronicznych.

Izba zrzesza ponad 190 członków, którzy zatrudniają bezpośrednio ponad 58 000 osób i mają przychody na poziomie ponad 68 mld zł rocznie. KIGEiT jest członkiem DigitalEurope, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej i Klastra 3×20.

Kontakt:
Dorota Sapija, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
e-mail: dorota.sapija@kigeit.org.pl
tel. 608 03 84 01